-Εκπρόσωπος State Department στο OPEN: Η Τουρκία να μη διατηρήσει S-400 στο έδαφός της | Έθνος