εφορία
copyright: Pixabay

Εισφορές 2018: Ποιοι παίρνουν επιστροφή και ποιοι «καυτά» ραβασάκια

Τελευταία Ενημέρωση
Ένας στους έξι ασφαλισµένους δικαιούται επιστροφή είτε µέσω συµψηφισµού είτε µέσω εφάπαξ καταβολής, µε το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 215 εκατ. ευρώ

Επιστροφές εισφορών από τον ΕΦΚΑ δικαιούνται 264.600 µη µισθωτοί -ελεύθεροι επαγγελµατίες του πρ. ΟΑΕΕ, αυτοαπασχολούµενοι του πρ. ΕΤΑΑ και αγρότες του πρ. ΟΓΑ-, καθώς η εκκαθάριση του 2018 έδειξε πως πέρυσι κατέβαλαν περισσότερες εισφορές από αυτές που αναλογούσαν τελικά στο εισόδηµα του 2017. Αυτό σηµαίνει πως 1 στους 6 ασφαλισµένους µη µισθωτούς είτε θα… ξενοιάσει από τον βραχνά των εισφορών για κάποιο χρονικό διάστηµα µέχρι να συµψηφιστεί το υπερβάλλον ποσό, είτε θα λάβει εφάπαξ επιστροφή στον τραπεζικό του λογαριασµό.

Στον αντίποδα, ένας στους δύο, δηλαδή πάνω από 700.000 ασφαλισµένοι, κατέληξε µε χρεωστικά «ραβασάκια», τα οποία µπορεί να αποπληρώσει σε 5 δόσεις ή να τα εντάξει στο σχήµα των 120 δόσεων έως τις 30 Σεπτεµβρίου. Συνολικά η οφειλή των χρεωστικών υπολοίπων για τους 700.000 µη µισθωτούς φτάνει το 1 δισ. ευρώ. Υπενθυµίζεται πως η εισφοροδότηση γίνεται αρχικά µε το εισόδηµα του προ-προηγούµενου έτους και ακολούθως, όταν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, η εκκαθάριση δείχνει την πραγµατική υποχρέωση. Συνεπώς οι εισφορές του 2018 είχαν αρχικά υπολογιστεί µε το εισόδηµα του 2016 και όταν ακολούθως εκκαθαρίστηκε το εισόδηµα του 2017, πραγµατοποιήθηκε η εκκαθάριση των εισφορών και ο επανυπολογισµός τους. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε από τον ΕΦΚΑ στις αρχές Ιουλίου και έδειξε πως:

  • 727.200 ασφαλισµένοι µη µισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελµατίες, αγρότες, αυτοαπασχολούµενοι) κατέληξαν µε χρεωστικό υπόλοιπο, καθώς το εισόδηµά τους το 2017 απεδείχθη υψηλότερο από το εισόδηµα του 2016. Συνολικά οφείλουν 1,085 δισ. ευρώ.
  • 493.300 ασφαλισµένοι µη µισθωτοί κατέληξαν µε µηδενικό υπόλοιπο, καθώς το εισόδηµά τους δεν άλλαξε ανάµεσα στις δύο χρονιές και συνεπώς παρέµεινε σταθερή η εισφοροδοτική τους υποχρέωση.
  • 264.600 έλαβαν πιστωτικό υπόλοιπο, καθώς το εισόδηµά τους το 2017 απεδείχθη χαµηλότερο από το εισόδηµα του 2016 και τελικώς είχαν καταβάλει περισσότερες εισφορές στον ΕΦΚΑ από αυτές που αναλογούσαν στο πραγµατικό τους εισόδηµα. Αναλυτικά, οι 40.100 εξ αυτών είχαν πιστωτικό υπόλοιπο έως 50 ευρώ (παραµένει αναγκαστικά στον ασφαλιστικό τους λογαριασµό και συµψηφίζεται), ενώ οι 224.500 δικαιούνται επιστροφές άνω των 50 ευρώ. Συνολικά το ποσό προς επιστροφή -είτε µέσω συµψηφισµού είτε µέσω εφάπαξ καταβολής- ανέρχεται σε 215 εκατοµµύρια ευρώ.

Τα «ραβασάκια» από την εκκαθάριση του 2018 αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στις 9 Ιουλίου. Οι µη µισθωτοί µε πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50 ευρώ είχαν περιθώριο έως τις 30 Αυγούστου να δηλώσουν στον ιστότοπο του ΕΦΚA εάν επιθυµούσαν το υπόλοιπό τους να παραµείνει στον ασφαλιστικό τους λογαριασµό ώστε να συµψηφιστεί µε επόµενες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες, την ηλεκτρονική δήλωση στον σχετικό ιστότοπο του ΕΦΚΑ υπέβαλαν 60.360 ασφαλισµένοι.

Οι υπόλοιποι 164.120 δεν υπέβαλαν αίτηση και πρέπει να λάβουν -το αργότερο έως τα τέλη του 2019- εφάπαξ στον τραπεζικό τους λογαριασµό το ποσό της επιστροφής από την εκκαθάριση των εισφορών του 2018. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να δηλωθεί ο σωστός αριθµός λογαριασµού (ΙΒΑΝ), καθώς προς το παρόν το σύστηµα δεν έχει έγκυρους IBAN για όλους τους δικαιούχους επιστροφών.

Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούµενους µε χρεωστικό υπόλοιπο, πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό αναζητείται ισόποσα κατανεµηµένο σε πέντε µηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλοµένης έως 30/8/2019. Εως τις 30 Σεπτεµβρίου, δηλαδή, πρέπει να καταβληθεί η 2η δόση από τις πέντε. Η αποπληρωµή προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή στις 31/12/2019.

Προσοχή όµως, καθώς οι ασφαλισµένοι οφειλέτες µπορούν να εντάξουν τα χρεωστικά τους υπόλοιπα στη ρύθµιση των 120 δόσεων που «τρέχει» ακόµη και θα είναι ενεργή έως τις 30 Σεπτεµβρίου. Υπενθυµίζεται πως στην ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν χρέη έως και 31/12/2018. Συνεπώς, τα χρεωστικά «ραβασάκια» που αφορούν την περσινή χρονιά εντάσσονται στο σχήµα των 120 δόσεων, αρκεί η αίτηση προσδιορισµού οφειλών να υποβληθεί στην πλατφόρµα του ΕΦΚΑ έως τη ∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου. Ακριβώς επειδή οι προβλεπόµενες πέντε δόσεις αποπληρωµής «τρέχουν» ακόµη και θα «τρέχουν» ως τα τέλη του έτους, τα χρέη του 2018 δεν έχουν ακόµη καταστεί ληξιπρόθεσµα. Ωστόσο,αν κάποιος ασφαλισµένος επιλέξει να αιτηθεί την υπαγωγή του στο σχήµα των 120 δόσεων για τις οφειλές του 2018, τότε αυτόµατα τα χρέη βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ και µπορούν ακολούθως να ρυθµιστούν µε τις 120 δόσεις.

Όσοι ασφαλισµένοι έχουν τυχόν ήδη ρυθµίσει παλαιότερες οφειλές τους -για παράδειγµα, οφειλές πριν από το 2016 ή χρέη του 2017- µπορούν τώρα να ρυθµίσουν επιπρόσθετα και τα χρέη του 2018 χωρίς πρόβληµα. Το µόνο που απαιτείται είναι να υποβληθεί η πρώτη αίτηση προσδιορισµού οφειλών έως τις 30 Σεπτεµβρίου. Εφόσον αυτή υποβληθεί έγκαιρα (έως 30/9), ακόµη κι αν οι οφειλές του 2018 βεβαιωθούν στο ΚΕΑΟ ώστε να ρυθµιστούν λίγο αργότερα (π.χ. αρχές Οκτωβρίου), ο ασφαλισµένος θα θεωρείται εµπρόθεσµος και δεν θα χάσει την ευκαιρία να ρυθµίσει και τα χρέη του 2018 µε το ιδιαίτερο ευνοϊκό σχήµα των 120 δόσεων.

Αναλυτικά παραδείγµατα 

(Επιμέλεια: Διονύσης Ρίζος)

  1. ∆ικηγόρος µε εισοδήµατα για το 2016 ύψους 35.000 € κατέβαλε το 2018 για εισφορές στους κλάδους κύριας σύνταξης και υγειονοµικής περίθαλψης συνολικό ποσό εισφορών 8.926,44 €. Για το 2017 το εισόδηµά του ήταν 29.000 € και εποµένως οι πραγµατικές εισφορές του για το 2018 θα έπρεπε να είναι 7.606,2 €. Συνεπώς, δικαιούται επιστροφή 1.320,24 €. 
  2. Μηχανικός µε εισοδήµατα για το 2016 ύψους 30.000 € κατέβαλε το 2018 για εισφορές στους κλάδους κύριας σύνταξης και υγειονοµικής περίθαλψης συνολικό ποσό εισφορών 7.854,1 €. Για το 2017 το εισόδηµά του ήταν 18.000 € και εποµένως οι πραγµατικές εισφορές του για το 2018 θα έπρεπε να είναι 5.018,76 €. Συνεπώς, δικαιούται επιστροφή 2.835,34 €.
  3. Γιατρός µε εισοδήµατα για το 2016 ύψους 45.000 € κατέβαλε το 2018 για εισφορές στους κλάδους κύριας σύνταξης και υγειονοµικής περίθαλψης συνολικό ποσό εισφορών 12.181,4 €. Για το 2017 το εισόδηµά του ήταν 42.000 € και εποµένως οι πραγµατικές εισφορές του για το 2018 θα έπρεπε να είναι 11.248,2 €. Συνεπώς, δικαιούται επιστροφή 933,2 €.
  4. Εµπορος µε εισοδήµατα για το 2016 ύψους 14.000 € κατέβαλε το 2018 για εισφορές στους κλάδους κύριας σύνταξης και υγειονοµικής περίθαλψης συνολικό ποσό εισφορών 3.773 €. Για το 2017 το εισόδηµά του ήταν 6.000 € και εποµένως οι πραγµατικές εισφορές του για το 2018 θα έπρεπε να είναι 1.895,39 €. Αρα, δικαιούται επιστροφή 1.877,6€.
  5. Αυτοκινητιστής µε εισοδήµατα για το 2016 στα 9.000 € κατέβαλε το 2018 για εισφορές στους κλάδους κύριας σύνταξης και υγειονοµικής περίθαλψης συνολικό ποσό εισφορών 2.425,5 €. Για το 2017 το εισόδηµά του ήταν 7.000 € και συνεπώς οι πραγµατικές εισφορές του για το 2018 θα έπρεπε να είναι 1.895,39 €. Εποµένως, δικαιούται επιστροφή 530,11 €.
  6. Επιχειρηµατίας-µέλος σε ΕΠΕ µε εισοδήµατα για το 2016 ύψους 52.000 € κατέβαλε το 2018 για εισφορές στους κλάδους κύριας σύνταξης και υγειονοµικής περίθαλψης συνολικό ποσό εισφορών 14.014 €. Για το 2017 το εισόδηµά του ήταν 39.000 € και εποµένως οι πραγµατικές εισφορές του για το 2018 θα έπρεπε να είναι 10.510,5 €. Συνεπώς, δικαιούται επιστροφή 3.503,5 €.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ