Κώστας Ζαχαριάδης

Κώστας Ζαχαριάδης

Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι βουλευτής στη Β1 εκλογική περιφέρεια Βορείου τομέα Αθηνών