Credit: Eurokinissi

ΕΣΠΕΚ: Τα μέτρα που προτείνει για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας

Τελευταία Ενημέρωση
Η Ένωση Σκηνοθετών-Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου αναλύει σε ανοιχτή επιστολή της τα ευνοϊκά μέτρα που είναι ανάγκη να ληφθούν, προκειμένου να κατοχυρωθεί η επιβίωση των εργαζομένων και η παραγωγή έργων στο μέλλον

«Πιο επιτακτική από ποτέ» κρίνει η ΕΣΠΕΚ την λήψη μέτρων ευνοϊκών για τη στήριξη του τομέα του πολιτισμού, του κινηματογράφου, αλλά και των εργαζομένων του καθώς προχωράμε στο επόμενο στάδιο της κρίσης της πανδημίας. «Κάποια από αυτά έχουν δρομολογηθεί και τα χαιρετίζουμε. Ομως δυστυχώς δεν αρκούν» σημειώνει σχετικά η Ένωση Σκηνοθετών-Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου στην ανοιχτή επιστολή της «Ο πολιτισμός σε ρόλο ηθικής στήριξης της κοινωνίας» προς όλους τους αρμόδιους φορείς, η οποία εκθέτει αναλυτικά, ένα προς ένα, τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τον χώρο της ελληνικής κινηματογραφίας

Η επιστολή των επαγγελματιών του κινηματογράφου προστίθεται σε μία σειρά επιστολών από ενώσεις και σωματεία του κινηματογραφικού χώρου που επισημαίνουν στους κρατικούς φορείς ότι το κονδύλι των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει δρομολογηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την στήριξη της ελληνικής κινηματογραφίας, χρειάζεται να ενισχυθεί. «Αφορά μόνο τον τομέα των ταινιών μικρού μήκους, των ντοκιμαντέρ και των animation, αλλά όχι τον τομέα των ταινιών μεγάλου μήκους που αποτελούν και τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής κινηματογραφίας» τονίζεται χαρακτηριστικά.  

«Απαιτείται ένας συμμετοχικός σχεδιασμός για την επόμενη μέρα, η οποία δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη, με τη βοήθεια ενός ευρύτερου Ευρωπαϊκού προγράμματος για τον Πολιτισμό, όπως είναι η πρωτοβουλία για τη "Στήριξη των τεχνών και του πολιτισμού μέσω της Επενδυτικής Πρωτοβουλίας για την Αντιμετώπιση του Κορονωιού (Coronavirus Response Investment Initiative) της Ευρωπαϊκής Ενωσης"» τονίζει η ΕΣΠΕΚ, σημειώνοντας παράλληλα ότι «ο Πολιτισμός σε αυτή τη φάση λαμβάνει ένα ρόλο ηθικής στήριξης της κοινωνίας που βρίσκεται σε κρίση, όχι μόνο οικονομική και βιολογική, αλλά και αξιών».

Στην επιστολή της η ΕΣΠΕΚ κάνει λόγο για δύο κατευθύνσεις στην ελληνική κινηματογραφία. Η μια είναι πιο άμεση και επίκαιρη, συνυφασμένη με την πανδημία και η δεύτερη έχει να κάνει με τα γενικότερα θέματα του κινηματογραφικού χώρου, τα οποία δεν έχουν λυθεί και πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα λόγω της κατάστασης. 

Πρώτη κατεύθυνση

α. Το ΥΠΠΟΑ οφείλει να ενισχύσει περισσότερο τον τομέα του κινηματογράφου, όχι μόνο με το ανεπαρκές πακέτο των 1.800.000Ε για τις μικρού μήκους ταινίες, τα animation και τα ντοκιμαντέρ. Το ποσό, αν και σωστά ενισχύει την ανάπτυξη κάποιων παραγωγών του χώρου, είναι αμυδρό σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και επιπλέον δεν αφορά καμία ενίσχυση στις μεγάλου μήκους ταινίες που αποτελούν και το βασικό κορμό του κινηματογράφου.

Η περίοδος ανάπτυξης των ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, αφορά ένα διάστημα που θα μπορούσε να ενταχθεί στην περίοδο της κρίσης με έρευνα, συγγραφή και προσωπική δουλειά από το σπίτι αρκετών ατόμων. Ενισχύονται έτσι οι εταιρείες και τα άτομα, επιπλέον του προγράμματος του ΕΚΚ, από τη στιγμή που πρόκειται για δημιουργικά σχέδια, που σε πρώτη φάση δεν απαιτούν πολυπληθή γυρίσματα, τα οποία ενδεχομένως να έχουν υγειονομική επισφάλεια.

β. Πρέπει να συνεχίσει η ενίσχυση όλων των εταιρειών και των εργαζομένων του κλάδου με το απλό κριτήριο της επαγγελματικής τους ιδιότητας, όπως αυτή εμφανίζεται στο Taxisnet. Χρειάζεται μια συνεχής ενημέρωση καλή τη πίστη, ώστε να ενταχθούν συνάδελφοι που δεν καλύπτουν πάντοτε τα μέχρι τώρα κριτήρια.

Εχουν ήδη προχωρήσει αιτήσεις για επιδόματα, αλλά η ενίσχυση πρέπει να πάρει και μια μορφή που θα προβλέπει στο μέλλον έχοντας υπ’ όψιν της την ανάπτυξη.

Πολύ σωστά τα ευνοϊκά επιδόματα στους ΚΑΔ που μας αφορούν, αλλά οι ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις δεν αρκούν, ιδίως στις μικρομεσαίες, που ετοιμάζονται προφανώς για ένα δύσκολο χειμώνα μετά την πρόβλεψη από το IMF της ύφεσης του 10% που θα είναι καταστροφική.

γ. Να αναπροσαρμοστούν τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά με το ΕΚΚ ή τη Δημόσια τηλεόραση και να μην ισχύει η αποπληρωμή μεγάλου ποσοστού του προϋπολογισμού με την παράδοση-απόδοση του έργου, αλλά να μεταφερθεί μέρος αυτού του ποσού νωρίτερα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και οι εργαζόμενοι επίσης.

δ. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο της μακροχρόνιας επιμήκυνσης αποπληρωμής των δόσεων δανείων που λήγουν μέσα στην περίοδο έκτακτων μέτρων σε συνεργασία με τους δανειολήπτες και τις ενώσεις τους. Να οριστεί ώστε οι τράπεζες και άλλοι προμηθευτές υπηρεσιών να μην προβαίνουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων, αλλά να προβαίνουν σε κάθε μέσο διευκόλυνσης πληρωμών και εισπράξεως σε βάθος χρόνου.

Δεύτερη κατεύθυνση

Εδώ η ΕΣΠΕΚ σημειώνει ότι ο Νόμος περί Κινηματογραφίας (ν. 3905/2010) θέλει βασικές αλλαγές, αλλά η σύνταξη νέου νόμου μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες μέχρι να δοκιμαστεί. Αν και ο Νόμος (ν. 3905/2010) έκανε σημαντικές τομές στο χώρο του κινηματογράφου, μετά από 10 έτη εφαρμογής έχουν παρατηρηθεί ορισμένα προβλήματα τόσο στη λειτουργία του ΕΚΚ, όσο και στην οικονομική υποστήριξη των ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών, που κρίνεται σκόπιμο να επιλυθούν, προκειμένου το θεσμικό πλαίσιο να υποστηρίζει ουσιαστικά την κινηματογραφική τέχνη. «Σε οποιαδήποτε απόφαση ή αλλαγές στο Νόμο για την Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, να βάλουμε στόχο την πρόβλεψη της τεχνολογικής ανάπτυξης» τονίζεται.

Η ένωση προτείνει περισσότερη «ευελιξία, διαφάνεια και εξορθολογισμό στη λήψη των αποφάσεων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου» μέσω της ανακατανομής των αρμοδιοτήτων και της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή και της θωράκισης της διαδικασίας χρηματοδότησης των κινηματογραφικών ταινιών. Προτείνει, επίσης, «εξωστρέφεια, η οποία επιτυγχάνεται μέσω των συνεργασιών του Ε.Κ.Κ. με εθνικούς, διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς, αλλά και με το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.». Για παράδειγμα, να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση στα ποσοστά συμμετοχής [cash rebate] της ελληνικής κινηματογραφικής ταινίας, να μειωθεί το ποσό πλαφόν των 100.000 ευρώ για την ένταξη των κινηματογραφικών ταινιών στο καθεστώς ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ. Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η εγχώρια ελληνική παραγωγή ταινιών.

Σταθερή χρηματοδότηση

Μεταξύ άλλων, η ΕΣΠΕΚ προτείνει αύξηση  του ποσού που προέρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης-δημοσίων επενδύσεων σε βάθος χρόνου, βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας του Κέντρου Κινηματογράφου και εξορθολογισμός ως προς τη διαδικασία είσπραξης του ποσοστού 1,5% από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και τις εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης (το 1.5% να υπολογίζεται επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων - τζίρου και όχι επί του διαφημιστικού χρόνου), αλλά και αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΚΚ τουλάχιστον σε ένα ποσό γύρω στα 9.000.000 ευρώ, ώστε να δύναται η εγχώρια παραγωγή να πλησιάσει στο ελάχιστο την Ευρωπαϊκή αν συνδυαστεί και με άλλες χρηματοδοτήσεις. Επισημαίνεται ότι το το μεγάλο κενό που δημιουργήθηκε από την κατάργηση του ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων των κινηματογράφων, όπως και την προβλεπόμενη κατανομή του [άρθρου 5 του ν. 4905/2010], μπορεί να καλυφθεί με ποσοστό επί των εισιτηρίων, αλλά και νέες προτάσεις από άλλα μέσα που άπτονται νέων τεχνολογιών. Ο εν λόγω φόρος είναι απαραίτητος για την ενίσχυση των παραγωγών ελληνικών ταινιών και για την άσκηση κινηματογραφικής πολιτικής.

Δημόσια τηλεόραση και κρατικό χρήμα

Η συμμετοχή της ΕΡΤ στις παραγωγές να μην θεωρείται κρατική χρηματοδότηση στην περίπτωση της ελληνικής κινηματογραφικής ταινίας. Στις Ευρωπαϊκές χώρες η δημόσια τηλεόραση δεν θεωρείται κρατικός πόρος και το θέμα είναι “τεχνικό” και λύνεται σχετικά απλά. Αντίστοιχη αντιμετώπιση συμβαίνει στην Γαλλική κινηματογραφία. 

Τέλος, η ένωση προτείνει τη διευκόλυνση των συμπαραγωγών με μείωση του ποσοστού από 10%  σε 5% για συμμετοχή σε τριμερή συμπαραγωγή, ώστε να τονωθεί το Ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας στον τομέα της κινηματογραφίας και τέλος, την ενίσχυση της εκπαίδευσης στον τομέα του κινηματογράφου, μέσω της ίδρυσης Πανεπιστημιακού τμήματος στον τομέα της κινηματογραφικής τέχνης στην Αθήνα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ