ΕΣΥ: Η κατανομή των 2.450 προσλήψεων - Εξτρα μοριοδότηση στους συμβασιούχους

Τελευταία Ενημέρωση
Θέσεις για 950 γιατρούς, 200 θεραπευτές και 1.300 εργαζόµενους διαφόρων ειδικοτήτων θα προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση - Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ακόµη 1.116 µόνιµες θέσεις στην Υγεία µέσω της προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ

Με την έκδοση εγκριτικής απόφασης για 2.450 µόνιµες προσλήψεις σε νοσοκοµεία, υπουργείο Υγείας, ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ ξεκινά η υλοποίηση των εντός τετραετίας 10.000 διορισµών που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Στην Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, που αφορά τις πρώτες 2.450 προσλήψεις τακτικού προσωπικού και συνυπογράφουν τα υπουργεία Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, θα περιλαµβάνεται αναλυτική κατανοµή των θέσεων που διαµορφώνεται ως εξής:

 • 950 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι θα καλύψουν κενά που δηµιουργούνται στο ΕΣΥ από τη συνταξιοδότηση όσων προσλήφθηκαν στη δεκαετία του ’80.
 • 1.300 εργαζόµενοι διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες κυρίως των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας
 • 200 ειδικότητες θεραπευτικού προσωπικού σε δοµές πρόληψης και προστασίας ουσιοεξαρτηµένων ατόµων, οι οποίες λειτουργούν υπό την ευθύνη του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ.

Υπενθυµίζεται ότι τον περασµένο µήνα ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, είχε δηλώσει ότι θα προχωρήσουν άµεσα περίπου 2.500 προσλήψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, γεγονός που θα ανακουφίσει σηµαντικά τη λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ) και ειδικότερα των περιφερειακών νοσοκοµείων της χώρας. Ο υπουργός Υγείας εξήγησε τότε ότι από το 2019 και µετά θα υπάρχει µεγαλύτερη δυνατότητα αντικατάστασης προσωπικού όταν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε θέση του ΕΣΥ, σε σχέση αποχώρησηςπρόσληψης «1:1».

Σύµφωνα µε δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, από το 2019 και µετά θα υπάρχει µεγαλύτερη δυνατότητα αντικατάστασης προσωπικού όταν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε θέση του ΕΣΥ, σε σχέση αποχώρησης-πρόσληψης «1:1». Ο αρµόδιος υπουργός χαρακτήρισε «ως πραγµατική απειλή για την οµαλή λειτουργία του ΕΣΥ την έλλειψη ειδικευοµένων γιατρών», ενώ εξήγγειλε την υλοποίηση ενός κεντρικού σχεδιασµού για την αναστροφή του «brain drain», ο οποίος θα βασίζεται σε µισθολογικά κίνητρα. Τον Μάρτιο, σε συνάντηση της υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, µε τον υπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη αποφασίστηκε ότι εντός της επόµενης τετραετίας θα διενεργηθούν 10.000 µόνιµες προσλήψεις στην Υγεία.

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, η γενική κατανοµή στην τετραετία έχει ως εξής:

 • -6.000 νοσηλευτές, παραϊατρικό και επικουρικό προσωπικό,
 • -4.000 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων.

Από τις υπουργικές ανακοινώσεις προέκυπτε ότι:

 1. Οι προσλήψεις των γιατρών θα γίνουν µέσω των Συµβουλίων Κρίσης και Επιλογής Γιατρών.
 2. Το υπόλοιπο προσωπικό θα επιλεγεί µε κριτήρια ΑΣΕΠ.
 3. Οι συµβασιούχοι γιατροί θα έχουν αυξηµένη µοριοδότηση προϋπηρεσίας.

To διευρυµένο πλάνο προσλήψεων στο χώρο της Υγείας -και όχι µόνο- προκύπτει, όπως είχε πει η υπουργός ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, από την επαναφορά του κανόνα µίας πρόσληψης για κάθε µία αποχώρηση.

Αιτήσεις για την 2Κ/2019

Υπενθυµίζεται τέλος ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ακόµη 1.116 µόνιµες θέσεις στην Υγεία µέσω της προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ. Για τις κατηγορίες Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων έχουν ήδη κατατεθεί ηλεκτρονικά ενώ η προθεσµία για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ξεκινά τη ∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2019. Η 2Κ/2019 αφορά πλήθος ειδικοτήτων σε δοµές υγείας ανά την επικράτεια ως εξής:

 • 110 ΠΕ Διοικητικού, Οικονοµικού, Φαρµακοποιών, Πληροφορικής κλπ.
 • 458 ΤΕ Διοικητικού, Λογιστικού, Φυσικοθεραπευτών, Νοσηλευτικής, Ακτινολόγων κλπ.
 • 381 ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων, Διοικητικών Γραµµατέων κλπ.
 • 167 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Γενικών Καθηκόντων, Μεταφορέων Ασθενών κλπ.

Οι µόνιµοι στο ΕΑΠ

Επίσης η κυβέρνηση δροµολόγησε 251 µόνιµες προσλήψεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) µε στόχο να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος. Οι προσλήψεις αυτές είχαν προαναγγελθεί τον περασµένο Μάρτιο από την υπουργό ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου η οποία συνυπογράφει την υπουργική απόφαση µαζί µε τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Γαβρόγλου και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Γιώργο Χουλιαράκη. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ δε είχε λάβει από τον Αύγουστο του 2018 τη σχετική απόφαση να εισηγηθεί σύσταση 251 θέσεων προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής, ∆ευτεροβάθµιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ). Οσοι συµµετάσχουν στη διαδικασία και επιλεγούν θα προσληφθούν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Αναλυτικά, οι θέσεις που συστήνονται µε την παρούσα, κατανέµονται ως εξής:

 • 100 ΠΕ Διοικητικού
 • 13 ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων
 • 13 ΠΕ Πληροφορικής
 • 3 ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
 • 15 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών
 • 15 ΠΕ Μηχανικών
 • 10 ΠΕ Μαθηµατικών
 • 5 ΠΕ Οικονοµικού
 • 4 ΠΕ Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών
 • 1 ΠΕ Ιατρών
 • 4 ΠΕ Ψυχολόγων
 • 23 TE Διοικητικού
 • 4 TE Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων
 • 5 TE Πληροφορικής
 • 16 ∆Ε Διοικητικού
 • 5 ∆Ε Τεχνικών
 • 10 ∆Ε Κλητήρων/Γενικών Καθηκόντων
 • 5 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Για τη συµµετοχή των υποψηφίων απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισµού, για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ και TE, η εµπειρία τουλάχιστον 24 µηνών σε θέµατα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης εξ αποστάσεως προγραµµάτων που παρέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους µε εµπειρία τουλάχιστον 24 µηνών, τότε αρκεί η εµπειρία τουλάχιστον 12 µηνών σε θέµατα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης εξ αποστάσεως προγραµµάτων που παρέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα οι προθεσµίες υποβολής αιτήσεων, οι προϋποθέσεις και η µοριοδότηση των κριτηρίων θα περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

Στην υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι από τις 251 προσλήψεις δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του υπουργείου Παιδείας αλλά κόστος 3.954.675,36 ευρώ που καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισµό του ΕΑΠ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ