φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

120 δόσεις: Οι απαντήσεις της Φιλοθέης Μακριδάκη στο ethnos.gr

Τελευταία Ενημέρωση
Η λογίστρια - φοροτεχνικός, απάντησε στα ερωτήματα των αναγνωστών του ethnos.gr

Αρκετά είναι τα προβλήματα καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, την οποία νομοθέτησε πρόσφατα η κυβέρνηση. Η Φιλοθέη Μακριδάκηαπάντησε στα πολυάριθμα ερωτήματα των αναγνωστών του ethnos.gr την Παρασκευή (5/7) .

Η Φιλοθέη Μακριδάκη είναι λογίστρια - φοροτεχνικός και διατηρεί λογιστικό γραφείο στου Ζωγράφου.

Ερώτηση

Πώς γίνεται το κούρεμα στο χρέος; Αυτόματα και αν ναι με ποια λογική;

Απάντηση

Για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ χορηγείται ρύθμιση σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Για τα εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται ένας προοδευτικός συντελεστής και υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος του. Οι προοδευτικοί συντελεστές μειώνονται ανάλογα με τα τέκνα στις περιπτώσεις που η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής θα υπάρχει απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά 100%. Η μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% θα γίνεται εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που προτείνεται από την φορολογική διοίκηση. Έτσι, σε περίπτωση που επιλέξετε πριν από την υπαγωγή της οφειλής στη ρύθμιση να καταβάλλετε την οφειλή σε μικρότερο πλήθος δόσεων από αυτόν που προτείνεται από τη Φορολογική Διοίκηση, δικαιούστε μείωση των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε συνάρτηση με το ποσοστό απομείωσης του πλήθους δόσεων που επιλέγεται ως φορολογούμενος. Το πλήθος των δόσεων υπολογίζεται πάντα στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Δηλαδή, -    για ποσοστό απομείωσης δόσεων είκοσι τοις εκατό 20%, χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό 15%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% από τους τόκους και προσαυξήσεις -    για ποσοστό απομείωσης δόσεων τριάντα τοις εκατό 30% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό 25%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% από τους τόκους και προσαυξήσεις -    για ποσοστό απομείωσης δόσεων σαράντα τοις εκατό 40% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό 35%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% από τους τόκους και προσαυξήσεις -    για ποσοστό απομείωσης δόσεων πενήντα τοις εκατό 50% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό 45%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% από τους τόκους και προσαυξήσεις -    για ποσοστό απομείωσης δόσεων εξήντα τοις εκατό 60% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό 55% - συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% από τους τόκους και προσαυξήσεις -    για ποσοστό απομείωσης δόσεων εβδομήντα τοις εκατό 70% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής -    για ποσοστό απομείωσης δόσεων ογδόντα τοις εκατό 80% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό 85%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% από τους τόκους και προσαυξήσεις -    για ποσοστό απομείωσης δόσεων ενενήντα τοις εκατό 90%, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό 90%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% από τους τόκους και προσαυξήσεις -    σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 100%.

Ερώτηση

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων για νομικά πρόσωπα θα μπορεί να ενταχθεί και ο φόρος εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018?

Απάντηση

H ρύθμιση αφορά το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018.

Ερώτηση

Έχω κάνει αίτηση έδω και ένα μήνα αλλά δεν έχω ενημερωθεί ακόμα για το ποσό της δόσης και τον αριθμό των δόσεων

Απάντηση

Στην εφορία η ρύθμιση πραγματοποιείται άμεσα. Μήπως αναφέρεστε για ρύθμιση οφειλών στον ΕΦΚΑ ?

Ερώτηση

Τώρα που μπήκα στη ρύθμιση μπορώ να κάνω άρση κατάσχεσης που μου έχει επιβληθεί είσαι χείρα τρίτων συγκεκριμένα το ενοίκιο που λαμβάνω κατάσχεται από την εφορία. Ευχαριστώ

Απάντηση

Το ενοίκιο που έχει κατασχεθεί δίδεται πλέον για την εξόφληση των δόσεων της ρύθμισης. Αν θέλετε επικοινωνήστε και τηλεφωνικά για επιπλέον διευκρίνιση της διαδικασίας.

Ερώτηση

Καλησπέρα, υπάρχει κάποιο χρονικό όριο που πρέπει να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες του 2019 από τη στιγμή που κάποιος ξεκινά τη διαδικασία των 120 δόσεων ώστε να συνεχίσει να βρίσκεται στη ρύθμιση;

Απάντηση

Ναι , συγκεκριμένα εάν δεν καταβάλετε δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσετε την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων αυτής για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Εάν δεν υποβάλλετε τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισής σας και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων σε περίπτωση κατά την οποία η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή. Αν δεν εξοφλήσετε ή τακτοποιήσετε κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές σας καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισή σας, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση σε περίπτωση που η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή. Και τέλος σε περίπτωση που ο οφειλέτης υποπέσει σε παραβάσεις των περ. ι', ια', ιβ', ιε' ή ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 54 ή της παρ. 1 του άρθρου 58Α του Νόμου 4174/2013 καθ' υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης εκ των ως άνω αναφερομένων από την ένταξη του φορολογούμενου στη ρύθμιση και εφεξής.

Ερώτηση

Έχω κάνει αίτηση εδώ και ένα μήνα και δεν έχω ενημερωθεί ηλεκτρονικά. Τι πρέπει να κάνω από δω και πέρα?

Απάντηση

Στην εφορία η ρύθμιση πραγματοποιείται άμεσα. Εάν αναφέρεστε σε ρύθμιση οφειλών στον ΕΦΚΑ παρακαλώ καλέστε με να σας ενημερώσω αναλυτικά για την διαδικασία που ακολουθείτε και τον ενδεχόμενο χρόνο αναμονής.

Ερώτηση

Έχουν αρχίσει οι 120 δόσεις στην εφορία για νομικά πρόσωπα με τζίρο κάτω από 2 εκ;

Απάντηση

Οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019, αλλά αφορούν υποθέσεις, περιόδους και έτη μέχρι και το 2018 μπορούν να ρυθμίζονται σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις. Κοντολογίς σε ρύθμιση αποπληρωμής σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις μπορούν να υπαχθούν και όλες οι οφειλές που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 ή θα βεβαιωθούν έως και τις 30/9/2019 εφόσον αφορούν υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31/12/2018. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΝΠ προβλέπονται μεταξύ των τροποποιήσεων στα άρθρα 98 και 100 του ν. 4611/2019 για τις ρυθμίσεις οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και η επέκταση και στις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση. Προσοχή : Η ρύθμιση αφορά οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/2018. Εταιρείες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 36 δόσεων έχουν δικαίωμα να μεταπηδήσουν στις 120 δόσεις. Και σε περίπτωση κατά την οποία οι εταιρείες έχουν διακόψει τις εργασίες τους, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο κύκλος εργασιών του έτους διακοπής των εργασιών της **να είναι κάτω από 2 εκατ. ευρώ.

Ερώτηση

Έχω κάνει ρύθμιση 120 δόσεων. Μπορώ να πάρω ενημερότητα και να γράψω το σπίτι μου στα παιδιά μου;

Απάντηση

Στην περίπτωση αυτή , που δεν θα λάβετε κάποιο χρηματικό τίμημα , θα πρέπει για ένα άλλο σας ακίνητο , να εκδώσετε πιστοποιητικό ελευθέρων βαρών από το υποθηκοφυλακείο και να μεταφερθείτε στο δικαστικό της ΔΥΟ όπου θα γίνει εγγραφή και υποθήκη αυτού του ακινήτου. Αυτές οι ενέργειες γίνονται για την διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου και τις ορίζει ο νόμος, και μόνο τότε μπορείτε να λάβετε φορολογική ενημερότητα δίχως παρακράτηση και να προχωρήσετε την διαδικασία. Για κάθε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε να σας βοηθήσω.

Ερώτηση

Είμαι σε ρύθμιση 120 δόσεων με έκπτωση 10% και επιβαρύνομαι τόκους 10 ετών. Μετά από 1 έτος μπορώ να πάω στην εφορία ή να το κάνω ηλεκτρονικά και αντί 120 δόσεων να τις κάνω λιγότερες με αύξηση του ποσοστού έκπτωσης προσαυξήσεων και μείωση τόκων της ρύθμισης?

Απάντηση

Βεβαίως μπορείτε να μεταβάλετε τον αριθμό των δόσεων και να έχετε τις ανάλογες μειώσεις.

Ερώτηση

Η ρύθμιση των 120 χάνετε εάν δεν καταβληθούν οι δόσεις για το νέο οικονομικό έτος 2018 ή είναι ανεξάρτητο;

Απάντηση

Προσοχή: Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης ή εάν καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων. Επίσης, αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και Φ.Π.Α. σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους. Τέλος, η ρύθμιση θα χαθεί αν κατά τη διάρκειά της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο εντός 2μήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους, οι οφειλές που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα θα επέλθει και αν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές που έχουν γεννηθεί από την αρχή του έτους εντός δύο μηνών από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Λοιπόν προσοχή σε αυτό που ρωτάτε, ρυθμίζουμε και πληρώνουμε. Εξυπακούεται ότι η ρύθμιση χάνετε σε περίπτωση που υποπέσετε καθ’ υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις, ιδίως όσον αφορά τη μη έκδοση φορολογικών παραστατικών. Σε περίπτωση που η ρύθμιση χαθεί, τότε ο οφειλέτης υποχρεούται σε άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, με όλες τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και τους τόκους μιας εκπρόθεσμης καταβολής και επιδιώκεται η άμεση είσπραξη με όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά μέτρα.

Ερώτηση

Έχω κάνει ρύθμιση των 120 δόσεων στον ΕΦΚΑ και έχω πληρώσει την πρώτη δόση. Πότε μπορώ να κάνω ρύθμιση τις οφειλές του 2018; Θέλω να κάνω στην συνέχεια αίτηση για συνταξιοδότηση

Απάντηση

Εάν εννοείτε τις οφειλές του 2018 στον ΕΦΚΑ, είμαστε σε αναμονή της εκκαθάρισης, θα είμαστε μαζί σε ένα επόμενο live όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον ΕΦΚΑ να σας καθοδηγήσουμε. Εάν αναφέρεστε σε οφειλές προς τη ΔΟΥ μπείτε στη διαδικασία να ρυθμίσετε.

Ερώτηση

Έχω ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων (ΕΦΚΑ) και έχω ήδη καταβάλλει σχεδόν τις μισές. Μπορώ να μπω στη νέα ρύθμιση και αν ναι, με συμφέρει;

Απάντηση

Επικοινωνήστε παρακαλώ να δούμε σε τι ποσά αναφέρεστε προκειμένου να σας δοθεί η συμφέρουσα απάντηση.

Ερώτηση

Υπάρχει κάποιο όριο κάτω του οποίου δεν μπορεί να γίνει δεκτή η ρύθμιση για οφειλές σε εφορία; Π.χ. για συνολική οφειλή περίπου 500€ μπορεί να γίνει ρύθμιση;

Απάντηση

Ο αριθμός των δόσεων που προβλέπεται στη νέα ρύθμιση φτάνει έως και τις 120, με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18, υπό τον περιορισμό της ελάχιστης μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ. Άρα 500/30=16,7=16 Ο ελάχιστος αριθμός είναι 18, κατά συνέπεια δεν μπορείτε, άρα προχωρήστε με την πάγια ρύθμιση των έως 12 δόσεων.

Ερώτηση

Έχω εταιρεία ΟΕ και ακόμα μου βγάζει 24 εως 36 δόσεις δεν έχει αρχίσει η ρύθμιση για τις εταιρείες σε 120 δόσεις.

Απάντηση

Με διατάξεις προβλέπονται μεταξύ άλλων τροποποιήσεων του ν. 4611/2019 για τις ρυθμίσεις οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τροποποιήσεις για την επέκταση της ρύθμισης των 120 δόσεων και στις επιχειρήσεις που έχουν ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή και στις επιχειρήσεις αυτές θα δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία, συμπεριλαμβανομένων και όσων επιχειρήσεων έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/2018. Εταιρείες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 36 δόσεων θα έχουν δικαίωμα να μεταπηδήσουν στις 120 δόσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιώργο και για την τηλεφωνική επικοινωνία που μόλις είχαμε.

makrydaki1.jpg

H Φιλοθέη Μακριδάκη, φοροτεχνικός, σύμβουλος επιχειρήσεων, μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδας, με ενεργή παρουσίαση και εισήγηση φορολογικών θεμάτων σε σεμινάρια, αρθρογραφία σε εφημερίδες, περιοδικά και site, συχνή συμμετοχή σε τηλεοπτικά πάνελ εκπομπών και ειδήσεων αλλά και σε ραδιοφωνικές εκπομπές με στόχο πάντα την πλήρη , έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των φορολογούμενων πολιτών και την επίλυση σημαντικών οικονομικών και επιστημονικών θεμάτων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ