Σωτήρης Ρούσσος

Σωτήρης Ρούσσος

Ο Σωτήρης Ρούσσος είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου