ευρώ
(Eurokinissi-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)

Σχέδιο δράσης σε 5 άξονες «ξεκλειδώνει» τις μεγάλες επενδύσεις

Τελευταία Ενημέρωση
Το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης φέρνει πριν από το Πάσχα στη Βουλή νοµοσχέδια που αφορούν στις στρατηγικές επενδύσεις, στην αναµόρφωση του Π∆Ε και σε φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις

Η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο δράσης σε πέντε… ταµπλό, µε νοµοσχέδια και παρεµβάσεις που θα κινητοποιήσουν ή θα ξεµπλοκάρουν µεγάλες επενδύσεις, καθώς η διατηρησιµότητα υψηλών ρυθµών ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς νέες επενδύσεις. Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή πριν από το Πάσχα νοµοσχέδια που αφορούν στις στρατηγικές επενδύσεις, στην αναµόρφωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και σε φορολογικά κίνητρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του νέου σχεδίου νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς. Παράλληλα, γίνονται αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόµο ώστε να γίνει πιο ουσιαστικός και πιο λειτουργικός, ενώ επιταχύνονται οι διαδικασίες για τις τελικές εγκρίσεις και το ξεµπλοκάρισµα fast track µεγάλων επενδύσεων.

  1. Αναλυτικότερα, το νοµοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις στοχεύει στη διαµόρφωση ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού πλαισίου µε διαφανείς και πιο ταχείς διαδικασίες, βάζοντας στο «κάδρο» περισσότερους κλάδους της οικονοµίας. Εξορθολογίζονται οι διαδικασίες χορήγησης αδειών για επενδύσεις µε αντικατάσταση της εκ των προτέρων αδειοδότησης µε επιτόπια παρακολούθηση σε επιλεγµένους τοµείς (παραγωγή τροφίµων και ποτών, δραστηριότητες τουρισµού και ψυχαγωγίας). Μεταξύ άλλων, το νέο σχέδιο νόµου «υπόσχεται» σταθερή φορολογία για 12 χρόνια, σηµαντικές φοροαπαλλαγές ανάλογα µε το ύψος της επένδυσης και αδειοδοτήσεις-εξπρές µέσα σε 45 ηµέρες. Το νοµοσχέδιο παρέχει φοροαπαλλαγή µέχρι 7,5 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις προϋπολογισµού 30 εκατ. ευρώ, ενώ για µέρη του προϋπολογισµού από τα 30 µέχρι τα 100 εκατ. ευρώ, το δικαιούµενο ποσό ενίσχυσης κυµαίνεται τµηµατικά από 80% έως 10% της δικαιούµενης απαλλαγής φόρου. Το δικαίωµα έναρξης χρήσης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε την υλοποίηση ποσοστού 25% της επένδυσης, ενώ οι επενδυτές µπορούν να αξιοποιήσουν το σύνολο της δικαιούµενης φορολογικής απαλλαγής εντός 15 φορολογικών ετών από το έτος θεµελίωσης του δικαιώµατος χρήσης του κινήτρου. Παράλληλα επιταχύνονται οι φορολογικές αποσβέσεις των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο σχέδιο επένδυσης µε προσαύξηση των συντελεστών κατά 100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξηµένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει το 40%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των µηχανηµάτων και του µηχανολογικού εξοπλισµού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγµατοποίησής τους, προσαυξηµένες κατά ποσοστό 30%. Για όλες τις στρατηγικές επενδύσεις ορίζεται προθεσµία 45 ηµερών «για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούµενης άδειας, έγκρισης ή γνωµοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, ενώ ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων, η αρµοδιότητα έκδοσης της σχετικής άδειας µεταφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα στον υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

Το νέο σχέδιο νόµου «υπόσχεται» σταθερή φορολογία για 12 χρόνια, σηµαντικές φοροαπαλλαγές ανάλογα µε το ύψος της επένδυσης και αδειοδοτήσεις-εξπρές µέσα σε 45 ηµέρες

  1. Αναφορικά µε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης προωθεί δύο σχέδια νόµου. Το πρώτο αφορά στην αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου µε στόχο να δηµιουργηθεί ένα πενταετές πρόγραµµα, το οποίο αφορά στην ίδρυση του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) το οποίο θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα του ΕΣΠΑ. Το ΕΠΑ θα είναι ένα πολυετές αναπτυξιακό πρόγραµµα που θα χρηµατοδοτείται από το αµιγώς εθνικό σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Η παρέµβαση αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο τον καλύτερο σχεδιασµό των επενδύσεων, αλλά και τη διασφάλιση ότι στο τέλος του έτους δεν θα «χάνονται» πόροι από έργα που για διάφορους λόγους καθυστέρησαν να υλοποιηθούν. Ακόµη, µε την υιοθέτηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου θα κλείσει το «µαύρο κουτί» καθώς όλα τα προς πληρωµή έργα θα ελέγχονται από κλιµάκια του υπουργείου. Μάλιστα για τον λόγο αυτό έχει εισαχθεί στο οργανόγραµµα του υπουργείου η δηµιουργία ∆ιαχειριστικής Αρχής. 
    Το δεύτερο αφορά στον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο θα ορίζει εκ νέου την έννοια της δηµόσιας επένδυσης, καθώς δηµόσιες επενδύσεις δεν είναι µόνο τα έργα, είναι πλέον και τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Μεταξύ άλλων θα προβλέπεται η κωδικοποίηση της διάσπαρτης νοµοθεσίας και η συντόµευση των διαδικασιών χρηµατοδότησης του έργου. Ανοιχτό παραµένει το θέµα απευθείας χρηµατοδότησης των δήµων, κάτι το οποίο σήµερα δεν είναι εφικτό, καθώς παρεµβαίνουν ως αρχικοί δικαιούχοι οι περιφέρειες. Με την αλλαγή αυτή, θα µειωθεί η γραφειοκρατία και συνεπώς οι καθυστερήσεις, αλλά και θα πάψει η εξάρτηση των δήµων από τις περιφέρειες. Θα προβλέπεται τέλος η µεταφορά πόρων από το συγχρηµατοδοτούµενο Π∆Ε στο εθνικό Π∆Ε. Για παράδειγµα, εάν σηµειωθεί µια φυσική καταστροφή ή υπάρξει οποιαδήποτε άλλη ανάγκη τον ∆εκέµβριο που έχουν εξαντληθεί οι πόροι του εθνικού σκέλους του Π∆Ε, να γίνεται µεταφορά χρηµάτων από το συγχρηµατοδοτούµενο.
  2. Τέλος, µέχρι το Πάσχα αναµένεται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή νοµοσχέδιο που θα προβλέπει µεγάλα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, όπως προανήγγειλε πριν από µερικές ηµέρες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας. Το σχέδιο νόµου που έχει κατατεθεί ήδη για τους µετασχηµατισµούς των εταιρειών αφορά µόνο στο νοµικό σκέλος, οπότε θα ακολουθήσει στη συνέχεια και το φορολογικό.
  3. Αναφορικά µε τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο (4399/2016) προβλέπει, µεταξύ άλλων, ταχείες διαδικασίες και σταθερό φορολογικό καθεστώς για µεγάλα επενδυτικά σχέδια και καθορίζει ελάχιστη επένδυση, απαίτηση προϋπολογισµού για επιδοτήσεις ΜµΕ, νέες κατηγορίες επιδοτούµενων δαπανών και νέα χρηµατοδοτικά µέσα. Σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τους προηγούµενους Αναπτυξιακούς Νόµους είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δίνεται φοροαπαλλαγή αντί για την κλασική επιδότηση σε χρήµα. Επίσης, σηµαντική διαφοροποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόµου είναι ο επιµερισµός σε οκτώ καθεστώτα ενίσχυσης: η Γενική Επιχειρηµατικότητα, οι Νέες Ανεξάρτητες ΜµΕ, οι Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού, οι Επενδύσεις Καινοτοµικού Χαρακτήρα για ΜµΕ, οι Συνέργειες & ∆ικτυώσεις, οι Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί-Ταµεία Συµµετοχών, τα Ολοκληρωµένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια και οι Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους.

Προκαταβολή 25%

Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον νόµο 4399/2016 η επιχείρηση που υλοποιεί την επένδυση θα µπορεί να λάβει ποσό ίσο µε το 25% της ενίσχυσης, εάν έχει υλοποιηθεί έργο ίσο τουλάχιστον µε το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Η προκαταβολή αυτή δίνεται ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήµατος στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Σύµφωνα µε όσα ίσχυαν έως τώρα, µπορούσε να δοθεί προκαταβολή ίση µε το 50% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι είχε υλοποιηθεί το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Επιπλέον, δίνεται µία ακόµη παράταση για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στους προηγούµενους αναπτυξιακούς νόµους. Συγκεκριµένα, παρατείνεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 (αντί για τις 30 Ιουνίου 2018) η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στον νόµο 3299/2004, υπό την προϋπόθεση να έχει αποδεδειγµένα υλοποιηθεί το 50% του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Μάλιστα, η παραπάνω παράταση αφορά και τα επενδυτικά σχέδια στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση ή δικαιούνται παράταση, σε περίπτωση προγενέστερη της παραπάνω ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας ολοκλήρωσής τους. Τέλος παρατάθηκε µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2019, αντί της 31ης ∆εκεµβρίου 2018 που ισχύει σήµερα, η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου 3908/2011. Ακόµη παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λάβουν όλο το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης που τους οφείλεται και όχι τµηµατικά σε επτά δόσεις, όπως προέβλεπε µέχρι τώρα ο νόµος.

     5. Αναφορικά τέλος µε τις… περίφηµες fast track επενδύσεις, πολλές από τις οποίες είτε εγκαταλείφθηκαν είτε κόλλησαν στη γραφειοκρατία, παίρνουν σταδιακά τον δρόµο της υλοποίησης χάρη στον καλύτερο συντονισµό των συναρµόδιων υπουργείων. Ηδη από το ξεκίνηµα της χρονιάς έχει δοθεί το «πράσινο φως» από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για πέντε µεγάλα επενδυτικά έργα συνολικού ύψους µισού δισεκατοµµυρίου ευρώ.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ