δημόσιοι υπάλληλοι
(EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

ΑΑΔΕ: Αίτηµα για να προσληφθούν 1.579 δημόσιοι υπάλληλοι

Τελευταία Ενημέρωση
Υπολογίζεται πως το Δηµόσιο θα ζητήσει περίπου 50.000 προσλήψεις την τετραετία 2020-2023

Σάρκα και οστά αρχίζει να παίρνει ο πολυετής προγραµµατισµός προσλήψεων που θέσπισε η κυβέρνηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει υποβάλει αίτηµα για 1.579 προσλήψεις µονίµων στην τετραετία 2020-2023 και αυτός είναι ένας µόνο από τους εκατοντάδες φορείς που έχουν κληθεί να δηλώσουν τις ανάγκες τους για την ερχόµενη τετραετία.

Ο πολυετής προγραµµατισµός προσλήψεων θεσπίστηκε µε τον νόµο 4590/2019 και έχει σκοπό την καλύτερη οργάνωση του Δηµοσίου, ώστε αφενός οι ίδιοι οι φορείς να έχουν καταγεγραµµένες τις ανάγκες τους µε βάση τα οργανογράµµατά τους, αφετέρου η κυβέρνηση και το ΑΣΕΠ να µπορεί να σχεδιάζει καλύτερα τις προκηρύξεις και να µην είναι απαραίτητες Πράξεις Υπουργικού Συµβουλίου (ΠΥΣ) για 10 και 20 προσλήψεις, καθώς θα είναι εφικτή η οµαδοποίηση των δράσεων.

Το «Εθνος» παρουσιάζει σήµερα τα αιτήµατα προσλήψεων που έχει υποβάλει η ΑΑΔΕ για το διάστηµα 2020-2023, ενώ το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ζητήσει από όλους τους φορείς της αποκαλούµενης γενικής κυβέρνησης (υπουργεία, Αυτοδιοίκηση, νοµικά πρόσωπα) να δηλώσουν τις ανάγκες τους για την ίδια περίοδο. Η προθεσµία για την υποβολή των αιτηµάτων έχει λήξει για όλους τους φορείς πλην του υπουργείου Εσωτερικών, που καλύπτει ταυτόχρονα τους 325 δήµους και τις 13 περιφέρειες.

Εντός των ερχοµένων εβδοµάδων η υπουργός ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, αναµένεται να παρουσιάσει συγκεντρωτικά τα αιτήµατα των φορέων του ∆ηµοσίου. Ο συνολικός αριθµός των αιτηµάτων αναµένεται µε µεγάλο ενδιαφέρον. Σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, υπολογίζεται πως το ∆ηµόσιο θα ζητά περίπου 50.000 προσλήψεις την τετραετία 2020-2023, προκειµένου να καλύψει τις απώλειες λόγω έλλειψης διορισµών και συνταξιοδοτήσεων.

Με βάση το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα 2019-2022 είχαν συµφωνηθεί µε τους θεσµούς περίπου 35.000 προσλήψεις, τηρουµένης της αναλογίας 1 πρόσληψη ανά 1 αποχώρηση. Ο αριθµός αυτός θα πρέπει να επικαιροποιηθεί για το διάστηµα 2020- 2023 χωρίς να αναµένονται τεράστιες µεταβολές. Στην περίπτωση αυτή θα είναι δύσκολο το όριο του µεσοπρόθεσµου να ξεπεραστεί, εκτός εάν επιτευχθεί κάποια ρύθµιση όπως έγινε πρόσφατα µε τις προσλήψεις στην εκπαίδευση και στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Οι 15.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών σε βάθος τριετίας και οι 3.000 για το «Βοήθεια στο Σπίτι» εξαιρέθηκαν, δηλαδή, και µε αυτό τον τρόπο το όριο του Μεσοπρόσθεσµου αυξήθηκε κατά 50%. Υπό την έννοια αυτή, εάν επιβεβαιωθεί αριθµός 50.000 αιτηµάτων δεν θα θεωρηθεί εξωπραγµατικός. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα αιτήµατα των φορέων του ∆ηµοσίου θα περάσουν από αξιολόγηση, καθώς η κατάθεσή τους στηρίζεται σε συγκεκριµένες προϋποθέσεις όπου συνυπολογίζονται:

1) οι αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού µε σύνταξη,

2) τα υφιστάµενα κενά σε προσωπικό,

3) οι στρατηγικές προτεραιότητες του κάθε φορέα και

4) οι εκτιµώµενες ανάγκες ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε συνδυασµό µε την πιθανότητα αυτές να καλυφθούν και από µετατάξεις.

Το χρονοδιάγραµµα

Τη µεθοδολογία που προαναφέραµε ακολούθησε και η ΑΑ∆Ε, αναλύοντας τις ανάγκες για την ερχόµενη τετραετία.

Ετσι, υπολογίζει ότι:

  • Το 2020 θα αποχωρήσουν συνολικά 296 µόνιµοι υπάλληλοι και το 2021 άλλοι 329. Σύνολο απωλειών για τον εισπρακτικό µηχανισµό του κράτους, 625 άτοµα.
  • Για την ίδια διετία η ΑΑ∆Ε ζητά να προσληφθούν 228 ΠΕ Εφοριακών, 65 ΤΕ Εφοριακών, 141 ΠΕ Τελωνειακών, 77 ΤΕ Τελωνειακών, 46 ∆Ε Τελωνειακών, 93 ΠΕ Πληροφορικής, 58 ΤΕ Πληροφορικής και 10 ΠΕ Μηχανικών. Σύνολο προσλήψεων 718 άτοµα.
  • Για τη διετία 2022-2023 υπολογίζεται ότι θα προκύψουν υπερδιπλάσιες απώλειες σε σχέση µε την προηγούµενη. Το 2022 θα αποχωρήσουν 769 υπάλληλοι και το 2023 ακόµη 716, δηλαδή 1.485 συνολικά.
  • Σε αντιστάθµισµα, η ΑΑ∆Ε ζητά να γίνουν 861 προσλήψεις µονίµων µε βάση την εξής κατανοµή: 258 ΠΕ Εφοριακών, 69 ΤΕ Εφοριακών, 235 ∆Ε Εφοριακών, 72 ΠΕ Τελωνειακών, 24 ΤΕ Τελωνειακών, 77 ∆Ε Τελωνειακών και 31 ΠΕ Χηµικών. Οι 1.579 προσλήψεις µονίµων υπαλλήλων δεν θα είναι η µόνη πηγή κάλυψης των πολύ µεγαλύτερων οργανικών κενών που αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη υπηρεσία.

Οπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, µε τη σηµερινή της οργάνωση ξεκινά αυτήν τη στιγµή µε 1.860 κενά σε εφοριακούς, 886 σε τελωνειακούς, 506 σε πληροφορικάριους και 168 σε άλλους κλάδους. Περιµένει όµως ταυτόχρονα προσωπικό από µετατάξεις και το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας, ενώ αναµένεται να καρποφορήσουν διαδικασίες πρόσληψης που έχουν ξεκινήσει παλαιότερα, όπως η προκήρυξη του 2017 για 548 υπαλλήλους.

Οπως έχει πει παλαιότερα η κυβέρνηση, ο πολυετής προγραµµατισµός των προσλήψεων θα αναδείξει ακόµη πιο έντονα το πρόβληµα των µεγάλων κενών στη στελέχωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και θα αποτυπώσει την επιδείνωση που θα προκαλέσει µια επιστροφή στη µνηµονιακή αναλογία 1 πρόληψη ανά 5 αποχωρήσεις που πρεσβεύει η Νέα ∆ηµοκρατία. Οπως έχει πει η υπουργός ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, εάν επιστρέψουµε στο 1:5, µετά βίας θα γίνονται οι υποχρεωτικές προσλήψεις εκείνων που αποφοιτούν από τις σχολές των ενστόλων και τη Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

Υπό την έννοια αυτή, προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση χθες η σχετική αναφορά του προέδρου του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλου, στην παρουσίαση για τον νέο θεσµό του Παρατηρητηρίου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ο κ. Μίχαλος, στέλεχος παλαιότερα της κυβέρνησης Καραµανλή, που διεγράφη από τη Νέα ∆ηµοκρατία τον Ιούνιο του 2018, κατηγορούµενος τότε ως «δούρειος ίππος του ΣΥΡΙΖΑ», µίλησε για την ανάγκη επιστροφής στο 1:5, ώστε ένα µικρότερο και πιο ευέλικτο κράτος να αµείβει καλύτερα τους υπαλλήλους του. Ελαβε την απάντηση από την κ. Ξενογιαννακοπούλου, που είπε ότι χρειάζεται αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του πολίτη σε ένα κράτος πιο αποτελεσµατικό, το οποίο χρειάζεται ανανέωση του ανθρώπινου δυναµικού έπειτα από χρόνια στοχοποίησης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ