Airbnb
Airbnb

Airbnb: Δικαστική απόφαση βάζει φρένο σε μίσθωση βίλας στη Χαλκιδική

Τελευταία Ενημέρωση
Eίναι η πρώτη απόφαση που απαγορεύει τη βραχυχρόνια µίσθωση βίλας, καθώς παραβαίνει τον κανονισµό λειτουργίας συγκροτήµατος

Δικαστική απόφαση που απαγορεύει τη βραχυχρόνια µίσθωση παραθεριστικής βίλας, µέσω πλατφόρµας τύπου Airbnb, σε παραθαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής βάζει «φρένο» στην ανεξέλεγκτη τουριστική εκµετάλλευση των οικιστικών ακινήτων. Το Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης υποχρεώνει µια ιδιοκτήτρια να σταµατήσει την επαγγελµατική χρήση της κατοικίας της επειδή παραβαίνει τον κανονισµό λειτουργίας του συγκροτήµατος όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση οι ενοικιαστές της ενοχλούν τους υπόλοιπους τρεις ιδιοκτήτες στο συγκρότηµα των τεσσάρων κατοικιών. Παράλληλα, το δικαστήριο υποχρεώνει την ιδιοκτήτρια να καταβάλει χρηµατικό ποσό 4.400 ευρώ, ως αποζηµίωση στο κοινό ταµείο του συγκροτήµατος κατοικιών.

Οι συνιδιοκτήτες των τριών κατοικιών, στο συγκρότηµα τεσσάρων κατοικιών που ανεγέρθηκε στην περιοχή του αγροκτήµατος Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας, κέρδισαν την αγωγή που υπέβαλαν σε βάρος της τέταρτης ιδιοκτήτριας η οποία, πριν από δύο χρόνια, ξεκίνησε να µισθώνει την κατοικία της σε τρίτους, κατά µικρά χρονικά διαστήµατα, την καλοκαιρινή περίοδο.

«Είναι η πρώτη απόφαση που αναγνωρίζει τον κανονισµό σε συγκρότηµα κατοικιών και τον επιβάλλει, απαγορεύοντας τις βραχυχρόνιες µισθώσεις που γίνονται επιχειρηµατικά» ανέφερε στο «Έθνος» η δικηγόρος Βασιλεία Ποµπιέρη η οποία χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασµό των τριών συνιδιοκτητών. Οπως αναφέρεται στην αγωγή, αποδείχτηκε ότι η εναγόµενη έλαβε από την αρµόδια υπηρεσία του ΕΟΤ ειδικό σήµα λειτουργίας, κύριων τουριστικών καταλυµάτων, τη 16η Σεπτεµβρίου 2014. Στο σχετικό µητρώο τουριστικών επιχειρήσεων αναγραφόταν η κατοικία της ως τουριστική επιπλωµένη έπαυλη ειδικού καθεστώτος, µε υποχρέωση να εκµισθώνεται σε φυσικά πρόσωπα, ενιαία και όχι τµηµατικά για περίοδο µίας εβδοµάδας και όχι πέραν των τριών µηνών συνολικά ανά έτος.

Επίσης προέβη σε καταχώριση του ακινήτου της ως τουριστικής επιχείρησης-καταλύµατος σε πάνω από 15 τουριστικούς επαγγελµατικούς οδηγούς κρατήσεων και σχετικές ιστοσελίδες στο ∆ιαδίκτυο, µε τον διακριτικό τίτλο «Vila Virginia», ενώ η τιµή για τη διαµονή µεταβάλλεται ανάλογα µε την περίοδο τηρώντας τις κλίµακες χαµηλής και υψηλής περιόδου, όπως συµβαίνει σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Η ιδιοκτήτρια υποχρεώνεται να καταβάλει αποζηµίωση 4.400 ευρώ στο κοινό ταµείο του συγκροτήµατος κατοικιών

Απόφαση-καταλύτης

Ο Χαράλαµπος Αποστολίδης, πρόεδρος της δικηγορικής εταιρείας που κέρδισε την αγωγή, σχολιάζοντας τη διαφορά µεταξύ των ιδιοκτητών που έκρινε το Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, επισήµανε στο «Έθνος» ότι: «Αυτή η απόφαση αποτελεί καταλύτη στον τρόπο εκµίσθωσης κατοικιών, που αφορά όλες τις πλατφόρµες βραχυχρόνιας µίσθωσης (Airbnb, Βooking, Τripadvisor κ.λπ).

Αναβαθµίζει το παρεχόµενο τουριστικό προϊόν της χώρας, µια και απαιτεί οι βραχυχρόνιες µισθώσεις κατοικιών, που µεταβάλλονται σε τουριστικά καταλύµατα, να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου περί τουριστικών καταλυµάτων».  Σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στην αγωγή, οι ενάγοντες που χρησιµοποιούσαν τις παραθεριστικές τους κατοικίες διαπίστωσαν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, το 2016, η επίδικη κατοικία χρησιµοποιήθηκε από άγνωστο 

Σύµφωνα µε την αγωγή, η κοινόχρηστη πισίνα του συγκροτήµατος ήταν µόνιµα κατειληµµένη από τους πελάτες της εναγόµενης, αποκλείοντας τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες από τη χρήση της µεγάλο αριθµό παραθεριστών οι οποίοι εναλλάσσονταν σχεδόν ανά εβδοµάδα. Σύµφωνα µε τον κανονισµό που συντάχθηκε κατά την αγορά των κατοικιών, η πισίνα του συγκροτήµατος που αποτελεί κοινόκτητο και κοινόχρηστο χώρο, ήταν µόνιµα κατειληµµένη από τους πελάτες της εναγόµενης αποκλείοντας τους ενάγοντες από την ελεύθερη χρήση αυτής.

«Σε καθηµερινή βάση οι πελάτες οργάνωναν εκδηλώσεις, µη σεβόµενοι τις ώρες κοινής ησυχίας, υπήρχε οχλαγωγία λόγω των συναθροίσεών τους σε χώρους της αποκλειστικής της χρήσης αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους, µε κατανάλωση αλκοόλ, µε φωτιές και αλόγιστη χρήση της ψησταριάς αλλά και επικίνδυνη για τον λόγο ότι το συγκρότηµα βρίσκεται πλησίον δασικής περιοχής» αναφέρεται στην αγωγή.

Ακόµη, στην αγωγή αναφέρεται ότι οι επισκέπτες των πελατών όταν δεν µπορούσαν να εισέλθουν από την πόρτα του συγκροτήµατος, πηδούσαν από τα τοιχία της περίφραξης ενώ όχι µόνο έκαναν χρήση των κοινόχρηστων χώρων αλλά τις περισσότερες φορές διανυκτέρευαν σ’ αυτούς.

Επίσης, «οι οµάδες ανθρώπων που έκαναν χρήση του ακινήτου δεν γνώριζαν ότι δικαιούνται µόνο δύο συγκεκριµένες θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων, µε αποτέλεσµα να σταθµεύουν όπου επιθυµούσαν και πολλές φορές, για να αποφύγουν τον ήλιο, τοποθετούσαν τα αυτοκίνητά τους κάθετα στις γραµµές στάθµευσης, παραβιάζοντας τις αποκλειστικές χρήσεις των εναγόντων και παρακωλύοντας τη δική τους στάθµευση».

Επιπλέον υπηρεσίες

Όπως προέκυψε, η ιδιοκτήτρια της επίδικης κατοικίας παρείχε κι άλλες υπηρεσίες, πέραν µιας επιπλωµένης οικίας, όπως καθαριότητα, κηπουρό, Ιντερνετ, ασφάλεια, παροχή κλινοσκεπασµάτων καθώς η κατοικία «στις φωτογραφίες των τουριστικών οδηγών και γραφείων εµφανίζεται πλήρως εξοπλισµένη και από λευκά είδη». Η ιδιοκτήτρια στη δική της αγωγή ισχυρίστηκε ότι οι λοιποί ιδιοκτήτες παράνοµα και αυθαίρετα κατά την πρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου 2016, δηλαδή την πρώτη εβδοµάδα διαµονής των µισθωτών, έκλεισαν για πρώτη φορά τον µηχανισµό καθαρισµού της πισίνας, µε αποτέλεσµα να µετατραπεί σε έλος και να καθίσταται αδύνατη η χρήση της για τον σκοπό που εξυπηρετεί.

Η πισίνα επαναλειτούργησε µε έξοδά της αφού κάλεσε εξειδικευµένο συνεργείο, το οποίο προέβη στις απαραίτητες ενέργειες και επισκευές ενώ ακολούθησαν κι άλλες διακοπές της λειτουργίας της πισίνας η οποία µέχρι σήµερα παραµένει σε ελώδη κατάσταση καθώς ο µηχανισµός βρίσκεται µέσα σε κυτίο, χωρίς κλειδαριά ασφαλείας και είναι δυνατό όποιος επιθυµεί να διακόπτει τη λειτουργία του

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ