ΕΥΔΑΠ για Παγκόσμια Ημέρα Νερού
ΕΥΔΑΠ

ΕΥΔΑΠ: Έρχεται «ενδιάμεσος» λογαριασμός νερού - Ποιους αφορά

Τελευταία Ενημέρωση
Η εταιρία απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε νεοφυείς εταιρείες, ομάδες επιστημόνων, ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων, εταιρείες τεχνολογίας, ώστε να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για τον εντοπισμό βλαβών σε υδρομετρητές και πρόβλεψη της κατανάλωσης νερού

Καινοτόμες ιδέες νεοφυών επιχειρήσεων αναζητά η ΕΥΔΑΠ προκειμένου να εντοπίζει τους ελαττωματικούς μετρητές κατανάλωσης ύδατος αλλά και να προβλέπει τη μελλοντική κατανάλωση μιας περιοχής με στόχο εφόσον αυτό καταστεί εφικτό να δώσει τη δυνατότητα έκδοσης και ενδιάμεσων λογαριασμών νερού που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου πληρωμής, αλλά και του κόστους καταμέτρησης.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε νεοφυείς εταιρείες, ομάδες επιστημόνων, ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων, εταιρείες τεχνολογίας, ώστε να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για τον εντοπισμό βλαβών σε υδρομετρητές και πρόβλεψη της κατανάλωσης νερού.

Ο πρωτότυπος, ανοιχτός διαγωνισμό τεχνολογικών καινοτομιών θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ και το MIT Enterprise Forum Greece.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ψηφιακές προκλήσεις της ΕΥΔΑΠ» καλούνται νεοφυείς εταιρείες, ομάδες επιστημόνων, ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων, εταιρείες τεχνολογίας να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε δύο προκλήσεις:

  • Δημιουργία αλγόριθμου, ο οποίος με τη βοήθεια ιστορικών δεδομένων μετρήσεων να προβλέπει ποιοι μετρητές κατανάλωσης ύδατος είναι ελαττωματικοί. Η κάθε ομάδα θα προτείνει μια ταξινομημένη λίστα πιθανών ελαττωματικών μετρητών σε κατάλληλο ποσοστό του δείγματος. Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει να επαληθεύσει στο πεδίο κατά πόσο αυτοί οι μετρητές είναι ελαττωματικοί ή όχι, και η ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας θα αναδειχθεί νικήτρια, με κατώτερο όριο το ποσοστό επιτυχίας να είναι μεγαλύτερο του 60%.
  • Δημιουργία αλγόριθμού, ο οποίος με τη βοήθεια ιστορικών δεδομένων μετρήσεων να προβλέπει την μελλοντική κατανάλωση μιας παροχής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, π.χ. 1-3 μήνες. Κάθε ομάδα θα προβλέψει την ανά τρίμηνο κατανάλωση του επόμενου από το δείγμα έτους με βάση τα στοιχεία καταμετρήσεων 10ετίας που θα δοθούν μέχρι το 2018. Η διαγωνιζόμενη ομάδα που θα έχει τη μικρότερη δυνατή απόκλιση από τα δεδομένα των πραγματικών καταμετρήσεων, με ανώτερο όριο απόκλισης 10%, θα είναι η επικρατέστερη.

Σκοπός του διαγωνισμού αυτού είναι η ανάπτυξη μηχανισμών οι οποίοι θα αναγνωρίζουν πιθανά μοτίβα κατανάλωσης και θα υλοποιούν μοντέλα πρόβλεψης και ανίχνευσης αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Τα εργαλεία αυτά θα βασιστούν σε ένα πλήθος παραμέτρων σχετικές με το ιστορικό των μετρήσεων, το είδος του μετρητή, την ημερομηνία εγκατάστασης, την κατανάλωση της παροχής, και άλλα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Ένα έξυπνο μοντέλο λειτουργίας των μετρητών μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στον έγκαιρο και αποτελεσματικό εντοπισμό βλαβών και κατά συνέπεια στη μείωση της άσκοπης σπατάλης νερού.

Οι προτάσεις που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα αξιολογηθούν με βάση την ακρίβεια (accuracy) της πρόβλεψης. Για κάθε προτεινόμενο μοντέλο θα προκύπτει ένα ποσοστό το οποίο θα υποδεικνύει το πλήθος των σωστών προβλέψεων ελλαττωματικών μετρητών.

Σήμερα η ΕΥΔΑΠ, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα, διαχειρίζεται ένα πολύπλοκο σύστημα υδροδότησης που ξεκινά από τους ταμιευτήρες νερού και συνεχίζει στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, έως και τα υδρόμετρα που υδρεύουν μεγάλο πλήθος νοικοκυριών, περίπου 2,2 εκατομμύρια.

Καθημερινά συγκεντρώνει καθημερινά περίπου 30.000 μετρήσεις κατανάλωσης νερού, σε επίπεδο τριμήνου, σε όλη την Αττική με τις μετρήσεις αυτές να αποτελούν ένα σχετικά τυχαίο δείγμα της συνολικής κατανάλωσης από τις 2,2 εκατομμύρια παροχές καταναλωτών σε σχετικά τυχαία χρονικά διαστήματα, δεδομένου ότι τα τρίμηνα δεν συμπίπτουν από μετρητή σε μετρητή και από περιοχή σε περιοχή.

Ωστόσο το μεγάλο πλήθος των παροχών καθιστά δύσκολη τη συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των μετρητών, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι εφικτός ο έγκαιρος εντοπισμός μιας βλάβης, η οποία θα μπορούσε να είναι ενδεικτική για εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο και άσκοπης σπατάλης νερού. Η σπατάλη νερού στην περιοχή ευθύνης της ΕΥΔΑΠ μπορεί να μην ανέρχεται στο 40% όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε αρκετές ιταλικές πόλεις, αλλά το κόστος του χαμένου νερού παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα για την εταιρία και ο περιορισμός αυτού του φαινομένου αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία, για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ηγεσία της εταιρίας εκτιμά ότι η ικανοποιητική προσέγγιση της μελλοντικής κατανάλωσης μπορεί να επιτρέψει την έκδοση ενδιάμεσων λογαριασμών ή την αποδοχή των στοιχείων που περιοδικά θα προσφέρουν οι ίδιοι οι καταναλωτές.

Να σημειωθεί ότι η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην αντικατάσταση των περίπου δύο εκατομμυρίων υδρομετρητών του δικτύου με καινούριους συμβατικούς αλλά και «έξυπνους» μετρητές και με ρυθμό, ο οποίος θα φτάνει τους περίπου 100.000 το χρόνο με φθίνουσα σειρά παλαιότητας. Μέχρι τώρα έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά 80.000 έξυπνοι υδρομετρητές, ενώ ο σχετικός διαγωνισμός για τη διεύρυνση του πιλοτικού προγράμματος αναμένεται το επόμενο καλοκαίρι.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν χρηματικό βραβείο (15.000 ευρώ για την 1η θέση και 5.000 ευρώ για την 2η), ενώ ενδέχεται να αναλάβουν και συμβόλαιο χρήσης της λύσης που πρότειναν από την ΕΥΔΑΠ, όπως και την ανάπτυξη επιπλέον λειτουργιών βασισμένων στην παρεχόμενη λύση.

Αναφερόμενος στον τεχνολογικό διαγωνισμό καινοτομίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης, δήλωσε ότι «η ΕΥΔΑΠ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεγαλύτερης εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας, αλλά και συνολικά εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα που συμμετέχουν στο Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ. Πιστεύω ότι το τεχνολογικό και επιστημονικό δυναμικό της χώρας θα αναμετρηθεί με επιτυχία με τις ψηφιακές προκλήσεις της εποχής».

Περισσότερες πληροφορίες στο:

Σχετικά με το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ: http://innovation.hcap.gr/

https://hcap-challenge.mitefgreece.org/eydap-innochallenge

Σημαντικές ημερομηνίες για τον διαγωνισμό

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 29/12/2020

Επιλογή ομάδων: μέχρι 11/1/2021

Παράδοση των δεδομένων: μέχρι 19/1/2021

Ανάπτυξη λύσεων, workshops, mentoring: μέχρι 30/3/2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής λύσεων: 30/3/2021

Δοκιμές των κατατεθειμένων λύσεων: από 30/3 μέχρι 16/4/2021

Ανακοίνωση νικητών και απονομή: 23/4/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ