Απουσίες σε δημόσια υπηρεσία
Φωτογραφία Αρχείου/Eurokinissi

Οδηγός συνταξιοδότησης για εργαζόμενους με 25 έτη στο Δημόσιο (παραδείγματα)

Τελευταία Ενημέρωση
Παλαιοί ασφαλισµένοι, οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει, σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς, την απαιτούµενη 25ετία, αλλά συµπληρώνουν το 2019 το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας, µπορούν να θεµελιώσουν δικαίωµα για πλήρη σύνταξη

Οι βασικές προϋποθέσεις που απαιτούσε το προηγούµενο καθεστώς για τη συνταξιοδότηση των δηµοσίων υπαλλήλων µε πλήρη σύνταξη δεν άλλαξαν, άλλαξαν όµως για τους περισσότερους τα όρια ηλικίας δηλαδή αυξήθηκαν. Οι υπάλληλοι που ενώ έχουν συµπληρώσει την 25ετία έως το 2012, αλλά δεν έχουν συµπληρώσει µέχρι τις 18/8/2015 και το κατά περίπτωση απαιτούµενο όριο ηλικίας, σύµφωνα µε τις προγενέστερες διατάξεις, συνταξιοδοτούνται µε πλήρη σύνταξη µε νέα ηλικιακά όρια.

Οι υπάλληλοι ∆ηµοσίου που µπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2019 µε τις διατάξεις της 25ετίας (δηλαδή µε λιγότερα από 35, 36 και 37 χρόνια) είναι παλαιοί ασφαλισµένοι, οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει, σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς, τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (την τριετία 2010-2012), δηλαδή έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη 25ετία, αλλά συµπληρώνουν το 2019 το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας και θεµελιώνουν δικαίωµα για συνταξιοδότηση µε πλήρη σύνταξη. Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία αυτή ανήκουν υπάλληλοι που:

  1. Είναι παλαιοί ασφαλισµένοι, δηλαδή έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης µέχρι 31/12/1992.
  2. Είναι διορισµένοι στο ∆ηµόσιο µετά την 1η/1/1983.
  3. Εχουν την τριετία 2010-2012 συµπληρώσει 25 έτη προϋπηρεσίας µε πραγµατικό, πλασµατικό ή διαδοχικό χρόνο ασφάλισης.
  4. ∆εν έχουν συµπληρώσει µέχρι και τις 18/8/2015 το κατά περίπτωση απαιτούµενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε το προγενέστερο νοµοθετικό καθεστώς.
  5. Εµπίπτουν στα νέα µεταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που έθεσαν ο Ν. 4336/2015 και ο Ν. 4337/2015 και τα συµπληρώνουν φέτος εντός του 2019.
  6. Θεµελιώνουν δικαίωµα για πλήρη σύνταξη φέτος σε χαµηλότερα των 67 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και µε λιγότερα χρόνια ασφάλισης από 35, 36 ή 37.

Οι υπάλληλοι που ενώ έχουν συµπληρώσει την 25ετία έως το 2012, αλλά δεν έχουν συµπληρώσει µέχρι τις 18/8/2015 το κατά περίπτωση απαιτούµενο όριο ηλικίας, σύµφωνα µε τις προγενέστερες διατάξεις, συνταξιοδοτούνται µε πλήρη σύνταξη µε νέα ηλικιακά όρια

Θεμελίωση 2010 - Άνδρες

Υπάλληλοι γεννηµένοι το 1953 (έγιναν 65 ετών το 2018) που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 66 ετών Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Η δυνατότητα συνταξιοδότησής τους αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί

untitled.png

Παράδειγµα: Υπάλληλος διορισµένος το 1985 συµπλήρωσε 25ετία το 2010 και παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους το 2016. Είναι γεννηµένος το 1953 και σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών. Θα µπορέσει να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη το 2019, έτος που συµπληρώνει το νέο όριο ηλικίας, το 66ο. 

Γυναίκες

Υπάλληλοι, γεννηµένες το πρώτο τετράµηνο του 1957 (1/1 - 31/4/1957), που έγιναν 60 ετών το 2017 και συµπλήρωσαν 25ετία το 2010, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών και 8 µηνών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Η δυνατότητα συνταξιοδότησής τους αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

untitled.png

Παράδειγµα: Υπάλληλος γεννηµένη την 1η/2/1957 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 25 έτη προϋπηρεσίας. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σε ηλικία 60 ετών. Επειδή το 60ό έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλαδή το 2017, ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 62 ετών και 8 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

Θεμελίωση το 2011 - Ανδρες, γυναίκες

Υπάλληλοι γεννηµένοι το πρώτο οκτάµηνο του 1956 (έγιναν 61 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 3 µηνών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Η δυνατότητα συνταξιοδότησής τους αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

untitled.png

Παράδειγµα: Υπάλληλος γεννηµένη την 1η/2/1956 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 25 έτη προϋπηρεσίας. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σε ηλικία 61 ετών. Επειδή το 61ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλαδή το 2017, ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 63 ετών και 3 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

Θεμελίωση το 2012 Ανδρες, γυναίκες

Υπάλληλοι, γεννηµένοι το δεύτερο εξάµηνο του 1954 (έγιναν δηλαδή 63 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 64 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Η δυνατότητα συνταξιοδότησής τους αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

untitled.png

Παράδειγµα: Υπάλληλος γεννηµένος την 1η/8/1954, είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 25 έτη προϋπηρεσίας. Με την προηγούµενη νοµοθεσία το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης ήταν το 63ο έτος. Το 63ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλαδή το 2017, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 64 ετών και 6 µηνών.

Υπάλληλοι γεννηµένοι το πρώτο οκτάµηνο του 1956, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 3 µηνών

Γράφει η Ηλια Γούναρη είναι πρώην προϊσταµένη συντάξεων ΙΚΑ, κοινωνιολόγος του Δικαίου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ