Φωτογραφία: Pexels

Τριπλό «παράθυρο» για σύνταξη πριν από τα 62 έτη (πίνακες, παραδείγματα, vid)

Τελευταία Ενημέρωση
Το «κλειδί» για 20.000 ασφαλισµένους του πρώην ΟΑΕΕ είναι να υπάρχει χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ

Τριπλό «παράθυρο» για έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62 έχει ανοίξει για 20.000 ασφαλισµένους του πρ. ΟΑΕΕ. Η ευκαιρία πρόωρης συνταξιοδότησης αφορά γυναίκες και άνδρες, ασφαλισµένους στα ταµεία των εµποροβιοτεχνών, των επαγγελµατιών και των αυτοκινητιστών, κυρίως µητέρες ανηλίκων αλλά και άνδρες που συµπληρώνουν 35ετία ασφάλισης πριν από το 2012, οι οποίοι µπορούν να ανοίξουν νωρίτερα την πόρτα της εξόδου κερδίζοντας από 2 έως και 5 χρόνια. Το «κλειδί» για όλους είναι να υπάρχει χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ, ώστε οι ασφαλισµένοι να µπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν µε το νέο ευνοϊκό πλαίσιο της διαδοχικής κάνοντας χρήση των διατάξεων ΙΚΑ και παρακάµπτοντας το γενικό όριο ηλικίας των 62 ετών που απαιτεί και 40ετία ασφάλισης για πλήρη σύνταξη.

«Αφού δόθηκε αρχικά η δυνατότητα στις µητέρες του πρ. ΟΑΕΕ να αποχωρήσουν µε τις διατάξεις ΙΚΑ εφόσον όµως επανασυνδεθούν πριν από τη συνταξιοδότηση µε το πρώην ταµείο µισθωτών, πλέον δίνεται δυνατότητα πρόωρης εξόδου και σε όσους έχουν συµπληρώσει όρια ΙΚΑ αλλά είναι σήµερα ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ και ο πρώην Οργανισµός είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισής τους» επισηµαίνει ο δικηγόρος ∆ιονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης. Οπως ο ίδιος εξηγεί, οι ασφαλισµένοι που ευνοούνται από το νέο πλαίσιο και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:

1. Ασφαλισµένοι σήµερα στον ΟΑΕΕ που έχουν τη δυνατότητα συµπλήρωσης µε πραγµατικά και πλασµατικά έτη 35ετίας ασφάλισης έως 31/12/2012. Το εν λόγω δικαίωµα αφορά άνδρες και γυναίκες ασφαλισµένους που µπορούν να συµπληρώσουν 35ετία αναδροµικά έως την 31/12/2012 και εφόσον είναι σήµερα 60 ετών να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο δικαίωµα του ΙΚΑ που προέβλεπε συνταξιοδότηση από τα 58. Υπενθυµίζεται πως µε πρόσφατη ερµηνευτική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ αποσαφηνίζεται ότι το όριο ηλικίας στο οποίο ο ΟΑΕΕ ως τελευταίος φορέας δεν απορρίπτει την αίτηση συνταξιοδότησης αλλά τη διαβιβάζει σε άλλο πρώην Ταµείο, επειδή δεν πληρούνται σε αυτόν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, είναι το 60ό και όχι το 62ο έτος.

Προϋπόθεση, φυσικά, για την έξοδο είναι οι ενδιαφερόµενοι να έχουν και χρόνο ασφάλισης πρ. ΙΚΑ, ώστε να θεµελιώνουν µε τις ειδικές διατάξεις του πρώην ταµείου µισθωτών. Το εν λόγω δικαίωµα Το «κλειδί» για 20.000 ασφαλισµένους του πρώην ΟΑΕΕ είναι να υπάρχει χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ αφορά και άνδρες που είχαν συµπληρώσει 35ετία έως το 2012 αλλά δεν είχαν συµπληρώσει τα 60 έτη της ηλικίας τους στις 18 Αυγούστου 2015 και συνεπώς δεν θεµελίωσαν τότε δικαίωµα µε τις διατάξεις του ΟΑΕΕ. Προσοχή, οι εν λόγω ασφαλισµένοι για να «κλειδώσουν» θεµελίωση συνταξιοδότησης νωρίτερα, θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει συνολικά 10.500 ηµέρες ασφάλισης -δηλαδή 35ετία- µέχρι 31/12/2012. Για να έχουν 35 χρόνια ή 10.500 ηµέρες µέχρι το 2012 θα πρέπει να ήταν ασφαλισµένοι αδιάκοπα από το 1977. Αν δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά απέχουν λίγο από το προαπαιτούµενο, µπορούν ακόµη και σήµερα να εξαγοράσουν πλασµατικούς χρόνους (π.χ. σπουδών, στρατού κ.λπ.).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Ασφαλισµένος που είναι σήµερα 60 ετών, ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ -ενώ είχε και χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ- συµπληρώνει µε εξαγορά 4 πλασµατικών ετών 35ετία το 2011. Με το όριο του ΙΚΑ θα µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στα 58 και καθώς συµπλήρωσε τα 58 το 2017 το νέο όριο ηλικίας για αυτόν θα ήταν το 59ο και 6 µήνες που έχει ήδη συµπληρώσει. Ετσι, µε υποβολή σήµερα της αίτησής του στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ και µετά την απόρριψη και µεταβίβαση στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ, ο εν λόγω ασφαλισµένος θα µπορεί να συνταξιοδοτηθεί.
 • Ασφαλισµένος που είναι σήµερα 60 ετών, ασφαλισµένος αρχικά στο ΙΚΑ και στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ ως και σήµερα, συµπληρώνει µε εξαγορά 5 πλασµατικών ετών 35ετία το 2012. Με το όριο του ΙΚΑ θα µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στα 59 και καθώς συµπλήρωσε τα 59 το 2018 το νέο όριο ηλικίας για αυτόν θα ήταν το 60ό και 6 µήνες. Ετσι, µε υποβολή σήµερα της αίτησής του στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ και µετά την απόρριψη και µεταβίβαση στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ, ο εν λόγω ασφαλισµένος θα µπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 60 ετών και 6 µηνών.

2. Ασφαλισµένες µητέρες σήµερα στον ΟΑΕΕ που είχαν παλαιότερα και ασφάλιση ΙΚΑ, αλλά δεν έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους. Το εν λόγω δικαίωµα αφορά τις παλιές ασφαλισµένες πριν από την 31/12/1992 και θα πρέπει κατά την ηµεροµηνία ενηλικίωσης του τέκνου τους (η οποία δεν µπορεί να είναι µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2012) να είχαν συµπληρώσει συνολικά 5.500 ηµέρες ασφάλισης ή 18,4 έτη ασφάλισης. Για τις µητέρες που η ενηλικίωση του τέκνου επήλθε µετά την 1/1/2011 µπορεί για τη συµπλήρωση του χρόνου των 5.500 ηµερών να γίνει χρήση των πλασµατικών ετών του ν. 3996/2011 (σπουδές, κενά ασφάλισης, επιδοτούµενη ανεργία κ.λπ.). Προσοχή, στην περίπτωση αυτή, για να γίνει χρήση του δικαιώµατος πρόωρης εξόδου και καθώς οι εν λόγω γυναίκες δεν έχουν συµπληρώσει ακόµη τα 60, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταστεί τελευταίος φορέας ασφάλισης και αρµόδιος για την απονοµή της σύνταξης το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή αλλιώς ο κλάδος µισθωτών του ΕΦΚΑ στον οποίο ισχύουν συνταξιοδοτικά οι διατάξεις του πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ. Για να συντελεστεί αυτή η διαδικασία µπορεί να γίνει χρήση δύο επιλογών:

 • Να συµπληρώνονται συνολικά 1.500 ηµέρες ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκ των οποίων οι 500 την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση.
 • Να συµπληρώνονται συνολικά 1.000 ηµέρες ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκ των οποίων οι 300 την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση. Οι εν λόγω ασφαλισµένες χρειάζεται να αποκτήσουν είτε για πρώτη φορά είτε ξανά ασφαλιστικό δεσµό µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον οποίο ασφαλιστικό δεσµό θα πρέπει να διατηρήσουν µέχρι τη συµπλήρωση µίας εκ των δύο ως άνω προϋποθέσεων. Ο εν λόγω ασφαλιστικός δεσµός µπορεί να δηµιουργηθεί µε µία από δύο ενέργειες:
 • Μισθωτή εργασία µε ασφάλιση στο ΙΚΑ.
 • Προαιρετική ασφάλιση στον Κλάδο Μισθωτών. Με την επανασύνδεση της ασφαλισµένης µε τον Κλάδο Μισθωτών του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) δίνεται η δυνατότητα και αφού το ΙΚΑ καταστεί ο αρµόδιος για την παροχή της σύνταξης φορέας, το αίτηµα για τη σύνταξη να υποβληθεί στο πρ. ΙΚΑ και να κριθεί µε τις προϋποθέσεις του εν λόγω φορέα ώστε να δικαιούται η αιτούσα ασφαλισµένη τη σύνταξη. Οι ασφαλισµένες που θα κάνουν χρήση του εν λόγω δικαιώµατος πριν από τα 60 θα µπορούν να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία που έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ακολουθώντας τόσο τη νοµοθεσία του πρώην ΙΚΑ όσο και τις αλλαγές των νόµων 3863/2010, 4093/2012 και 4336/2015. Ετσι οι µητέρες που συµπλήρωσαν τις 5.500 ηµέρες ασφάλισης και παράλληλα υπήρχε ανηλικότητα τέκνου µπορούν να συνταξιοδοτηθούν:
 • στην ηλικία των 50 ετών µε µειωµένη σύνταξη και των 55 µε πλήρη εφόσον η συµπλήρωση των 5.500 έγινε µέχρι την 31/12/2010 και το όριο ηλικίας ή για τη µειωµένη ή για την πλήρη έχει συµπληρωθεί µέχρι την 18.8.2015,
 • στην ηλικία των 52 ετών µε µειωµένη σύνταξη και των 57 µε πλήρη εφόσον η συµπλήρωση των 5.500 έγινε µέχρι την 31.12.2011 και το όριο ηλικίας ή για τη µειωµένη ή για την πλήρη έχει συµπληρωθεί µέχρι την 18.8.2015,
 • στην ηλικία των 55 ετών µε µειωµένη σύνταξη και των 60 µε πλήρη εφόσον η συµπλήρωση των 5.500 έγινε µέχρι την 31.12.2012 και το όριο ηλικίας ή για τη µειωµένη ή για την πλήρη έχει συµπληρωθεί µέχρι την 18.8.2015.
 • Αν η συµπλήρωση του ορίου ηλικίας γίνεται µετά την 18/8/2015, τότε το νέο όριο ηλικίας ρυθµίζεται από τις αλλαγές του ν. 4336/2015 και µέχρι και το 2018 ως εξής: Βλέπε πίνακα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Ασφαλισµένη στον ΟΑΕΕ, µητέρα ενός παιδιού που γεννήθηκε το 1992, είναι σήµερα 59 ετών. Εχει συµπληρώσει µέχρι σήµερα 25 χρόνια στο ΤΕΒΕ ενώ είχε και στο ΙΚΑ από το 1984 έως το 1989 συνολικά 1.200 ένσηµα ΙΚΑ. Η ασφαλισµένη του παραδείγµατος µπορεί να καταστήσει τελευταίο φορέα το ΙΚΑ αλλάζοντας την ασφάλισή της σε µισθωτή για 300 ηµέρες (1 έτος). Ετσι, αρµόδιος φορέας για την απονοµή της σύνταξης θα είναι το πρώην ΙΚΑ και τότε, έχοντας συµπληρώσει 5.500 ηµέρες ασφάλισης το 2010 ενώ παράλληλα υπήρχε τότε ανηλικότητα τέκνου, θεµελίωσε δικαίωµα ως µητέρα µε το όριο που ίσχυε το 2010. Καθώς συµπλήρωσε τα 55 το 2016 θα µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη µόλις συµπληρώσει τα 300 ένσηµα ΙΚΑ.
 • Εµπορος, ασφαλισµένη στο πρώην ΤΑΕ για 20 χρόνια, µητέρα ενός παιδιού που γεννήθηκε το 1997, είναι σήµερα 56 ετών. Είχε πριν από την ασφάλισή της στον ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ συνολικά 1.300 ένσηµα. Η ασφαλισµένη του παραδείγµατος µπορεί να καταστήσει τελευταίο φορέα το ΙΚΑ συµπληρώνοντας συνολικά 1.500 ηµέρες ασφάλισης στον φορέα των µισθωτών εκ των οποίων οι 500 την τελευταία 5ετία. Εποµένως θα πρέπει να επικολλήσει 200 ηµέρες ασφάλισης (8 µήνες). Ετσι αρµόδιος φορέας για την απονοµή της σύνταξης θα είναι το πρώην ΙΚΑ και καθώς είχε συµπληρώσει και τα 50 πριν από την 18/8/2016 θα µπορεί να συνταξιοδοτηθεί άµεσα µε µειωµένη

Αναδρομική Ισχύς

60 ΕΩΣ 62 ΕΤΩΝ

Από το παράθυρο της διαδοχικής ωφελούνται και ασφαλισµένοι 60-62 ετών που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης και αυτή απορρίφθηκε λόγω ορίου ηλικίας.

ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

Με τη νέα ερµηνεία µπορούν τώρα να επανέλθουν µε νέα αίτηση και να λάβουν σύνταξη. Οπως ξεκάθαρα αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι νέες οδηγίες εφαρµόζονται αναδροµικά για συνταξιοδοτικά αιτήµατα που έχουν υποβληθεί από 13 Μαΐου 2016 και µετά (έναρξη ισχύος του νόµου Κατρούγκαλου) καθώς και για όσα είναι σε εκκρεµότητα.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Συνεπώς, όσα αιτήµατα συνταξιοδότησης έχουν απορριφθεί για τον λόγο αυτόν του ηλικιακού ορίου θα επανεξετασθούν, εφόσον υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερόµενους. Η καταβολή της σύνταξης θα ξεκινά από την ηµεροµηνία της νέας αίτησης.

miteres.jpg

3. Ασφαλισµένες µητέρες σήµερα στον ΟΑΕΕ που είχαν παλαιότερα και ΙΚΑ, συµπλήρωσαν το 60ό έτος της ηλικίας τους και είχαν τη στιγµή ενηλικίωσης του τέκνου 5.500 ηµέρες ασφάλισης. Το εν λόγω δικαίωµα αφορά ασφαλισµένες µητέρες που συµπληρώνουν φέτος τα 60, είναι ασφαλισµένες στον ΟΑΕΕ, και οι οποίες είχαν συµπληρώσει έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 δύο βασικές προϋποθέσεις: είχαν ήδη τότε 5.500 ηµέρες ασφάλισης και είχαν ταυτόχρονα ανήλικο τέκνο. Το όριο µειώνεται εφόσον οι δύο προϋποθέσεις συµπληρώνονται σωρευτικά το 2010 ή το 2011. Οι εν λόγω ασφαλισµένες µπορούν αν είναι σήµερα 60 ετών να υποβάλουν άµεσα το αίτηµα συνταξιοδότησής τους και αφού αυτό απορριφθεί από τον ΟΑΕΕ, να µεταβιβαστεί ο φάκελος στο ΙΚΑ για να συνταξιοδοτηθούν άµεσα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Ασφαλισµένη που είναι σήµερα 60 ετών είχε συµπληρώσει αρχικά στο ΙΚΑ και µετά στον ΟΑΕΕ 20 έτη ασφάλισης όταν το τέκνο της ενηλικιώθηκε. Πλέον έχει 28 έτη ασφάλισης και εφόσον συµπλήρωσε τα 60 µπορεί να υποβάλει αίτηση για σύνταξη η οποία αφού απορριφθεί από τον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ θα µεταβιβαστεί στον ΕΦΚΑ/ΙΚΑ, που θα της απονείµει άµεσα πλήρη σύνταξη.
 • Μητέρα που έχει ανήλικο τέκνο το 2010, ασφαλισµένη στο πρώην ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ από το 1992 έως 31.12.2016 και από 01.01.2017 έως 31.12.2018 στον ΕΦΚΑ (27 έτη ασφάλισης). Για τη χρονική περίοδο από το 2008 έως 31.12.2016 και από 01.01.2017 έως 31.12.2017 ασφαλίζεται και ως µισθωτή στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ (9 έτη ασφάλισης). Υποβάλλει αίτηµα συνταξιοδότησης το 2019 στον ΕΦΚΑ έχοντας συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της. Η ασφαλισµένη δεν θεµελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε βάση τις διατάξεις κανενός εκ των δύο πρώην φορέων. Οµως, µπορεί να συνυπολογίσει στον χρόνο του πρώην ΙΚΑ τον µη παράλληλο χρόνο του πρώην ΤΕΒΕ και να συµπληρώσει τις απαιτούµενες 5.500 ηµέρες ασφάλισης θεµελιώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε τις προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ του έτους 2010 ως µητέρα ανηλίκου.

Η γυναίκα συνταξιοδοτείται και ο υπολογισµός του ποσού πραγµατοποιείται ως εξής:

•µία εθνική σύνταξη για 27 έτη ασφάλισης (1992- 2018),

•µία ανταποδοτική σύνταξη για 27 έτη ασφάλισης (1992-2018) λαµβάνοντας υπόψη τον µέσο όρο των συνταξίµων αποδοχών από το 2002-2007 του πρώην ΤΕΒΕ, από το 2008 έως 31.12.2016 του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από 01.01.2017 έως 31.12.2018 των συνταξίµων αποδοχών τόσο της µισθωτής εργασίας όσο και της αυτοαπασχόλησης,

•προσαύξηση σύνταξης για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ (2008-2016)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ