-Καπετάνιος ελληνικού πλοίου στο Σουέζ: Δυο μέρες για να ανοίξει η διώρυγα | Έθνος