Κοσμάς Θεοδωρίδης

Κοσμάς Θεοδωρίδης

Ο Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι αντιπρόεδρος της Οµοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος και επικεφαλής του Μεσιτικού Γραφείου Ακίνητα Πόλις