Πρωτογενές πλεόνασμα 2018
Ευρώ/(AP Photo/dpa, Daniel Bockwoldt)

Κρατικός προϋπολογισμός: Υπέρβαση εσόδων και αισιοδοξία για τους στόχους

Τελευταία Ενημέρωση
Πρωτογενές πλεόνασμα 2,9 δις. ευρώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019

Αισιοδοξία για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ φέτος εμφανίστηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης μετά την παρουσίαση των στοιχείων για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019.

Στο οκτάμηνο ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασμα 2,9 δισ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερο του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 272 εκατ. ευρώ, λόγω των υψηλότερων φορολογικών εσόδων και της διαμόρφωσης των κρατικών δαπανών σε χαμηλότερα επίπεδα.

Αν και τα συγκεκριμένα μεγέθη δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τον μεταμνημονιακό στόχο 3,5% του ΑΕΠ, εντούτοις η εξέλιξη του πρωτογενούς πλεονάσματος του προϋπολογισμού είναι μια σαφής ένδειξη για την πορεία των στόχων και στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο, τα φορολογικά έσοδα κατέγραψαν υπέρβαση 468 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, στην τριετία 2016 - 2018 υπολογίζεται πως σωρεύτηκε υπερπλεόνασμα 11,4 δισ. ευρώ που χρησιμοποιήθηκε για την ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους.

Υπενθυμίζεται, όπως έγραψε και το «Έθνος της Κυριακής» ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εντόπισε στα συρτάρια του «μαξιλάρι» σχεδόν 500 εκατ. ευρώ από ελέγχους που διενεργήθηκαν το τελευταίο διάστημα, καθώς μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες του υφυπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, αρμοδίου για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, ήταν να διερευνηθεί η υποεκτέλεση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που προβλέπουν για φέτος.  

Αναφορικά με τα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα:

1. Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.591 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 4.976 εκατ. ευρώ, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019, για το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και ελλείμματος 2.677 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.903 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 272 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.124 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018.

2. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 33.127 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.421 εκατ. ευρώ ή 7,9 %  έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.

3. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στα κάτωθι γεγονότα:

  • Είσπραξη ποσού 1.119  εκατ. ευρώ που αφορά στο τίμημα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2018.
  • Είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFAs τον Μάιο 2019 που δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2019.

4. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36.107 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.739 εκατ. ευρώ ή 8,2% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.980 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 319 εκατ. ευρώ από το στόχο (2.661 εκατ. ευρώ).  Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.521  εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 38 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

5. Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.539 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 287 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.007 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 354 εκατ. ευρώ.  Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 374 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 285 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2019 ανήλθαν σε 468 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (402 εκατ. ευρώ).

6. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου -  Αυγούστου 2019 ανήλθαν στα 34.718 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 965 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (35.683 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι:

  • η μειωμένη δαπάνη τόκων, έναντι του στόχου κατά 205 εκατ. ευρώ,
  • η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 380 εκατ. ευρώ και
  • οι μικρότερες έναντι του στόχου, πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 251 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι σύμφωνα με την μεθοδολογία ESA το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυσικές παραλαβές.

Μειωτικά έναντι του στόχου λειτούργησε και η πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ, που είχε προβλεφθεί προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν έως και τον Αύγουστο του 2019 και αφορούν σε υπουργικές αποφάσεις εκδοθείσες το 2018, ήταν ύψους 326 εκατ. ευρώ (εμφανίζονται στη στήλη της πραγματοποίησης στη γραμμή «Παροχές σε εργαζόμενους»).

Αντίθετα, αυξητικά έναντι του στόχου λειτούργησε η μεταβίβαση στον ΕΦΚΑ 971 εκατ. ευρώ για την χορήγηση της 13ης σύνταξης.

Στις πιστώσεις υπό κατανομή συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι πιστώσεις του τακτικού αποθεματικού, οι οποίες κατά την διάρκεια του έτους μεταφέρονται σε άλλες μείζονες κατηγορίες για την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών.

7. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου -  Αυγούστου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 928 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω:

  • των αυξημένων επιχορηγήσεων προς τους ΟΚΑ κατά 874 εκατ. ευρώ κυρίως για την χορήγηση της 13ης σύνταξης και την καταβολή οικογενειακών επιδομάτων τα οποία πλέον εμφανίζονται στις «Μεταβιβάσεις», ενώ το 2018 ήταν στην κατηγορία «Κοινωνικές Παροχές»,
  • των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 693 εκατ. ευρώ και
  • των αυξημένων δαπανών ΠΔΕ κατά 523 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα (μειωμένη δαπάνη σε σχέση με πέρυσι) κινήθηκαν οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων, κατά 826 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.262 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 338 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, με κυριότερη αιτία την υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 217 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με το μαξιλάρι των 500 εκατ. ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία έρευνας για την υποεκτέλεση δαπανών για τις κύριες κατηγορίες του τακτικού προϋπολογισμού που αφορούν ελαστικές δαπάνες, μεταξύ άλλων για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, παγίων. Μόνο από αυτές τις κατηγορίες έχει φέτος επιπλέον δημοσιονομικό χώρο 248 εκατ. ευρώ που αφορούν μεταφερόμενες το 2020 εκκρεμείς δεσμεύσεις και πιστώσεις που τελικά δεν θα διατεθούν φέτος. 

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες στο δημοσιονομικό αυτό χώρο θα προστεθεί φέτος υποεκτέλεση από δαπάνες που δεν βρίσκονται άμεσα στον προϋπολογισμό των υπουργείων όπως η επιδότηση των κόκκινων δανείων (προϋπολογισμός ΟΠΕΚΑ), όπου η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προϋπολογίσει 150 εκατ. ευρώ και εκτιμάται πλέον πως είναι ζήτημα αν θα δαπανηθούν φέτος περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ παρά τις βελτιωτικές κινήσεις που έγιναν αλλά και την επιθετική πολιτική των τραπεζών στον τομέα αυτό.

Επιπλέον, δεν έχουν υπολογιστεί ακόμη οι υποεκτελέσεις για άλλους κωδικούς (όπως γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των αποφασισμένων προσλήψεων, καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των υποθέσεων καταπτώσεων εγγυήσεων τραπεζικών δανείων), από τις οποίες εκτιμάται πως θα προκύψει νέα υποεκτέλεση 100 εκατ. ευρώ. 

Αρμόδιες πηγές θεωρούν πάντως ότι ο τελικός δημοσιονομικός χώρος που θα είναι διαθέσιμος φέτος, για να διοχετευθούν σε άλλες δαπάνες, δεν θα μπορεί να υπολογιστεί με ασφάλεια, προτού περιοριστούν οι αβεβαιότητες για την εξέλιξη των εσόδων στο τέταρτο τρίμηνο, κάτι που θα εκτιμηθεί στα μέσα Νοεμβρίου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ