Νίκος Γρέντζελος

Νίκος Γρέντζελος

Ο Νίκος Γρέντζελος είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών