Μιχάλης Καλογιαννάκης

Μιχάλης Καλογιαννάκης

Ο Μιχάλης Καλογιαννάκης είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων, Τοπογράφων, Μηχανικών