Νίκος Φιλίππου

Νίκος Φιλίππου

Ο Νίκος Σπ. Φιλίππου είναι Πρόεδρος της Φιλίππου Δομικά Έργα ΑΕ,των Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, Πρόεδρος think-tank Νέο Ρεύμα-Νέο Όραμα, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και στο ΔΣ πολλών βιομηχανικών οργανώσεων επί δεκαετίες. Έχει Ακαδημαϊκές σπουδές Master στη Διεθνή και Συγκριτική Οικονομική Ανάπτυξη στην Ελβετία και στις ΗΠΑ. Έιναι ένας Ένας (1) από τους 471 επιχειρηματίες με πωλήσεις περίπου το 50% του ΑΕΠ της ΠΚΜ και περί τους 15.000 εργαζόμενους.