ΟΑΕΔ
Φωτογραφία αρχείου (Eurokinissi)

Ειδικό εποχικό επίδομα: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Πίνακας με τα νέα ποσά

Τελευταία Ενημέρωση
Πώς διαμορφώνονται τα νέα ποσά για όλους μετά την αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου. Ποιες είναι οι νέες κατηγορίες δικαιούχων

Αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2019 του ΟΑΕΔ. Εντός του επόμενου 15νθημέρου ο Οργανισμός αναμένεται να ανακοινώσει τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των αιτήσεων.

Πέρυσι η σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε από τον Οργανισμό στις 27 Σεπτεμβρίου, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις είχαν ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου (από 8 Οκτωβρίου ήταν δυνατή και η υποβολή αιτήσεων σε ΚΕΠ), ενώ καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είχε ορισθεί η 30ή Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχα και φέτος οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν αρχές Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι μισθωτοί που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), και ασκούν επάγγελμα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

Δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επίδομα δικαιούνται επίσης συνταξιούχοι που υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης έως 10 Σεπτεμβρίου 2019, ασκούσαν ένα από τα επίμαχα επαγγέλματα το 2018, έχουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και η σύνταξή τους κύρια και επικουρική δεν ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσό (πέρυσι ήταν 495,75€). Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2019 και μετά και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεξαρτήτως ποσού σύνταξης.

Προσοχή, με νομοθετική διάταξη του 2018 προστέθηκαν στους δικαιούχους δυο καινούριες επαγγελματικές κατηγορίες :

 • του χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
 • του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Προϋπόθεση γι αυτές τις δυο νέες επαγγελματικές κατηγορίες είναι να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος (δηλαδή κατά το 2018 για φέτος) από 50 έως 210 ημερομίσθια σε εργασίες του κλάδου τους.

Για όλες τις υπόλοιπες, δηλαδή όλες τις παλιές επαγγελματικές κατηγορίες, οι προυποθέσεις έχουν ως εξής :

Ι Οικοδόμοι

 • Να έχουν πραγματοποιήσει, το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος, αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (ένσημα). Συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (ένσημα).
 • Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.
 • Να απασχολήθηκαν αποκλειστικά στον κλάδο κατά το προηγούμενο, της καταβολής του βοηθήματος, ημερολογιακό έτος.
 • Να έχουν την ιδιότητα του οικοδόμου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 - 30/11).

Στερούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα.

ΙΙ Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)

 • Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
 • Για τους δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από 50 - 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
 • Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του βοηθήματος τουλάχιστον 75 ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους.
 • Για τους χειριστές εκσκαπτικών , ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων απαιτούνται από 70 - 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
 • Να έχουν την ιδιότητα κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11).
 • Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα απ' αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο, ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.
 • Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.

Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στη περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 - 30/11), τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.

Ποσό

Προσοχή, φέτος τα ποσά του εποχικού επιδόματος αναμένεται να είναι αυξημένα καθώς το βοήθημα υπολογίζεται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, το οποίο αυξήθηκε από 26,18€ σε 29,04€ με την αύξηση του κατώτατου μισθού τον περασμένο Ιανουάριο. Η αύξηση του κατώτατου μισθού και του ελάχιστου ημερομισθίου συμπαρασύρει όλα τα εποχικά επιδόματα.

Αναλυτικά:

 1. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 2. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.\
 3. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών - ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών- πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 4. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών - τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου - κιν/φου, ταμιών κιν/φου - θεάτρου, τεχνικών κιν/φου και τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου - κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

  (Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη 29,04€)

Προϋποθέσεις και νέα ποσά Ειδικού Εποχικού Επιδόματος
 

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ημερομίσθια
2018

ΠΟΣΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ

Α

1

Οικοδόμοι

95-210

752,13

Β

1

Σμυριδορύκτες Νάξου

50-240

1016,4

Γ

1

Δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες

50-240

711,48

 

2

Καπνεργάτες

50-210

711,48

 

3

Αγγειοπλ.- κεραμομ.- πλινθοπ

50-210

711,48

 

4

Ναυπ/κή ζώνη

50-230

711,48

Δ

1

Μουσικοί-τραγουδιστές

50-210

508,2

 

2

Ηθοποιοί

50-210

508,2

 

3

Υποδηματεργάτες

50-210

508,2

 

4

Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου

50-210

508,2

 

5

Ελεγκτές κιν/φου -θεάτρου

50-210

508,2

 

6

Ταμίες κιν/φου-θεάτρου

50-210

508,2

 

7

Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης

50-210

508,2

 

8

Ταξιθέτες θεάτρου - κιν/φου (άρθ. 22 Ν 2556/97

50-210

508,2

 

9

Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210

508,2

 

10

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210

508,2

 

11

Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικώνκ.λ.π. μηχανημάτων

70-210

508,2

 

12

Μισθωτοί τουρ/κού - επισ/κού κλάδου

75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12

508,2

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ