I.N. Μαρκόπουλος

I.N. Μαρκόπουλος

Καθηγητής Φιλοσοφίας της Τεχνοεπιστήμης στο ΑΠΘ