Νικόλαος Τ. Παγώνης

Νικόλαος Τ. Παγώνης

Είναι τέως πρόεδρος Ελληνική Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ