Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: Τα πρόστιμα που θα πληρώσουν όσοι πιαστούν στην τσιμπίδα του

Τελευταία Ενημέρωση
Πέντε κρίσιμες μεταβλητές καθορίζουν τα πρόστιμα που επιβάλλουν οι «ράμπο» του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στους παραβατικούς εργοδότες

Εκτός από το πρόστιμο της αδήλωτης που είναι για όλους 10.500 ευρώ – με τις γνωστές εκπτώσεις σε περίπτωση πρόσληψης – οι χρηματικές ποινές για τις υπόλοιπες παραβάσεις ποικίλλουν ανάλογα με:

 1. Την σοβαρότητα της παράβασης
 2. Τον αριθμό των εργαζομένων
 3. Το αν είναι υπότροπος (τουλάχιστον 2 ανάλογα πρόστιμα σε μια 4ετία η 1 καταδικαστική απόφαση για παρόμοια παράβαση) ή όχι ο εργοδότης – πολύ περισσότερο αν είναι κατ επανάληψη υπότροπος
 4. Βαθμός συνεργασίας του εργοδότη με τους ελεγκτές (ικανοποιητικός, μέτριος, χαμηλός).
 5. Βαθμός αυστηρότητας (επιεικής, μέτριος, αυστηρός).      

Οι εν λόγω μεταβλητές παίζουν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο δεδομένου ότι για την ίδια παράβαση τα πρόστιμα μπορεί να ποικίλλουν από 300 έως και 20.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως οι έλεγχοι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η εντολή του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, είναι το «σαφάρι» σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας να διαρκέσει με αμείωτη ένταση έως τα τέλη Οκτώβρη. Για όλες τις παραβάσεις – πλην της αδήλωτης εργασίας – εάν ο εργοδότης αποδεχτεί το πρόστιμο, παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων και το καταβάλει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, τότε έχει έκπτωση 30% επί του προστίμου.

Το ethnos.gr ετοίμασε έναν αναλυτικό οδηγό για τα ύψη των προστίμων σε βασικές και συχνές παραβάσεις (κάθε πρόστιμο αντιστοιχεί σε έναν θιγόμενο εργαζόμενο).

Απασχόληση σε ημέρα και ωράριο διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής

Σοβαρότητα παράβασης : Πολύ υψηλή

Αριθμός εργαζομένων : 10

Υπότροπος : όχι

Βαθμός συνεργασίας με ελεγκτές : ικανοποιητικός

Βαθμός αυστηρότητας : αυστηρός

ΠΡΟΣΤΙΜΟ :       4.500 €

 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί από 40 - 170 εργαζόμενους το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 10.000€.
 • Στην ίδια περίπτωση (10 εργαζόμενοι) αν ο εργοδότης δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 7.500€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν ο εργοδότης είναι υπότροπος (έχει άλλα δυο ανάλογα πρόστιμα στο παρελθόν) το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 10.000€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί 50 άτομα και ο εργοδότης είναι ταυτόχρονα υπότροπος αλλά συνεργαστεί με τους ελεγκτές, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 18.500€.

Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) εργαζομένων και μη καταχώρηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Σοβαρότητα παράβασης : Πολύ υψηλή

Αριθμός εργαζομένων : 10

Υπότροπος : όχι

Βαθμός συνεργασίας με ελεγκτές : ικανοποιητικός

Βαθμός αυστηρότητας : αυστηρός

ΠΡΟΣΤΙΜΟ :       4.500 €

 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί από 40 - 170 εργαζόμενους το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 10.000€.
 • Στην ίδια περίπτωση (10 εργαζόμενοι) αν ο εργοδότης δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 7.500€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν ο εργοδότης είναι υπότροπος (έχει άλλα δυο ανάλογα πρόστιμα στο παρελθόν) το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 10.000€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί 50 άτομα και ο εργοδότης είναι ταυτόχρονα υπότροπος και δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 25.000€.

Εργασία σε ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό)

Σοβαρότητα παράβασης : Υψηλή

Αριθμός εργαζομένων : 10

Υπότροπος : όχι

Βαθμός συνεργασίας με ελεγκτές : ικανοποιητικός

Βαθμός αυστηρότητας : μέτριος

ΠΡΟΣΤΙΜΟ :       1.750€

 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί από 20 και πάνω εργαζόμενους το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 3.750€.
 • Στην ίδια περίπτωση (10 εργαζόμενοι) αν ο εργοδότης δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 6.750€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν ο εργοδότης είναι υπότροπος το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 8.750€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί 50 άτομα και ο εργοδότης είναι ταυτόχρονα υπότροπος και δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 13.750€.

Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση

Σοβαρότητα παράβασης : Πολύ υψηλή

Αριθμός εργαζομένων : 10

Υπότροπος : όχι

Βαθμός συνεργασίας με ελεγκτές : ικανοποιητικός

Βαθμός αυστηρότητας : αυστηρός

ΠΡΟΣΤΙΜΟ :       4.500 €

 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί από 40 - 170 εργαζόμενους το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 10.000€.
 • Στην ίδια περίπτωση (10 εργαζόμενοι) αν ο εργοδότης δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 7.500€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν ο εργοδότης είναι υπότροπος (έχει άλλα δυο ανάλογα πρόστιμα στο παρελθόν) το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 10.000€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί 50 άτομα και ο εργοδότης είναι ταυτόχρονα υπότροπος αλλά συνεργαστεί με τους ελεγκτές, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 18.500€.

Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες

Σοβαρότητα παράβασης : Πολύ υψηλή

Αριθμός εργαζομένων : 10

Υπότροπος : όχι

Βαθμός συνεργασίας με ελεγκτές : ικανοποιητικός

Βαθμός αυστηρότητας : αυστηρός

ΠΡΟΣΤΙΜΟ :       4.500 €

 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί από 40 - 170 εργαζόμενους το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 10.000€.
 • Στην ίδια περίπτωση (10 εργαζόμενοι) αν ο εργοδότης δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 7.500€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν ο εργοδότης είναι υπότροπος (έχει άλλα δυο ανάλογα πρόστιμα στο παρελθόν) το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 10.000€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί 50 άτομα και ο εργοδότης είναι ταυτόχρονα υπότροπος αλλά συνεργαστεί με τους ελεγκτές, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 18.500€.

Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύκτα

Σοβαρότητα παράβασης : Υψηλή

Αριθμός εργαζομένων : 10

Υπότροπος : όχι

Βαθμός συνεργασίας με ελεγκτές : ικανοποιητικός

Βαθμός αυστηρότητας : μέτριος

ΠΡΟΣΤΙΜΟ :       1.750€

 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί από 20 και πάνω εργαζόμενους το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 3.750€.
 • Στην ίδια περίπτωση (10 εργαζόμενοι) αν ο εργοδότης δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 6.750€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν ο εργοδότης είναι υπότροπος το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 8.750€.

Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί 50 άτομα και ο εργοδότης είναι ταυτόχρονα υπότροπος και δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 13.750€.

Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή βάσει ατομικής συμφωνίας

Σοβαρότητα παράβασης : Πολύ υψηλή

Αριθμός εργαζομένων : 10

Υπότροπος : όχι

Βαθμός συνεργασίας με ελεγκτές : ικανοποιητικός

Βαθμός αυστηρότητας : αυστηρός

ΠΡΟΣΤΙΜΟ :       4.500 €

 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί από 40 - 170 εργαζόμενους το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 10.000€.
 • Στην ίδια περίπτωση (10 εργαζόμενοι) αν ο εργοδότης δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 7.500€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν ο εργοδότης είναι υπότροπος (έχει άλλα δυο ανάλογα πρόστιμα στο παρελθόν) το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 10.000€.

Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί 50 άτομα και ο εργοδότης είναι ταυτόχρονα υπότροπος και δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 25.000€.

Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης

Σοβαρότητα παράβασης : Πολύ υψηλή

Αριθμός εργαζομένων : 10

Υπότροπος : όχι

Βαθμός συνεργασίας με ελεγκτές : ικανοποιητικός

Βαθμός αυστηρότητας : αυστηρός

ΠΡΟΣΤΙΜΟ :       4.500 €

 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί από 40 - 170 εργαζόμενους το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 10.000€.
 • Στην ίδια περίπτωση (10 εργαζόμενοι) αν ο εργοδότης δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 7.500€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν ο εργοδότης είναι υπότροπος (έχει άλλα δυο ανάλογα πρόστιμα στο παρελθόν) το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 10.000€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί 50 άτομα και ο εργοδότης είναι ταυτόχρονα υπότροπος και δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές, το πρόστιμο διαμορφώνεται στις 25.000€.

Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Σοβαρότητα παράβασης : Σημαντική

Αριθμός εργαζομένων : 10

Υπότροπος : όχι

Βαθμός συνεργασίας με ελεγκτές : ικανοποιητικός

Βαθμός αυστηρότητας : μέτριος

ΠΡΟΣΤΙΜΟ :       1.750€

 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί από 50 και πάνω εργαζόμενους το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 3.750€.
 • Στην ίδια περίπτωση (10 εργαζόμενοι) αν ο εργοδότης δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 2.750€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν ο εργοδότης είναι υπότροπος το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 3.750€.
 • Στην ίδια περίπτωση αν η επιχείρηση απασχολεί 20 άτομα και ο εργοδότης είναι ταυτόχρονα υπότροπος και δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 6.750€.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ