ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δ. ΜΠΑΣΑΡΑΣ

Η «διαστολή» του χρόνου ως παράγοντας άμβλυνσης της εθνικής συνείδησης
Η "διαστολή" του χρόνου κάνει τα γεγονότα που έρχονται από το απώτερο (πόσω μάλλον το απώτατο…) παρελθόν να φαίνονται στον σημερινό άνθρωπο τόσο...
Η «διαστολή» του χρόνου ως παράγοντας άμβλυνσης της εθνικής συνείδησης
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ