πισίνα
(EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)

Πώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει η χώρα των κροίσων

Με βασικό εργαλείο το πρόγραµµα «Χρυσής Βίζας» και το καθεστώς µη κατοίκων non-dom, η χώρα µας επιχειρεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια και να δώσει κίνητρα σε µεγιστάνες να µεταφέρουν την έδρα τους στο έδαφός της. Οι περιορισµένες επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα και οι προοπτικές

Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια, φέτος, το 26% των πολυεκατοµµυριούχων του πλανήτη σχεδιάζει να αλλάξει χώρα, σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της εταιρείας παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών Knight Frank.

Αυτό το ποσοστό-ρεκόρ έχει κινητοποιήσει τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο που επιδιώκουν να προσελκύσουν τους κροίσους στο έδαφός τους να λάβουν µέτρα. Τα κυριότερα από αυτά περιλαµβάνουν τη χορήγηση υπηκοότητας και άδειας παραµονής έναντι επενδύσεων αλλά και το καθεστώς µη κατοίκων (non-dom) που προβλέπει ιδιαίτερα ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση για τη µεταφορά φορολογικής έδρας. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που έχουν έναν κοινό παρονοµαστή, την αγορά πολυτελών ακινήτων.

Γι’ αυτό η Ελλάδα, όπως αναφέρουν οι επαΐοντες, θα µπορούσε να διεκδικήσει επάξια µερίδιο από την παγκόσµια αγορά των υπερπλουσίων, επιτυγχάνοντας φορολογικά και αναπτυξιακά οφέλη. Για να γίνει αυτό αντιληπτό, αρκεί να σηµειωθεί ότι ένας γκολφέρ σε µία µόνο εβδοµάδα υπολογίζεται ότι δαπανά περίπου 1.000 ευρώ. Αυτήν τη στιγµή το πρόγραµµα χορήγησης άδειας διαµονής («Χρυσή Βίζα») για επενδύσεις σε ακίνητα µε ελάχιστη αξία 250.000 ευρώ αποτελεί το ισχυρότερο «εργαλείο» που διαθέτει η Ελλάδα για να προσελκύσει ξένα κεφάλαια.

Από το 2013, οπότε τέθηκε σε εφαρµογή, έως σήµερα έχουν υλοποιηθεί, µέσω του προγράµµατος, επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στην εγχώρια αγορά ακινήτων, κυρίως από Κινέζους, που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε 26 χώρες της ζώνης Σένγκεν.

Οπως έχει αναφέρει παλαιότερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, Στέργιος Πιτσιόρλας, το πρόγραµµα της «Χρυσής Βίζας» έχει σηµαντικά δηµοσιονοµικά οφέλη για το ∆ηµόσιο από τους εισπραττόµενους φόρους. Σηµαντικά οφέλη για την οικονοµία αναµένεται να έχει και το πρόγραµµα που έχει τεθεί σε εφαρµογή εδώ και µερικές ηµέρες για τη χορήγηση άδειας διαµονής για επενδύσεις ελάχιστης αξίας 400.000 ευρώ, σε συγκεκριµένες κατηγορίες άυλων περιουσιακών στοιχείων (κρατικά ή εταιρικά οµόλογα, προθεσµιακή τραπεζική κατάθεση κ.λπ.).

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρουν στην «Ηµερησία» στελέχη επενδυτικών εταιρειών που διαχειρίζονται κεφάλαια για λογαριασµό υπερπλουσίων, η Ελλάδα πόρρω απέχει από το να καταστεί προορισµός για επενδύσεις, σε πρώτη φάση, στην πολυτελή κατοικία. Ο αριθµός των ατόµων υψηλότατης καθαρής θέσης, γνωστών, διεθνώς, ως Ultra high-net-worth individuals (UHNWI), τοποθετείται σε 227.000 παγκοσµίως. Αποτελούν µια µικρή αγορά που όµως διακινεί 6 τρισεκατοµµύρια ευρώ, µε καθέναν από τους υπερπλουσίους να εκτιµάται ότι διαθέτει καθαρή θέση, δηλαδή αξία περιουσίας από την οποία έχει αφαιρεθεί ο δανεισµός, ύψους 170 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριµένη εισοδηµατική κατηγορία επενδύει σε κατοικίες των οποίων η απόκτηση παραµένει για τους περισσότερους άπιαστο όνειρο. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα πωλούνται περίπου 30 έως 40 τέτοιου είδους κατοικίες, αριθµός που αντιστοιχεί σε αγοραπωλησίες της τάξης των 70 έως 100 εκατ. ευρώ, µέγεθος που είναι περιορισµένο, εάν ληφθεί υπόψη ότι παγκοσµίως ο ετήσιος όγκος τέτοιου είδους συναλλαγών ξεπερνά τα 500 δισ. δολάρια.

Κομβική σημασία

Με δεδοµένο ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα ολοκληρωµένο δίκτυο συγκοινωνιακών και µη υποδοµών, «κλειδί», σύµφωνα µε τους ειδικούς, για την προσέλκυση των ultra-rich είναι, εκτός από την πολιτική και µακροοικονοµική σταθερότητα, η διαµόρφωση ενός ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου, κάτι που θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω του καθεστώτος non-dom. Την επιβολή, δηλαδή, σταθερής, φορολογικής επιβάρυνσης σε άτοµα υψηλής εισοδηµατικής κατηγορίας, που επιλέγουν να µεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα σε µια χώρα -που εφαρµόζει το συγκεκριµένο πλαίσιο-, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν κάτοικοί της για έναν συγκεκριµένο αριθµό ετών.

Το καθεστώς non-dom υιοθετεί εδώ και πολλά χρόνια η Μεγάλη Βρετανία, που προσφέρει χαµηλή φορολογική επιβάρυνση σε όσους επιλέγουν τη χώρα για να εγκαταστήσουν τη φορολογική τους έδρα. Η χαµηλή, συγκριτικά µε άλλες χώρες, φορολογία που πληρώνουν για το σύνολο των ανά τον κόσµο εισοδηµάτων τους οι φορολογικοί κάτοικοι Μεγάλης Βρετανίας έχει µετατρέψει τη χώρα σε προορισµό για κροίσους. Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της βρετανικής κυβέρνησης για τη φορολογική χρήση 2016-2017, η συγκεκριµένη πρακτική έχει αποφέρει στη χώρα έσοδα της τάξης των 10 δισ. ευρώ από φόρους σε εισόδηµα και κεφαλαιακά κέρδη αλλά και από ασφαλιστικές εισφορές.

∆εν είναι τυχαίο ότι στην υιοθέτηση του καθεστώτος non-dom έχει προσφύγει, από τον Ιανουάριο του 2017, και η Ιταλία, επιδιώκοντας να ενθαρρύνει τόσο τους ξένους όσο και τους Ιταλούς µεγιστάνες να µεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους εκεί. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι τα τελευταία εννέα χρόνια, η γειτονική χώρα απαλλάσσει τους πολυεκατοµµυριούχους από τη φορολογία για το σύνολο των εισοδηµάτων που αποκτούν εκτός αυτής, προβλέποντας µόνο την καταβολή ετησίως ανώτατου ποσού ύψους 100.000 ευρώ. Αλλά και η Κύπρος απευθύνει προσκλητήριο στους κροίσους, παρέχοντας, εκτός από «Χρυσή Βίζα» και ιθαγένεια, και απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου επί των εισοδηµάτων που απορρέουν από την επένδυση κεφαλαίου, δηλαδή τόκους, µερίσµατα και ενοίκια. Προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να µην έχουν γεννηθεί ή να µη διαµένουν στην Κύπρο τα τελευταία 17 χρόνια.

Κατάλληλη επιλογή για υψηλά βαλάντια

Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τους ειδικούς, διαθέτει το κατάλληλο προϊόν για την περιζήτητη κατηγορία των UHNWI. Οι 13 σχεδιαζόµενες υπερπολυτελείς κατοικίες, που θα αποτελούν αυτόνοµο τµήµα στο ξενοδοχειακό θέρετρο της Βουλιαγµένης, υπό τη διαχείριση του ξενοδοχειακού οµίλου της Four Seasons, και οι 12 βίλες που θα κατασκευαστούν σε τµήµα του νησιού Σκορπιός θα απευθύνονται µόνο σε άτοµα εξαιρετικά υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου. Ανάλογο αγοραστικό κοινό θα έχουν οι 17 υπερπολυτελείς βίλες µε επιφάνεια 400- 450 τ.µ. και τιµή από 2 έως 11 εκατ. ευρώ η καθεµία, που έχει αναπτύξει στην Ελούντα της Κρήτης η ρωσική εταιρεία Mirum Hellas, µε επικεφαλής τον Ρώσο επιχειρηµατία Βιτάλι Μπορίσοφ.

Σηµειώνεται ότι οι συγκεκριµένες κατοικίες είναι τµήµα του τουριστικού παραθεριστικού χωριού που σχεδιάζεται στην περιοχή. Από τη λίστα δεν απουσιάζει το θέρετρο Costa Navarino, σε τµήµα του οποίου προβλέπεται η ανάπτυξη των Navarino Residences, συνολικά 50 υπερπολυτελείς κατοικίες, επιφάνειας 400 τ.µ. έως 1.300 τ.µ., που εκτείνονται -η καθεµία- σε οικόπεδο 1,5 έως 3 στρεµµάτων και πωλούνται από τα σχέδια από 2,5 εκατ. έως 8 εκατ. ευρώ. Από το 2017, οπότε ξεκίνησε η προώθηση πωλήσεων των εν λόγω ιδιοκτησιών, έως σήµερα, έχουν αγοραστεί συνολικά περίπου 20 τέτοιου είδους κατοικίες, των οποίων τον σχεδιασµό και τις επιµέρους προδιαγραφές έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει ο αγοραστής.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ