ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Κόκκινα Δάνεια: Τελευταία νέα και τι προβλέπεται για τα κόκκινα καταναλωτικά δάνεια. Τι είναι & ποιες οι ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια χωρίς υποθήκη.