φορολογικές δηλώσεις
(Eurokinissi)

Τα 8 «SOS» για να αποφύγετε λάθη στη συµπλήρωση του Ε9

Τελευταία Ενημέρωση
Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων

Οδηγός υποβολής του εντύπου µε τη µορφή ερωταπαντήσεων, ώστε οι φορολογούµενοι να µην υποπέσουν σε σφάλµατα ή παραλείψεις που ενδέχεται να τους κοστίσουν άδικες επιβαρύνσεις. 

1. Ποιοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9);

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχουν:

 • Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα που έχει ακίνητα ή εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθηµα εµπραγµάτων δικαιωµάτων
 • Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα που έχει οποιαδήποτε µεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν περιληφθεί σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων τα προηγούµενα έτη.
 • Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα, όταν νέµονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της γενικής κυβέρνησης.

2. Από ποιον αναγράφονται τα ακίνητα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων;

Τα ακίνητα ή τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη µεταγραφή τους, αναγράφονται στην οικεία δήλωση από:

 • Τον κύριο του ακινήτου, από την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συµβολαίου κτήσης.
 • Τον κύριο του ακινήτου, από την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή της δικαστικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα κυριότητας ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία.
 • Τον υπερθεµατιστή, από την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασµού.

Τους κληρονόµους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριµένα:

 1. Από τους εκ διαθήκης κληρονόµους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της δήλωσης έτους.
 2. Από τους εξ αδιαθέτου κληρονόµους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της δήλωσης έτους.
 3. Από όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της δήλωσης έτους.
 • Τον νοµέα επίδικων ακινήτων.
 • Τον εκ προσυµφώνου αγοραστή ακινήτου στις περιπτώσεις προσυµφώνου µε δικαίωµα αυτοσύµβασης, µε εξαίρεση τα εργολαβικά προσύµφωνα.
 • Τους δικαιούχους ακινήτου από το ∆ηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΝΠ∆∆ που έχουν παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.
 • Τον υπόχρεο γονέα, για την ακίνητη περιουσία των προστατευόµενων τέκνων του. Τέκνο το οποίο έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης υποβάλλει αυτοτελώς δήλωση στοιχείων ακινήτων.
 • Τον κηδεµόνα, για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονοµιάς, διαχωρισµένη από την ατοµική του περιουσία, για όσο διάστηµα τη διαχειρίζεται.
 • Τον εκτελεστή διαθήκης ή τον εκκαθαριστή, διαχωρισµένη από την ατοµική του περιουσία, για την κληρονοµιαία ακίνητη περιουσία για όσο διάστηµα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί.
 •  Τον µεσεγγυούχο ακίνητης περιουσίας, για την υπό µεσεγγύηση περιουσία, διαχωρισµένη από την ατοµική του περιουσία, για όσο διάστηµα διαρκεί η µεσεγγύηση.
 • Τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της γενικής κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του.
 • Τον σύνδικο της πτώχευσης για λογαριασµό του πτωχού, για την πτωχευτική περιουσία.

 3. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων;

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ατοµικά από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, στο έτος που προκύπτει υποχρέωση και µόνο ηλεκτρονικά µε τους προσωπικούς του κωδικούς διαδικτυακά µέσω του ΟΠΣ - περιουσιολογίου ακινήτων.

Ειδικά υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρµόδια ∆ΟΥ συνοδευόµενες από τα οικεία παραστατικά:

α. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων από όλους τους κληρονόµους του ή από οποιονδήποτε εξ αυτών.

β. Οι δηλώσεις των νοµικών προσώπων που έχουν διακόψει τις εργασίες τους.

4. Πότε υποβάλλεται η δήλωση στοιχείων ακινήτων για µεταβολές του έτους 2019;

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, όσοι έχουν µεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, εφόσον αυτές υφίστανται κατά την 1η Ιανουαρίου 2020, υποβάλλουν εµπρόθεσµα τη δήλωση στοιχείων ακινήτων γι’ αυτές µέχρι την 31η Μαΐου του επόµενου έτους.

5. Υποβάλλεται δήλωση κάθε χρόνο;

Οχι. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται µία (1) φορά, στο έτος που αποκτάται ακίνητο ή δικαίωµα επ’ αυτού, καθώς και όταν υπάρχει µεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση. ∆εν απαιτείται υποβολή µηδενικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

6. Ποια ακίνητα γράφονται στον πίνακα 1 και ποια στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9;

Στον πίνακα 1 αναγράφονται όλα τα κτίσµατα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, καθώς και τα γήπεδα εντός σχεδίου πόλης ή οικισµού. Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλα τα γήπεδα-εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού.

7. Εάν υποβληθεί δήλωση στοιχείων ακινήτων σε ένα έτος, µέχρι ποιο έτος θα πρέπει να µεταφερθεί;

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται σε ένα έτος θα πρέπει να µεταφερθεί και στα επόµενα έτη µέχρι και το τρέχον έτος, προκειµένου να ενηµερωθεί η περιουσιακή εικόνα για όλα τα έτη, εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται, πριν από την οριστική υποβολή, η προεπισκόπηση της περιουσιακής κατάστασης και εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι ορθή, θα υποβάλλεται η µεταφερόµενη δήλωση.

8. Πού µπορώ να βρω οδηγίες για τον τρόπο συµπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων;

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων έχουν δοθεί µε την ΠΟΛ.1237/2014 (Α∆Α: ΩΧ9ΒΗ-00Λ) εγκύκλιο του γενικού γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ