κτηματολόγιο
(Eurokinissi)

Κτηματολόγιο: Τελευταία ευκαιρία για 730.000 ακίνητα στην Αθήνα

Τελευταία Ενημέρωση
Τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινά η προανάρτηση των δικαιωµάτων στον δήµο για το Κτηµατολόγιο και για δύο µήνες οι ιδιοκτήτες θα µπορούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία ή, σε περιπτώσεις λαθών, να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης

Η ώρα της αλήθειας για τα περίπου 727.000 ακίνητα στον Δήµο Αθηναίων έφτασε, καθώς από τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου αρχίζει η προανάρτηση, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα για δύο µήνες, έως τις 24 Ιουνίου, σε όσους έχουν ιδιοκτησίες στον δήµο να επιβεβαιώσουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηµατολόγιο που είχαν υποβάλει από το 2008. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στο «Εθνος» ο Γιώργος ∆ηµητρίου, συντονιστής του έργου και εκπρόσωπος της αναδόχου κοινοπραξίας, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων στον µεγαλύτερο δήµο της χώρας εµφανίστηκαν συνεπείς στην υποχρέωσή τους, καθώς µέχρι τώρα έχουν υποβάλει δήλωση 544.682 φυσικά πρόσωπα και 7.645 νοµικά πρόσωπα, ενώ το ποσοστό των γεωτεµαχίων για τα οποία υποβλήθηκαν δηλώσεις ανέρχεται σε 96,6%.

Γι’ αυτό και έχουν αρχίσει να αποστέλλονται επιστολές και γραπτά µηνύµατα (sms) στους ιδιοκτήτες για την έναρξη της προανάρτησης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά στο ∆ιαδίκτυο και οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να προβούν σε διορθώσεις. Από την ηµεροµηνία έναρξης της προανάρτησης και για δύο µήνες όλοι όσοι έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, δικαίωµα οίκησης, δουλεία διόδου κ.λπ.) επί ακινήτων του ∆ήµου Αθηναίων θα µπορούν στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, µέσα από την εφαρµογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», µε χρήση των προσωπικών τους κωδικών Τaxisnet, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των εγγραπτέων δικαιωµάτων που τους αφορούν και των αντίστοιχων ακινήτων, ώστε να επαληθεύσουν την ορθότητά τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών, οι δικαιούχοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης στοιχείων, µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, µε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή πηγαίνοντας στο Κεντρικό Γραφείο Κτηµατογράφησης στα Ολυµπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (Λ. Βεΐκου 137).

Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, θα µπορέσει να το κάνει εκπρόθεσµα στο Γραφείο Κτηµατογράφησης ή ηλεκτρονικά, έως την ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης. Υπενθυµίζεται ότι η δήλωση στο Κτηµατολόγιο είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο µέλλον (µεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν θα µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια, ενώ όσα δεν δηλωθούν θα καταγραφούν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και, εφόσον δεν πραγµατοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις, θα περιέλθουν στο ελληνικό Δηµόσιο.

untitled.png

Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για το Κτηματολόγιο

Για να ελέγξω τα στοιχεία πρέπει να µεταβώ στο Γραφείο Κτηµατογράφησης;

Η προανάρτηση θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται η µετάβαση στο Γραφείο Κτηµατογράφησης, καθώς από την ιστοσελίδα www. ktimatologio.gr, µε χρήση των προσωπικών σας κωδικών Τaxisnet, µπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία της προανάρτησης. Εφόσον συµφωνείτε, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια. ∆ιαφορετικά, θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση επανεξέτασης στοιχείων.

Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται στο Γραφείο Κτηµατογράφησης; Τι έγγραφα πρέπει να επισυνάψω;

Εφόσον δεν συµφωνείτε µε κάποια από τα στοιχεία και διαπιστώσετε σφάλµατα ή παραλείψεις, µπορείτε να υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης στοιχείων, µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, µε αποστολή e-mail στη διεύθυνση [email protected] gr ή στο Κεντρικό Γραφείο Κτηµατογράφησης της Αθήνας, που λειτουργεί στα Ολυµπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (Λ. Βεΐκου 137). Τo έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων υπάρχει στην ιστοσελίδα του αναδόχου www.ktimatologioathina.gr, της Ελληνικό Κτηµατολόγιο www.ktimatologio.gr, καθώς και στο Γραφείο Κτηµατογράφησης. Εφόσον τα έγγραφα που πιστοποιούν την αιτούµενη διόρθωση έχουν προσκοµιστεί µε τη δήλωση, δεν απαιτείται επανυποβολή. Εάν όµως η αίτηση αφορά, π.χ., αλλαγή αστυνοµικής ταυτότητας, θα πρέπει να συνυποβληθεί και το αντίγραφο της νέας αστυνοµικής ταυτότητας, κάτι που µπορεί να γίνει και σκανάροντάς την.

Δεν θυµάµαι αν έχω υποβάλει δήλωση για την ιδιοκτησία µου.

Μπορείτε να ελέγξετε µε χρήση των κωδικών Τaxisnet, µέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, αν το δικαίωµά σας επί του ακινήτου έχει συµπεριληφθεί στην ηλεκτρονική προανάρτηση. Σε περίπτωση που δεν βρείτε στοιχεία που αφορούν το δικαίωµά σας, τότε µπορείτε να µεταβείτε στο Γραφείο Κτηµατογράφησης για να ενηµερωθείτε, καθώς υπάρχει περίπτωση το δικαίωµά σας να το έχετε δηλώσει αλλά να έχει απορριφθεί, οπότε πρέπει να σας δοθούν οδηγίες για τις επόµενες ενέργειες.

Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική προανάρτηση τα δικαιώµατά µου, ενώ έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηµατολόγιο το 2008;

Είτε επειδή τα δικαιώµατά σας δεν εντοπίστηκαν, είτε διότι τα στοιχεία που προσκοµίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή και το δηλωθέν δικαίωµα απορρίφθηκε λόγω µη θεµελίωσης ή µη εντοπισµού, είτε επειδή δεν έχετε καταβάλει το απαιτούµενο πάγιο τέλος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να µεταβείτε στο Γραφείο Κτηµατογράφησης προκειµένου να σας δοθούν οδηγίες ώστε τα δικαιώµατά σας να συµπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηµατολογικούς πίνακες της ανάρτησης.

Γιατί δεν βλέπω στην προανάρτηση τα δικαιώµατά µου, ενώ έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηµατολόγιο εντός του 2019;

Η κτηµατολογική βάση της προανάρτησης περιλαµβάνει τα δικαιώµατα που δηλώθηκαν µέχρι 18/1/2019. Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά συνεχίζεται η επεξεργασία των νέων δηλώσεων, αλλά το αποτέλεσµά της θα φανεί σε επόµενο στάδιο στην κτηµατολογική βάση.

Δεν έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τι να κάνω;

Εχετε ακόµα τη δυνατότητα εκπρόθεσµης υποβολής και µετά την προανάρτηση, και έως την ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης. Επίσης, εάν αποκτήσατε δικαίωµα σε ακίνητο (από κληρονοµιά, αγορά κ.λπ.), πρέπει να υποβάλετε δήλωση στο Κτηµατολόγιο, ανεξαρτήτως εάν το δικαίωµα έχει δηλωθεί από τον προηγούµενο δικαιούχο.

Στην προανάρτηση διαπίστωσα ότι έχει γίνει αναριθµητισµός στον αριθµό συµβολαίου. Πρέπει να υποβάλω ξανά το συµβόλαιο;

Εφόσον µε τη δήλωσή σας είχατε προσκοµίσει το ανωτέρω συµβόλαιο, δεν απαιτείται να το επανυποβάλετε. Αρκεί η συµπλήρωση της αίτησης επανεξέτασης, στην οποία θα περιγράψετε το πρόδηλο σφάλµα που διαπιστώσατε.

Διαπιστώνω σφάλµα στο ποσοστό συγκυριότητας της ιδιοκτησίας µου, διότι είχα υποβάλει δήλωση, αλλά εν τω µεταξύ έχει γίνει τροποποίηση της σύστασης και έχουν αλλάξει τα ποσοστά συγκυριότητας της διηρηµένης ιδιοκτησίας µου.

Μαζί µε το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων, στο οποίο περιγράφετε την αιτούµενη διόρθωση, επισυνάπτετε αντίγραφο της τροποποίησης της σύστασης.

Στην ηλεκτρονική προανάρτηση διαπιστώνω σφάλµα στο όνοµα πατρός. Τι πρέπει να κάνω;

Περιγράφετε στην αίτηση επανεξέτασης στοιχείων την αιτούµενη διόρθωση, χωρίς άλλο έγγραφο.

Στην ηλεκτρονική προανάρτηση εµφανίζεται ποσοστό δικαιώµατος πλήρους κυριότητας 75%, αλλά εν τω µεταξύ απέκτησα το υπόλοιπο 25% από κληρονοµιά. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον δεν έχετε ήδη κάνει δήλωση για το 25% του δικαιώµατος, πρέπει να υποβάλετε νέα δήλωση για αυτό που αποκτήσατε µε κληρονοµιά. Αν είχατε κάνει δήλωση και για το 25%, αλλά δεν εµφανίζεται ορθά το ποσοστό δικαιώµατός σας, θα πρέπει να µεταβείτε εντός της προθεσµίας της προανάρτησης στο Γραφείο Κτηµατογράφησης για να ενηµερωθείτε.

Πρόσβαση µε τρία κλειδιά στο νέο «πακέτο» αναρτήσεων

Ξεκίνησε χθες η ανάρτηση των κτηµατολογικών στοιχείων των καλλικρατικών δήµων Αµφίπολης, Βισαλτίας και Νέας Ζίχνης, όπως και των προκαποδιστριακών ΟΤΑ Αγίου Πνεύµατος, Βαλτοτοπίου, ∆αφνουδίου, Εµµανουήλ Παππά, Μεσοκώµης, Μετάλλων, Μονόβρυσης, Νέου Σκοπού, Νέου Σουλίου, Παραλιµνίου, Πεθελινού, Πενταπόλεως, Τούµπας, Χρυσού και Ψυχικού (του καλλικρατικού ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών).

Κάθε δικαιούχος µπορεί να δει τα στοιχεία της ανάρτησης στη διεύθυνση «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» µε τη χρήση των κωδικών Τaxisnet, είτε αφού δηµιουργήσει (αν δεν έχει ήδη) τον προσωπικό του κωδικό Κτηµατολογίου και εισαγάγει επιπλέον τα «τρία κλειδιά» που βρίσκονται στο αποδεικτικό της δήλωσής του. Στην περίπτωση που χρησιµοποιήσει τους κωδικούς Τaxisnet θα δει όλα τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται σε ανάρτηση και έχουν συνδεθεί µε τον ΑΦΜ του.

Ηλεκτρονικά υποστηρίζεται η αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων, µέσω της ειδικής εφαρµογής «Ανάρτηση» στην ενότητα «Κτηµατογράφηση». Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία είναι τρία «κλειδιά»: Αριθµός Πρωτοκόλλου ∆ήλωσης, Κωδικός Προσώπου, Κωδικός Ιδιοκτησίας, που αναγράφονται στο Αποδεικτικό Υποβολής ∆ήλωσης.

Οι ιδιοκτήτες µπορούν εντός δύο µηνών από την ανάρτηση να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης/ένσταση στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το ελληνικό ∆ηµόσιο η αντίστοιχη προθεσµία είναι τέσσερις µήνες. Ειδικά για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος η προθεσµία υποβολής είναι µέχρι τις 4 Μαΐου 2020. Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία µπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσµες δηλώσεις.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ