Γιώργος Ν. Στασινός

Γιώργος Ν. Στασινός

Ο Γιώργος Ν. Στασινός, Πολιτικός Μηχανικός, είναι ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)