Νίκος Φίλιππας

Νίκος Φίλιππας

O Νικόλαος Δ. Φίλιππας είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και

πρόεδρος και ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού