ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ

Ακρόπολη- σύννεφα
Οι κοινότητες και ο νέος κοινοτισµός
Η κοινοτική αυτονοµία είναι µήτρα όχι της διεκδικητικής, αλλά της έµπρακτης βιωµατικής ελευθερίας...
Οι κοινότητες και ο νέος κοινοτισµός
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ