ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ

Για έναν πολιτισμό των πολιτισμών
Η έννοια του πολιτισμού είναι διαφορετική από εκείνη της culture (αρχικά «καλλιέργεια») που χρησιμοποιήθηκε στις Κοινωνικές Επιστήμες, όπως η...
Για έναν πολιτισμό των πολιτισμών
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ