Χρήστος Σταϊκούρας (Eurokinissi/Γιάννης Παναγόπουλος)

Αρχές Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η αποπληρωμή δανείων ΔΝΤ

Τελευταία Ενημέρωση
Η Ελλάδα έκανε μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου μια δυναμική επανεκκίνηση, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών

Η κυβέρνηση θα έχει ολοκληρώσει την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, που δήλωσε νωρίτερα πως η εξόφληση θα ολοκληρωθεί σε δύο με τρεις εβδομάδες. Μιλώντας στο πλαίσιο διάσκεψης κορυφής που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη αναφερόμενος στις προκλήσεις που σχετίζονται με ένα ιδιαίτερα ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον, αυξανόμενης αβεβαιότητας, υπογράμμισε πως η Ελλάδα έκανε μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου μια δυναμική επανεκκίνηση και αναφέρθηκε σε μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση όπως:

 • Καταρχάς την κοινωνία, όπως αποτυπώνεται στον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, ο οποίος βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από το 2008, αλλά και όπως καταγράφεται στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία «σκαρφάλωσε» στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών.
 • Τους εταίρους, οι οποίοι δημόσια αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες, αφού διαρθρωτικές εκκρεμότητες και δημοσιονομικά κενά έχουν πλέον, αντίστοιχα, δρομολογηθεί και καλυφθεί.
 • Τις αγορές, αφού οι αποδόσεις και τα spreads έχουν μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
 • Τους οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι, ο ένας μετά τον άλλο, αναβαθμίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Προσδιορίζοντας τους κεντρικούς στόχους στο επόμενο διάστημα αναφέρθηκε στα εξής:

 1. Την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του εγχώριου προϊόντος. Την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Την προώθηση της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού προσανατολισμού της.  Στοχεύουμε σε ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 2,0% για το 2019 και 2,8% για το 2020. Η επίδοση της ελληνικής οικονομίας ως προς το ρυθμό μεγέθυνσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα είναι αρκετά υψηλότερη από αυτόν που υπήρξε κατά το πρώτο, όταν και διαμορφώθηκε στο 1,5%. Ενώ η επίδοση του 2020 θα είναι υψηλότερη από αυτή του 2019. Σε αυτή την εκτίμηση συνηγορούν ακόμη και οι πλέον απαισιόδοξες εκτιμήσεις κάποιων φορέων. Με όλα τα συστατικά της μεγέθυνσης, δηλαδή την κατανάλωση, τις εξαγωγές αλλά κυρίως τις επενδύσεις να εμφανίζουν θετικό, αρκετά σημαντικό πρόσημο.
 2. Την επίτευξη των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων. Η αλλαγή του κλίματος στην οικονομία μετά τις εκλογές, η πειθαρχημένη εκτέλεση του Προϋπολογισμού στο σκέλος των δαπανών και η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, όπως αποτυπώνεται και στην υψηλότερη εισπραξιμότητα φόρων, συνέβαλαν στην επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2019. Ενώ η αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας, η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, η δημοσιονομική πειθαρχία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών, η αξιολόγηση δημοσίων δαπανών, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα αυξημένα έσοδα από τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων, η προώθηση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και το αποτέλεσμα από την υλοποίηση του νέου πλαισίου ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών, δημιούργησαν τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για περαιτέρω μειώσεις φόρων το 2020.
 3. Την ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι τα πιστωτικά ιδρύματα να αποτελέσουν ξανά μοχλό ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας. Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, κατανόησε ότι η επίλυση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων» είναι υψίστης σημασίας για την ελληνική οικονομία. Για τον λόγο αυτό, μετά και την έγκριση του πλαισίου από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού, προχωρά, άμεσα, στην υλοποίηση του μοντέλου εγγύησης του Δημοσίου σε τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, η σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ έχει ήδη βελτιώσει την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Ενώ και οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά την αλλαγή Κυβέρνησης έχουν μειώσει το κόστος δανεισμού, με αποτέλεσμα, η πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές κεφαλαίου σταδιακά να αποκαθίσταται, καταθέσεις να επιστρέφουν στο τραπεζικό σύστημα και η πιστοληπτική ικανότητα εταιρειών και νοικοκυριών να βελτιώνεται.
 4. Την ολοκλήρωση ενός νέου, σταθερού φορολογικού πλαισίου με έντονη αναπτυξιακή διάσταση. Με το φορολογικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, κάνουμε πράξη όλα όσα είχαμε εξαγγείλει. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια μειώνονται, αντί να αυξάνονται, οι φόροι εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιβραβεύεται η επιχειρηματικότητα προς όφελος των εργαζομένων και της πραγματικής οικονομίας, κινητροδοτούνται δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και παροχές, σε είδος, υπέρ των εργαζομένων και  παρέχονται κίνητρα που προσελκύουν ξένους επενδυτές. Με λίγα λόγια, το φορολογικό νομοσχέδιο βάζει τα θεμέλια για την οικονομική αναγέννηση της Ελλάδας.
 5. Την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Μέσω της εμπροσθοβαρούς αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων που επί μακρόν «λιμνάζουν», της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που συστηματικά τα τελευταία χρόνια υπο-εκτελείται, της μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου που παραμένουν σταθερά υψηλές και της σταδιακής τόνωσης της πιστωτικής επέκτασης μετά τη συρρίκνωση που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει προετοιμάσει ένα νέο σχέδιο εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Ενώ το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχουν διαμορφώσει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για τον προϋπολογισμό, την πρόβλεψη και την παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 6. Την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων. Ήδη με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, προχωρούμε τη διαδικασία πώλησης του 30% των μετοχών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών, το ΤΑΙΠΕΔ έχει λάβει 10 προσφορές από επενδυτικά σχήματα. Επιπλέον, σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε με αρκετές άλλες περιπτώσεις, όταν οι συνθήκες ωριμάσουν. Παράλληλα, η  επένδυση στο Ελληνικό εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. Όλες οι εκκρεμείς κοινές υπουργικές αποφάσεις έχουν υπογραφεί. Ο διαγωνισμός του καζίνο προχωράει και η διαδικασία υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε, πριν από 40 ημέρες, με δύο προσφορές.
 7. Την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Με την απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος, με τη διευκόλυνση της εγκατάστασης επιχειρηματικών πάρκων, με τη δημιουργία ενός Μητρώου Υποδομών μαζί με έναν Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη για την καλύτερη ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών, με την παροχή κινήτρων για επενδύσεις, με τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, με την αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας, με την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας, με την επένδυση στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην καινοτομία. Κάποια από τα παραπάνω έχουν ήδη νομοθετηθεί από την σημερινή Κυβέρνηση.
 8. Την εισαγωγή ενός κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ενιαίου πλαισίου για την αφερεγγυότητα, όπου τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, θα μπορούν να διακανονίσουν όλα τα χρέη τους, με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.
 9. Την αποπληρωμή του ακριβού μέρους του δανείου της χώρας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κατόπιν επίσημου αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών, στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμφώνησαν να άρουν την υποχρέωση αποπληρωμής τους, εγκρίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρόωρη αποπληρωμή τμήματος των δανείων της Ελλάδας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ