Βλάσης Αγτζίδης

Βλάσης Αγτζίδης

Ο Βλάσης Αγτζίδης είναι Διδάκτωρ σύγχρονης Ιστορίας – μαθηματικός.
Βραβευ?θηκε απο? την Ακαδημι?α Αθηνω?ν για τη συγγραφη? της ιστορι?ας της Παρευξεινι?ου Διασπορα?ς.