Αντωνία Λ. Ποθουλάκη

Αντωνία Λ. Ποθουλάκη

Είναι Ερευνήτρια Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ερευνητική Συνεργάτιδα του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στον τομέα Έρευνας και Πρόληψης του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών Εφαρμοσμένης Ηθικής Φιλοσοφίας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ΕΚΠΑ με ειδίκευση «Διακρατική Εμπορία Ανθρώπων, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ηθικο-Ψυχολογικά Ζητήματα». Είναι συγγραφέας του επιστημονικού εγχειριδίου «Trafficking Εσωτερικές "πορείες" σε εκτός νόμου "διαδρομές» ηθικές, νομικές και ψυχολογικές προεκτάσεις, εκδόσεις ΠΕΔΙΟ και διδάσκουσα Εμπειρικής Εγκληματολογίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα εργάζεται ως ιδιώτης Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (Διεθνής Φιλοσοφικός Σύμβουλος στον τομέα ψυχ

Είναι Ερευνήτρια Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ερευνητική Συνεργάτιδα του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στον τομέα Έρευνας και Πρόληψης του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Είναι κάτοχος...περισσότερα