κτηματολόγιο
Eurokinissi

Κτηματολόγιο: Τι ισχύει με κληρονομιά και γονική παροχή - Ποιοι παίρνουν παράταση

Τελευταία Ενημέρωση

Η λειτουργία του µεγάλου Γραφείου Κτηµατογράφησης αναµένεται να δώσει ώθηση στο κτηματολόγιο, δεδοµένου ότι οι εγκαταστάσεις του θα εξυπηρετούν όλους τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι κατοικούν µόνιµα στην πρωτεύουσα αλλά έχουν ακίνητη περιουσία σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στο γραφείο του Γαλατσίου γίνεται και η προανάρτηση για τα ακίνητα του ∆ήµου Αθηναίων, ενώ σε επίπεδο κτηµατογράφησης θα εξυπηρετηθούν οι περιοχές στις οποίες έχει ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ξάνθης, ∆ράµας, Ροδόπης, Θάσου, Χαλκιδικής, Καστοριάς, Φλώρινας και Πιερίας.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι τρεις μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και έξι μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού. Ωστόσο δεδομένου οτι συνήθως δίνονται διαδοχικές παρατάσεις για τους κατοίκους εσωτερικού, αρχικά για περίπου 1,5 μήνα και στη συνέχεια άλλη μία, πρακτικά οι δύο προθεσμίας για κατοικους ημεδαπής και αλλοδαπής εξομοιώνονται. 

Κληρονομιές: Ο μεγάλος πολοκέφαλος για το Κτηματολόγιο

Οι κληρονοµιές αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηµατολόγιο. Σύµφωνα µε τον οδηγό που έχει καταρτίσει ο φορέας, κάθε κληρονόµος πρέπει να δηλώσει το µερίδιό του (ποσοστό δικαιώµατος επί τοις εκατό ή σε κλάσµα) στο ακίνητο που έχει κληρονοµήσει. Δικαίωµα που έχει αποκτηθεί µε κληρονοµιά µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονοµιάς (ή άλλη ισοδύναµη πράξη, π.χ. κληρονοµητήριο σε συμβολαιογράφο).

Σε αυτήν την περίπτωση, όµως, θα πρέπει να προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Εάν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονοµούµενου, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονοµούµενος δεν είχε τίτλους γιατί είχε το ακίνητο µε χρησικτησία, πρέπει να προσκοµίσει δύο έγγραφα από τα οποία να προκύπτει πως ασκούσε πράξεις νοµής επί 20ετία.

Εάν δεν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονοµούµενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. Παρότι για τις γονικές παροχές δεν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία, αρκετοί είναι οι ιδιοκτήτες που προβληµατίζονται για τον τρόπο δήλωσης. Σύµφωνα µε τα ισχύοντα, σε ακίνητα που έχει µεταβιβαστεί µόνο η ψιλή κυριότητα και έχει παρακρατηθεί η επικαρπία, υπόχρεοι δήλωσης είναι τόσο ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής του ακινήτου.

Το Κεντρικό Γραφείο Κτηµατογράφησης στο Γαλάτσι, το οποίο θα λειτουργεί από σήµερα, θα εξυπηρετεί 32 περιφερειακές ενότητες και πάνω από 3.000 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν, πάντως, ότι εκτός των απαραίτητων για όλες τις περιπτώσεις εγγράφων, εάν έχουν αποκτήσει δικαίωµα σε ένα ακίνητο µε διαφορετικούς τίτλους, τότε θα πρέπει να καταθέσουν όλους τους τίτλους και να συµπληρώσουν τα σχετικά πεδία στην ενότητα «Στοιχεία ∆ικαιώµατος». Σε περίπτωση συγκυριότητας, κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει.

Κτηματολόγιο: Αδειάζει η κλεψύδρα για αιτήσεις σε 76 περιοχές

ΕΛΛΑΔΑ 12.03.2019 07:35

Κτηματολόγιο: Αδειάζει η κλεψύδρα για αιτήσεις σε 76 περιοχές

Κτηματολόγιο: Αδειάζει η κλεψύδρα για αιτήσεις σε 76 περιοχές

Γραφείο στο Γαλάτσι

Ξεκινά σήµερα η λειτουργία του Κεντρικού Γραφείου Κτηµατογράφησης στα Ολυµπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (λεωφόρος Βεΐκου 137, Γαλάτσι), που θα εξυπηρετεί 32 περιφερειακές ενότητες και πάνω από 3.000 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ – αν και µε την εξαίρεση ορισµένων τµηµάτων περιοχών. Στο Κεντρικό Γραφείο, το οποίο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συλλογής δηλώσεων, οι πολίτες µπορούν να πληροφορηθούν για ό,τι αφορά τη διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσµίες ανά περιοχή, τους τρόπους εντοπισµού του ακινήτου τους µέσω των εφαρµογών του Ελληνικού Κτηµατολογίου, τα τέλη κτηµατογράφησης, να εντοπίσουν τα ακίνητά τους στους ψηφιακούς χάρτες του Κτηµατολογίου και να υποβάλουν τη δήλωση ιδιοκτησίας τους.

Εξειδικευµένοι δικηγόροι και τοπογράφοι µηχανικοί θα παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους από ∆ευτέρα έως Παρασκευή (08.00- 16.00) και την Τετάρτη (08.00-20.00). Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το Κτηµατολόγιο συνιστά στους πολίτες να έχουν µαζί τους απλά φωτοαντίγραφα του τίτλου τους (π.χ. συµβόλαιο), του πιστοποιητικού µεταγραφής, του τοπογραφικού (εάν υπάρχει), του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, καθώς και εγγράφου µε τον ΑΦΜ τους.

Οι περιοχές που θα εξυπηρετεί το γραφείο είναι:

  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Περιφερειακές Ενότητες: Βοιωτίας, Φωκίδος, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας & Εύβοιας.
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες: Σάµου, Ικαρίας & Χίου.
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες: Καλύµνου, Καρπάθου, Κω & Ρόδου.
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας: Περιφερειακές Ενότητες: Θάσου, Ροδόπης, ∆ράµας & Ξάνθης.
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Περιφερειακές Ενότητες: Χαλκιδικής & Πιερίας.
  • Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας: Περιφερειακές Ενότητες: Καστοριάς & Φλώρινας.
  • Περιφέρεια Ηπείρου: Περιφερειακές Ενότητες: Ιωαννίνων, Αρτας & Πρέβεζας.
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου: Περιφερειακές Ενότητες: Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας & Λακωνίας.
  • Περιφέρεια Κρήτης: Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου, Νότιο Ηράκλειο, µόνο οι ΟΤΑ Αρχανών-Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Μίνωα, Πεδιάδας και Φαιστού.

Το Κεντρικό Γραφείο στο Γαλάτσι θα εξυπηρετήσει και τις ΠΕ Κεφαλληνίας, Ζακύνθου & Ιθάκης, Λήµνου & Λέσβου και Μαγνησίας & Σποράδων. Οσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Γρεβενών εξυπηρετούνται από το Γραφείο Κτηµατογράφησης Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 90), ενώ όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις ΠΕ Μεσσηνίας και Λασιθίου θα εξυπηρετούνται, µετά τις 22 Μαρτίου 2019, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 24 στην Αθήνα.

Ποιους δεν εξυπηρετεί

Από το γραφείο δεν θα εξυπηρετούνται ορισµένοι προκαποδιστριακοί ΟΤΑ, και συγκεκριµένα από την ΠΕ Ιωαννίνων οι Αγ. Ιωάννου, Ανω Λαψίστης, Ασφακας, Βουνοπλαγιάς, Ελεούσης, Ζωοδόχου, Καρυών, Κάτω Λαψίστης, Μεγάλου Γαρδικίου, Πετσαλίου, Ροδοτοπίου, Αµπελείας, Αµφιθέας, Βασιλικής, Μαρµάρων, Μπάφρας, Μπιζανίου, Νεοκαισαρείας, Νεοχωροπούλου, Νήσου Ιωαννίνων, Πεδινής, Περάµατος και Περίβλεπτου. Από την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας εξαιρούνται οι ΟΤΑ Αγ. Κωνσταντίνου, Αγ. Νικολάου, Αγρινίου, ∆οκιµίου, Θεστιέων, Καµαρούλας, Νεάπολης, Νέας Αβοράνης, Παναιτωλίου και Παραβόλας. Από την ΠΕ Αχαΐας εξαιρούνται οι ΟΤΑ Αγ. Κωνσταντίνου, Αιγίου, Βαλιµίτικων, ∆ηµητροπούλου, ∆ιγελιώτικων, Ερινέου, Κουλούρας, Λόγγου, Ροδοδάφνης, Σελιανίτικων, Σελινούντος και Τέµενης. Από την ΠΕ Κορινθίας εξαιρούνται οι ΟΤΑ Αρχαίας Κορίνθου, Εξαµιλίων, Ξυλοκερίζης, Αγ. Θεοδώρων, Ισθµιας, Λουτρακίου-Περαχώρας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ