-Αγία Σοφία: Της οικουμένης απάσης το κλέισμα και τοις υπ’ ουρανόν το καύχημα… | Έθνος