Βασίλειος Μαρτζούκος

Βασίλειος Μαρτζούκος

Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ, επίτιμος διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών