Χρήστος Παπαχριστόπουλος

Χρήστος Παπαχριστόπουλος

Ο Χρήστος Παπαχριστόπουλος είναι δημοσιογράφος του αυτοκινητικού Τύπου για πάνω από 20 χρόνια. Έχει εργαστεί στα μεγαλύτερα περιοδικά και site του χώρου, έχοντας οδηγήσει οτιδήποτε πατά σε τέσσερις τροχούς και ανεφοδιάζεται από τη μάνικα ή την πρίζα! Τα τελευταία χρόνια είναι διευθυντής σύνταξης του drive.gr.