Κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου
Αγωγός φυσικού αερίου/(AP Photo/Keith Srakocic)

«Πήραν φωτιά» οι αιτήσεις για σύνδεση µε φυσικό αέριο

Η φθηνότερη έως 44% τιµή σε σχέση µε το πετρέλαιο και η αυτονοµία των δικτύων ανά περιοχή είχαν ως αποτέλεσµα µόνο το πρώτο δίµηνο του έτους να αυξηθούν κατά 57% οι συµβάσεις στον Νοµό Θεσσαλονίκης και στη Θεσσαλία

Ψήφο εµπιστοσύνης δίνουν στο φυσικό αέριο χιλιάδες καταναλωτές που υποβάλλουν αιτήσεις για να συνδεθούν µε το δίκτυο φυσικού αερίου σχεδόν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο φετινός βαρύς χειµώνας, σε συνδυασµό µε τις υψηλές τιµές του πετρελαίου θέρµανσης και την οικονοµική δυσπραγία των νοικοκυριών, έσπρωξε πολλούς καταναλωτές να αναζητήσουν διέξοδο στη λύση του φυσικού αερίου. Από τη µία το µεγάλο πρόγραµµα επέκτασης του δικτύου και από την άλλη η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας που δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα αυτόνοµων δικτύων ανά περιοχή έδωσαν την ευκαιρία σε χιλιάδες καταναλωτές σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέρµανση φθηνότερη έως και 40%-44% σε σχέση µε το πετρέλαιο. Αυτό ήταν και το κίνητρο για χιλιάδες καταναλωτές οι οποίοι έσπευσαν να υποβάλουν αίτηση τον τελευταίο χρόνο. Οι αριθµοί είναι εντυπωσιακοί...

Δέκα νέες περιοχές

Μέχρι το τέλος του 2019 το δίκτυο θα έχει επεκταθεί σε δέκα περιοχές του Νοµού Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, ενώ έως το 2023 θα έχουν συνδεθεί µε το φυσικό αέριο 400.000 κατοικίες και επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές. Μέσα σε 8-9 χρόνια, από το 2000 µέχρι το 2018, η Ε∆Α ΘΕΣΣ προχώρησε σε 340.000 συνδέσεις, από τις οποίες οι 240.000 είναι στη Θεσσαλονίκη και οι 100.000 στη Θεσσαλία. Οι συνολικές επενδύσεις που έγιναν από την εταιρεία σε αυτό το διάστηµα έφτασαν τα 550 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του δικτύου. Τη διετία 2017-2018 η εταιρεία προχώρησε σε 43.403 νέες συµβάσεις σύνδεσης και στην επέκταση του δικτύου της κατά 190 χλµ. Το συνολικό δίκτυο πλέον ανέρχεται σε 2.323 χλµ., αποτέλεσµα των νέων επενδύσεων ύψους 43,9 εκατ. ευρώ και των προοδευτικών επενδύσεων ύψους 546 εκατ. ευρώ που πραγµατοποιήθηκαν. Εντυπωσιακά είναι όµως και τα αποτελέσµατα και τους πρώτους µήνες του 2019.

Μόνο το πρώτο δίµηνο έγιναν 3.381 νέες συνδέσεις, αυξηµένες κατά 57% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι διανεµηθέντες όγκοι φυσικού αερίου άγγιξαν τα 167,9 εκατ. κυβικά µέτρα, αυξηµένοι κατά 29% σε σχέση µε πέρυσι. Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της Ε∆Α ΘΕΣΣ, φέτος αναµένεται να συνδεθούν µε το δίκτυο οι εξής περιοχές της Θεσσαλονίκης: Ταγαράδες, Αγία Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά του ∆ήµου Θέρµης, ο Σταυρός του ∆ήµου Βόλβης, η Χαλκηδόνα του ∆ήµου Χαλκηδόνας και η Αγία Τριάδα, ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσει και η τροφοδότηση της Λητής και των περιοχών της Νεοχωρούδας και του Πενταλόφου στη Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλία θα συνδεθούν οι περιοχές: Νέα Αγχίαλος και Μικροθήβες. Επιπλέον, µε τεχνολογία CNG θα συνδεθούν στη Θεσσαλία οι περιοχές: Παλαµάς, Αγιά και Σοφάδες και µέχρι το 2022 το Μουζάκι του ∆ήµου Μουζακίου, το Συκούριο του ∆ήµου Τεµπών, ο Αµπελώνας του ∆ήµου Τυρνάβου και η Φαλάνη του ∆ήµου Λαρισαίων. Συνολικά το πρόγραµµα ανάπτυξης του δικτύου διανοµής για την περίοδο 2019- 2023 περιλαµβάνει την κατασκευή δικτύου περίπου 300 χιλιοµέτρων, ενώ οι συνδέσεις αναµένεται να φτάσουν το 2023 στις 400.000.

Το πρόγραµµα ανάπτυξης της Ε∆Α ΘΕΣΣ για την επόµενη πενταετία είναι προϋπολογισµού 93 εκατ. ευρώ. Το πλάνο επενδύσεων της εταιρείας, που έχει εγκριθεί από το διοικητικό της συµβούλιο, προβλέπει 63.000 νέες συµβάσεις σύνδεσης και συνολικά 395.000 συνδέσεις καταναλωτών, µε στόχο το 65% του πληθυσµού να επωφελείται της χρήσης του αερίου έως το 2023. Σύµφωνα µε όσα δήλωσε στην «Ηµερησία» ο γενικός διευθυντής Λεωνίδας Μπακούρας, «σύµφωνα µε τον πενταετή προγραµµατισµό της εταιρείας, το 2023 θα χρησιµοποιεί φυσικό αέριο το 65% του πληθυσµού της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Παράλληλα προβλέπονται νέες επενδύσεις, ύψους 93,3 εκατ. ευρώ, για την επέκταση του δικτύου κατά 301 επιπλέον χιλιόµετρα».

Το δίκτυο φτάνει σε 18 πόλεις

Παράλληλα ένα πρόγραµµα-µαµούθ «τρέχει» σε πολλούς νοµούς τόσο της Βόρειας Ελλάδα όσο και στις άλλες περιφέρειες η Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου (Ε∆Α) Λοιπής Ελλάδας, θυγατρική της ∆ΕΠΑ. Η εταιρεία, σύµφωνα µε το σχέδιό της που µπήκε σε εφαρµογή, θα φέρει το φυσικό αέριο σε νέες περιοχές της χώρας, όπως η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα. Το σχέδιο της Ε∆Α Λοιπής Ελλάδας προβλέπει την ανάπτυξη δικτύων σε 18 πόλεις αλλά και βιοµηχανίες που βρίσκονται σε αυτές. Συνολικά θα επενδυθούν 141,9 εκατ. ευρώ για τη δηµιουργία 1.215 χλµ. δικτύων.

Το φυσικό αέριο θα «φτάσει» στη Λαµία, τη Χαλκίδα, τη Θήβα, τη Λιβαδειά, την Αµφισσα, το Καρπενήσι, την Κατερίνη, το Κιλκίς, τις Σέρρες, τη Βέροια, στα Γιαννιτσά, στην Αλεξάνδρεια, την Αλεξανδρούπολη, την Κοµοτηνή, τη ∆ράµα, την Ξάνθη, την Ορεστιάδα και την Καβάλα. Στις περισσότερες από τις πόλεις η εταιρεία προβλέπει τη σύνδεση των τοπικών υποδοµών µε το εθνικό σύστηµα µεταφοράς φυσικού αερίου του ∆ΕΣΦΑ, από το οποίο θα τροφοδοτούνται µε αέριο.

Οπου χρειάζεται όµως η εταιρεία θα κάνει χρήση της νέας τεχνολογίας που δίνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας αυτόνοµων δικτύων που θα κατασκευαστούν µε συµπιεσµένο φυσικό αέριο CNG. Αυτό θα γίνει στην Ορεστιάδα, στο Καρπενήσι, στην Αµφισσα και στη Βέροια. Σε αυτές τις πόλεις το καύσιµο θα µεταφέρεται συµπιεσµένο µε ειδικά βυτία σε σταθµούς µεταφόρτωσης, όπου θα αποσυµπιέζεται και θα διοχετεύεται στα δίκτυα διανοµής. Η λύση του CNG θα χρησιµοποιηθεί επίσης και για αποµακρυσµένες βιοµηχανίες στις τρεις περιφέρειες. Η λύση αυτή ήδη χρησιµοποιείται σε περιοχές όπως ο Λαγκαδάς και τα Κουφάλια στον Νοµό Θεσσαλονίκης.

Στόχος της εταιρείας είναι έως το 2023 το δίκτυο να έχει αναπτυχθεί πλήρως, καλύπτοντας το 100% του αστικού ιστού. Στόχος είναι µέσα στην επόµενη πενταετία το φυσικό αέριο να φτάσει σε 124.000 κτίρια στις 18 πόλεις του προγράµµατος. Οπως προκύπτει από µελέτη της, οι τρεις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα έχουν σηµαντικά οφέλη από το φυσικό αέριο. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, σε µία 20ετία η µείωση του ενεργειακού κόστους στις παραπάνω περιοχές θα αγγίξει τα 2,2 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγµή αναµένεται να δηµιουργηθούν 2.500 νέες θέσεις εργασίας, έµµεσες και άµεσες.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ