Δημήτρης Σταθακόπουλος

Δημήτρης Σταθακόπουλος

Είναι Οθωμανολόγος - Τουρκολόγος, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και συγγραφέας