Γιάννης Κυριακόπουλος

Γιάννης Κυριακόπουλος

Ο Γιάννης Κυριακόπουλος είναι δικηγόρος και Πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Επενδυτών