Ντόρα Βακιρτζή

Ντόρα Βακιρτζή

Χημικός - ασχολείται με Εταιρική Ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα.