Κώστας Β. Μάρκου

Κώστας Β. Μάρκου

Ο Καθηγητής Κώστας Β. Μάρκου είναι Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ