Airbnb
Airbnb

H θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτών No Hotel Here για τα Airbnb

Τελευταία Ενημέρωση
Ο κ. Γιάννης Ζαρκωτός, στο πλαίσιο του Facebook event που διοργάνωσε το ethnos. gr με θέμα Airbnb: Ευχή ή Κατάρα; καταθέτει τις συνολικές θέσεις του φορέα

Ο κ. Γιάννης Ζαρκωτός, στο πλαίσιο του Facebook event που διοργάνωσε το ethnos. gr με θέμα Airbnb: Ευχή ή Κατάρα; καταθέτει τις συνολικές θέσεις του φορέα «Νο Hotel Here»:

«Ο ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΣ μη κερδοσκοπικός Φορέας μας ως κύρια αποστολή έχει την έμπρακτη υποστήριξη του τμήματος εκείνου του πληθυσμού της Χώρας, που στερείται ευχερούς πρόσβασης στους όποιους διαθέσιμους «οικιστικούς πόρους» ενοικιαζόμενης στέγης, εξαιτίας της έκρηξης και στη Χώρα μας του νέου φαινομένου των βραχυχρόνιων (τύπου “AIRBNB”) μισθώσεων κατοικιών για – πρωτίστως - αλλοδαπούς εναλλασσόμενους ενοικιαστές τουριστικού χαρακτήρα.

Πανελλήνια κίνηση για το δικαίωμα στους οικιστικούς πόρους αστικής στέγης

Η παρατηρούμενη – όλο και εντονότερα, χρόνο με το χρόνο – δυσχέρεια εξασφάλισης ενοικιασμένου σπιτιού με εύλογο μηνιαίο μίσθωμα (σε σχέση με ορισμένες, προς το παρόν, συνοικίες πόλεων ή ευρύτερες περιοχές της Χώρας κατηγορίας δημοφιλούς τουριστικού προορισμού) δεν αποτελεί πλέον υποθετική απειλή, αλλά σκληρή πραγματικότητα για όσους πολίτες έχουν ιδιαίτερους λόγους – υποχρεωτικού, συνήθως, χαρακτήρα – διαμονής σε τέτοιες περιοχές για αρκετό χρονικό διάστημα ή, έστω, εποχικά (όπως, λόγω υπηρεσιακής μετάθεσης / σπουδών / εποχιακής εργασίας) σε «ανθρώπινη» κατοικία και όχι … σύγχρονη φαβέλα τύπου κοντέϊνερ κ.τ.ο.!

Αλλά και οι ήδη ενοικιαστές κατοικιών σε τέτοιες (‘AIRBNB-κρατούμενες’) περιοχές ζουν πλέον με το φόβο του ξεσπιτώματος από ιδιοκτήτες, που βλέπουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ως το νέο ελληνικό … ελντοράντο (μετά από εκείνο – λίγες δεκαετίες πριν – της «αντιπαροχής»). Συμβαίνει δε αυτό νομοτελειακά στις περιπτώσεις, που από το Νόμο δεν προβλέπεται περαιτέρω υποχρεωτική παράταση της αρχικής διάρκειας μίσθωσης κάθε τέτοιας ενοικιασμένης κατοικίας.

Εξ άλλου, όπως είναι γνωστό, η αύξηση των ενοικίων των προαναφερόμενων κατοικιών (το ίδιο και των τιμών πώλησής τους) συνήθως ωθεί ανοδικά και τις αντίστοιχες τιμές στις όμορες – και όχι μόνο – περιοχές με ό,τι αυτό συνεπάγεται περαιτέρω …

“NO HOTEL HERE”

Ομοίως, στους πρωτεύοντες σκοπούς της Κίνησής μας αυτής περιλαμβάνεται και ο συντονισμός – σε πανελλαδικό επίπεδο – των όποιων συλλογικών νομικών ενεργειών εκ μέρους, κατά περίπτωση, συνοίκων πολυκατοικιών ή γειτόνων κατοικιών με πολυάριθμους «βραχυχρόνιους μισθωτές». Σημειωτέον εδώ, τα εν λόγω ασφαλιστικά νομικά μέτρα περιορίζονται συνήθως σε «καραμπινάτες» περιπτώσεις κραυγαλέας παραβίασης (από πλευράς προσωρινών επισκεπτών) των ρητών – για περιοχές με προέχουσα χρήση γης αυτή της κατοικίας – Κανονισμών σεβασμού της «κοινής ησυχίας» που, προφανώς, δεν συνάδουν με τα συνήθη (εύλογα, υπό άλλες περιστάσεις) … τουριστικά ξεφαντώματα (Γι’ αυτό, άλλωστε, διαλέξαμε σαν διακριτικό τίτλο-slogan του Φορέα μας το “No Hotel Here” – αγγλόφωνο και πολύ πιο απλό από την πιο πάνω πλήρη επωνυμία μας, για να τον καταλαβαίνουν και οι … προσωρινοί γείτονές μας τουρίστες οικουμενικής προέλευσης).

Επιπρόσθετα, αποτελεί εύλογη αιτία – θέλουμε να πιστεύουμε – για ανάληψη αντίστοιχων νομικών πρωτοβουλιών μονίμων κατοίκων σε οικιστικές ζώνες που, από πλευράς διαθέσιμων «υποδομών» γενικών μέτρων ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατά κινδύνων ζωής & περιουσίας, δεν έχουν καμία σχέση με την υπάρχουσα υποχρεωτική θωράκιση των εν γένει ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ τουριστικών καταλυμάτων. Και εδώ, πάλι, αναφερόμαστε σε περιπτώσεις νομικών αντιδράσεων συνοίκων / γειτόνων με αφορμή την ήδη επέλευση (δυστυχώς) κινδύνων των αμέσως παραπάνω ζωτικών κατηγοριών εξαιτίας – αποδεδειγμένα – της μετατροπής πολυκατοικιών (και όχι μόνο) σε … Κέντρα Διερχομένων / TRANSIT προσωρινών επισκεπτών !

Κοινόχρηστοι πόροι & υποδομές ‘εν κινδύνω’

Η διαπιστωμένη – στην πλειονότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών – … συμφόρηση από πλευράς αριθμού φιλοξενουμένων σε κάθε τέτοιο τουριστικό μίσθιο («εφτά νομά σ’ ένα δωμά», κατά Νταλάραν) έχει, κατ’ αναλογία, αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις – όπως ακριβώς συμβαίνει και με την υπερ-τουριστικοποίηση δημοφιλών τουριστικών προορισμών : Άμεσος κίνδυνος μερικής – ή και ολικής – «αναστολής διάθεσης» στους κατοίκους των συγκεκριμένων συνοικιών, είτε κατά περίπτωση στους ενοίκους τέτοιων «υπερπλήρων» πολυκατοικιών, των όποιων κοινόχρηστων πόρων και υποδομών, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε άλλων κοινών αγαθών εντάσσονται στην έννοια της οργανωμένης συμβίωσης στους αντίστοιχους εδώ οικιστικούς «ιστούς».

Αφ’ ενός, σε επίπεδο γειτονιάς πόλης, οι αμέσως πιο πάνω κίνδυνοι εξατομικεύονται με την ακόλουθη ενδεικτική περιπτωσιολογία :

  • Διακοπές ηλεκτροδότησης & υδροδότησης / ανεπαρκής αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων / επιβάρυνση οδικής κυκλοφορίας / υπερπλήρωση δημόσιων επιβατικών μεταφορικών μέσων / «τουριστικές» τιμές στα τοπικά καταστήματα, για να μην επεκταθούμε εδώ και στην παράθεση των πολυάριθμων αρνητικών εν προκειμένω επιπτώσεων που απαριθμούν οι πιο … απαιτητικοί σε θέματα ποιότητας ζωής συμπολίτες μας (πιέσεις ιδιωτικών συμφερόντων για πρόσθετη δόμηση σε πολεοδομικά κορεσμένες περιοχές / «αποικιοποίηση» δημόσιων χώρων & φυσικών πόρων, για παράδειγμα).

Αφ’ ετέρου, σε επίπεδο «πρωτοβάθμιου» οικιστικού ιστού (πολυκατοικίες κ.τ.ο.), οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι εμφανίζονται κυρίως – κι’ ας μην εκληφθεί ως υπερβολή εν προκειμένω – με τη μορφή προβλημάτων ηλεκτρικού ρεύματος / αποχέτευσης / δορυφορικών κεραιών, μέχρι και της λειτουργίας του … ανελκυστήρα τέτοιων “overbooked” πολυόροφων οικοδομών!
Βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών :

Υπόθεση, κυρίως, μεγαλου κεφαλαίου

Όσα σχολιάσαμε πιο πάνω για νέο τρόπο πλουτισμού ημεδαπών μικροϊδιοκτητών, οφείλουμε να τα περιορίσουμε στις πραγματικές διαστάσεις τους : Πράγματι, οι περισσότεροι συμπατριώτες μας που αξιοποιούν επιτυχώς το success story του φαινομένου AIRBNB παραμένουν σε «αστικά» (μη επαγγελματικά, δηλ) επίπεδα πρόσκτησης εναλλακτικού / συμπληρωματικού εισοδήματος προέλευσης μικρού αριθμού ιδιόκτητων ακινήτων.

Για την ακρίβεια, η υπερεκμετάλλευση – στην κυριολεξία – της «χρυσοτόκου όρνιθας» των βραχυχρόνιων μισθώσεων αποτελεί υπόθεση, τελικά, του ΜΕΓΑΛΟΥ επενδυτικού κεφαλαίου και, μάλιστα, ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ προέλευσης (όπως, Κινέζων / Ρώσων / Τούρκων κ.α. φυλών της Οικουμένης με … συλλογές διαμερισμάτων – ακόμη και πολυκατοικιών – οι οποίοι, μάλιστα, εκμεταλλεύονται αθέμιτα και τα όποια πλεονεκτήματα της οικονομίας του διαμοιρασμού ως ψηφιακού μοντέλου οικονομικών συναλλαγών μη επαγγελματικού χαρακτήρα …).

Συμπερασματικά, η εδώ Κίνησή μας θα ήταν εσφαλμένο να θεωρηθεί ως αποτελούμενη από πολίτες με εμμονές … δαιμονοποίησης του εισερχόμενου στη Χώρα μας τουρισμού. Γιατί, προφανώς, δεν αποτελεί τουριστοφοβία η εναντίωσή μας σε αυτό που συμβαίνει εν προκειμένω – δηλ, να αφήνονται από το επίσημο κράτος οι όροι ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού (και ειδικότερα αυτοί της κοινωνικά βιώσιμης ΤΟΠΙΚΗΣ τουριστικής ανάπτυξης) να τους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό ΙΔΙΩΤΙΚΑ και μόνο συμφέροντα πολυεθνικής, κυρίως, ταυτότητας!

Απρίλιος 2019
Γιάννης Ζαρκωτός,
Πρόεδρος ‘ΝΗΗ’»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ