Παρασκευάς Παρασκευόπουλος

Παρασκευάς Παρασκευόπουλος

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Ανάπτυξης και πρώην βουλευτής Επικρατείας