συντάξεις
copyright: Pixabay

Σύνταξη fast track με διαδοχική ασφάλιση

Τελευταία Ενημέρωση
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Διάταξη του νέου Ασφαλιστικού απλουστεύει τη διαδικασία για περίπου 15.000 εργαζοµένους, οι οποίοι θα µπορέσουν να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα της εξόδου, κερδίζοντας µέχρι και 7 έτη ασφάλισης

Σύνταξη με απλούστερη διαδικασία έρχεται για περίπου 15.000 διαδοχικά ασφαλισµένους, οι οποίοι θα µπορέσουν να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα της εξόδου την επόµενη 5ετία, ενίοτε κερδίζοντας µέχρι και 7 έτη ασφάλισης. Με τις διατάξεις του νέου Ασφαλιστικού το σύστηµα της διαδοχικής απλοποιείται, σύµφωνα µε ειδικούς, καθώς µειώνεται ο αριθµός των ενσήµων που απαιτούνται από το πρώτο κιόλας στάδιο της διαδικασίας, ώστε να κριθεί το δικαίωµα από τον τελευταίο φορέα ασφάλισης. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισµένους άνω των 67 ετών µε αθροιστικά 15ετία να λάβουν σύνταξη ακόµη και αν δεν πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις της διαδοχικής.

«Η νέα διάταξη για τη διαδοχική απλοποιεί το καθεστώς απονοµής σύνταξης σε όσους έχουν περισσότερους από έναν φορείς κύριας ασφάλισης. Ετσι, ενώ µε το προηγούµενο καθεστώς απαιτούνταν τουλάχιστον τρία βήµατα για να καταλήξει ο φάκελος του ασφαλισµένου στον απονέµοντα φορέα, τώρα θα αρκεί µόνο ένα για να µπορέσει να εκδοθεί η σχετική συνταξιοδοτική απόφαση» εξηγεί ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης.

Μέχρι σήµερα ο ασφαλισµένος έπρεπε να συµπληρώνει συνολικά 1.500 ένσηµα στον τελευταίο φορέα, εκ των οποίων 500 την τελευταία 5ετία, ώστε το αίτηµα να κριθεί από το τελευταίο Ταµείο. ∆ιαφορετικά το αίτηµά του µεταφερόταν στο Ταµείο που είχε τις περισσότερες ηµέρες ασφάλισης και αν δεν θεµελίωνε ούτε εκεί, σε όλα τα υπόλοιπα Ταµεία µε φθίνουσα σειρά. Αφού απορριπτόταν σε όλα αυτά τα βήµατα, µπορούσε να πάρει σύνταξη από το τελευταίο Ταµείο εφόσον είχε 1.000 ένσηµα (300 την τελευταία 5ετία). Με τη νέα διάταξη, η ευνοϊκή µεταχείριση των µειωµένων προϋποθέσεων -1.000 ένσηµα συνολικά και 300 την τελευταία 5ετία- έρχεται από το πρώτο βήµα για όλους.

Παρ’ όλα αυτά, ειδικοί δεν αποκλείουν και πιθανά θολά σηµεία στην εν λόγω διάταξη, τα οποία πρέπει να φωτιστούν µε αναλυτικές οδηγίες για την εφαρµογή τους, ώστε ταυτόχρονα να διευκρινιστεί αν και κατά πόσο θα διατηρούνται ευνοϊκές οδηγίες που είχαν δοθεί από το 2019, εισάγοντας τότε µια νέα κοινωνικοασφαλιστική λογική στην αντιµετώπιση των περιπτώσεων διαδοχικής-παράλληλης ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα ρύθµιση εφαρµόζεται για αιτήσεις από 13 Μαΐου 2016 και µετά, ακόµη και αν έχουν απορριφθεί, όπως επίσης και για όσες εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο. Στις εκκρεµείς αιτήσεις τα οικονοµικά αποτελέσµατα ανατρέχουν στην ηµεροµηνία της αρχικής αίτησης. Οι αιτήσεις που έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται «κατόπιν όχλησης του ασφαλισµένου», µε έναρξη οικονοµικών αποτελεσµάτων από την έναρξη ισχύος του νόµου (ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε ΦΕΚ). Με το νέο καθεστώς ανοίγει, σύµφωνα µε ειδικούς, ο δρόµος για «πρόωρη» συνταξιοδότηση µε τις ευνοϊκές διατάξεις του ΙΚΑ πριν από τα 62 και τα 67 για ασφαλισµένους σε Ταµεία όπως ο πρώην ΟΑΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ (κυρίως για φαρµακοποιούς). Αυτό απαιτεί επανασύνδεση µε το ΙΚΑ ώστε να συµπληρώνονται συνολικά 1.000 ένσηµα, εκ των οποίων 300 την τελευταία 5ετία.

Ποιοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα:

  • Ασφαλισμένοι αρχικά ΙΚΑ και κατόπιν ΟΑΕΕ που μπορούν να συμπληρώσουν 35ετία έως 31/12/2012

Το εν λόγω δικαίωμα αφορά ασφαλισμένους που μπορούν να συμπληρώσουν 35ετία αναδρομικά έως 31/12/2012 και εφόσον είναι σήμερα 60 ετών, μπορούν να αξιοποιήσουν το δικαίωμα του ΙΚΑ για συνταξιοδότηση από τα 58.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος αρχικά ΙΚΑ και κατόπιν ΟΑΕΕ που είναι 59, συμπληρώνει με εξαγορά 4 πλασματικών 35ετία το 2011. Εάν κολλήσει επιπλέον 300 ένσημα στο ΙΚΑ το νέο όριο ηλικίας για αυτόν θα είναι 60 και 6 μήνες που συμπληρώνει το 2021. Από τον ΟΑΕΕ θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61 ετών και 9 μηνών.  

  • Ασφαλισμένες σε ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ με 5.500 ένσημα ΙΚΑ την στιγμή ενηλικίωσης του παιδιού

Το εν λόγω δικαίωμα αφορά τις παλιές ασφαλισμένες πριν από 31/12/1992. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι κατά την ημερομηνία ενηλικίωσης του παιδιού (που πρέπει να είναι έως 31/12/2012) να είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης (18,4 έτη). Με επικόλληση 300 ενσήμων κι εφόσον συμπληρώνουν συνολικά 1.000 ένσημα ΙΚΑ, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αρκετά έτη νωρίτερα. Ο ασφαλιστικός δεσμός με το ΙΚΑ μπορεί να δημιουργηθεί με:

  1. Μισθωτή εργασία
  2. Προαιρετική ασφάλιση στον Κλάδο Μισθωτών

Η επανασύνδεση με τον Κλάδο Μισθωτών ΕΦΚΑ δίνει τη δυνατότητα το αίτημα να κριθεί με τις προϋποθέσεις ΙΚΑ. Έτσι οι μητέρες αυτές μπορούν να συνταξιοδοτηθούν :

  • Στα 50 με μειωμένη και 55 με πλήρη αν έχουν συμπληρώσει την ηλικία μέχρι 18/8/2015 και είχαν ανήλικο και 5.500 ένσημα μέχρι 31/12/2010.
  • Στα 52 με μειωμένη και 57 με πλήρη αν έχουν συμπληρώσει την ηλικία μέχρι 18/8/2015 και είχαν ανήλικο και 5.500 ένσημα μέχρι 31/12/2011.
  • Στα 55 με μειωμένη και 60 με πλήρη αν έχουν συμπληρώσει την ηλικία μέχρι 18/8/2015 και είχαν ανήλικο και 5.500 ένσημα μέχρι 31/12/2012.

Αν η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας γίνεται μετά την 18/8/2015 τότε το νέο όριο αυξάνεται προοδευτικά μέχρι το 2018 ως τα 61 για μειωμένη και 63 και 6 μήνες για πλήρη.

Παράδειγμα :

Ασφαλισμένη ΟΑΕΕ, 59 ετών, μητέρα παιδιού που γεννήθηκε το 1992. Έχει συμπληρώσει 25ετία ΤΕΒΕ ενώ είχε νωρίτερα 1.200 ένσημα ΙΚΑ. Μπορεί να καταστήσει τελευταίο φορέα το ΙΚΑ αλλάζοντας την ασφάλιση της σε μισθωτή για έναν χρόνο. Επειδή είχε 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 και ανήλικο παιδί, θεμελίωσε ως μητέρα με το όριο του 2010. Συμπλήρωσε τα 55 το 2016, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη μόλις συμπληρώσει τα 300 ένσημα ΙΚΑ.

  • Ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ που θέλουν να φύγουν με μειωμένη στα 62

Το εν λόγω δικαίωμα αφορά παλιούς ασφαλισμένους (πριν 31/12/1992) που είναι κοντά στα 62 και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη. Πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ δεν δίνουν μειωμένη στα 62. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη νέα διάταξη και να συνταξιοδοτηθούν από το ΙΚΑ με επικόλληση 1.000 ενσήμων εκ των οποίων 300 την τελευταία 5ετία.

Παράδειγμα :

Ασφαλισμένος αρχικά ΙΚΑ για 5 χρόνια και κατόπιν ΟΑΕΕ. Είναι 59 ετών και έχει 27 έτη ασφάλισης. Εάν κολλήσει 300 ένσημα ΙΚΑ το νέο όριο ηλικίας για αυτόν θα είναι 62. Από τον ΟΑΕΕ θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στα 67. Η μείωση στη σύνταξη του ΙΚΑ θα είναι 115€.  

67 ετών µε 15 έτη

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι ο ΕΦΚΑ θα χορηγεί σύνταξη σε όσους είναι 67 και έχουν αθροιστικά 15 έτη ασφάλισης µε συνυπολογισµό διαδοχικού χρόνου, χωρίς να εξετάζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις, δηλαδή τα 1.000 ένσηµα, 300 εκ των οποίων την τελευταία 5ετία. Η ρύθµιση αυτή «ξεκλειδώνει» τη συνταξιοδότηση σε ασφαλισµένους που έχουν αλλάξει πολλά Ταµεία, µε αποτέλεσµα να συµπληρώνουν αθροιστικά 15ετία, αλλά όχι τις ειδικές προϋποθέσεις της διαδοχικής.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πώς σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί με τους 2 τραυματίες στην Κηφισιά: Διαμαρτυρήθηκε για το λογαριασμό του φυσικού αερίου & πυροβόλησε

Πώς σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί με τους 2 τραυματίες στην Κηφισιά: Διαμαρτυρήθηκε για το λογαριασμό του φυσικού αερίου & πυροβόλησε
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ