Κοινωνικό μέρισμα: Πώς μοιράζεται το μέρισμα σε 1,3 εκατ. νοικοκυριά (πίνακας)

Τελευταία Ενημέρωση
Το εισόδηµα που λαµβάνεται υπόψη είναι αυτό που δηλώθηκε στη φετινή φορολογική δήλωση

Κοινωνικό µέρισµα από 200 έως 1.200 ευρώ θα λάβουν 1,3 εκατοµµύρια νοικοκυριά, δηλαδή 3,5 εκατοµµύρια ωφελούµενοι µε εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια εφάµιλλα µε τα περσινά.

Η πολυαναµενόµενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) µε τα κριτήρια και τα ποσά δηµοσιεύτηκε χθες, ενώ η πλατφόρµα www.koinonikomerisma.gr αναµένεται να ανοίξει για ηλεκτρονικές αιτήσεις πιθανότατα αύριο Παρασκευή.

Οι πληρωµές, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, αναµένεται να αρχίσουν από τις 14 Δεκεµβρίου. Τα εισοδηµατικά όρια ξεκινούν, όπως και πέρυσι, από τα 9.000 ευρώ για µονοπρόσωπο νοικοκυριό και κλιµακώνονται ανάλογα µε τα µέλη του νοικοκυριού, ενήλικα ή ανήλικα, έως και τα 27.000 ευρώ για πολυµελή νοικοκυριά. Διατηρείται το σύστηµα µε τρεις κατηγορίες ποσών ανά σύνθεση νοικοκυριού, ενώ τα ποσά διαφοροποιούνται ελαφρώς ως εξής: 400 ευρώ για µονοπρόσωπο νοικοκυριό µε εισόδηµα έως 5.000 ευρώ, 300 ευρώ για µονοπρόσωπο νοικοκυριό µε εισόδηµα 5.000-7.000 ευρώ και 200 ευρώ για µονοπρόσωπο νοικοκυριό µε εισόδηµα 7.000-9.000 ευρώ.

Τα ποσά κλιµακώνονται όπως και τα εισοδηµατικά όρια έως τα 1.200 ευρώ. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για τις µονογονεϊκές οικογένειες, τα νοικοκυριά που έχουν ως µέλη τους άτοµα µε αναπηρία και τους ανέργους.

Βελτιώνονται τα περιουσιακά κριτήρια σε σχέση µε πέρυσι, καθώς το όριο της ακίνητης περιουσίας (φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των µελών της ωφελούµενης µονάδας, όπως προσδιορίζεται για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ) τίθεται στα 125.000 ευρώ (αντί για 120.000 ευρώ πέρυσι) για µονοµελή ωφελούµενη µονάδα, ενώ προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο µέλος και µέχρι το ποσό των 185.000 ευρώ (αντί για 180.000 ευρώ πέρυσι).

Το εισόδηµα που λαµβάνεται υπόψη είναι αυτό που δηλώθηκε στη φετινή φορολογική δήλωση, δηλαδή το συνολικό πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα από κάθε πηγή προ φόρων, µετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση όλων των µελών της ωφελούµενης µονάδας. Συµπεριλαµβάνονται επίσης το σύνολο των επιδοµάτων και των κάθε µορφής χρηµατικών µεταβιβάσεων, καθώς και το σύνολο των εισοδηµάτων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο.

Οπως και πέρυσι, τα άτοµα που έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται στις δηλώσεις του 2017 δεν έχουν ίδιο δικαίωµα στην καταβολή κοινωνικού µερίσµατος και προσµετρώνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα μονάδα. Υπενθυμίζεται πως φέτος στις δηλώσεις Ε1 απαιτούνταν συναίνεση φιλοξενούμενου και φιλοξενούντος για να δηλωθεί η φιλοξενία και γι’ αυτό εκτιμάται πως δεν θα υπάρξουν ανάλογα προβλήματα με πέρυσι.

merisma.jpg

Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, κλιμακούμενο έως τα 27.000 ευρώ, όπως και στο εισόδημα.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2018 ή να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως είτε να λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για δικαιούχους 67 ετών και άνω, για δικαιούχους ή συνυπόχρεους ΑμεΑ 67% και άνω, για μονογονεϊκά νοικοκυριά με ένα μέλος ΑμεΑ 67% και άνω.

Πριμοδοτούνται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Ειδικές ρήτρες προστασίας περιλαμβάνει η ΚΥΑ για ευάλωτα νοικοκυριά, και ειδικότερα για νοικοκυριά με ανέργους, άτομα με αναπηρία και μονογονεϊκές οικογένειες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πριμοδότηση των μονογονεϊκών οικογενειών που λαμβάνουν το επίδομα παιδιού στα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε το πρώτο παιδί να λογίζεται ως ενήλικο μέλος νοικοκυριού. Ειδικά για όσους έχουν συμπληρώσει στις 30 Νοεμβρίου 2018 τουλάχιστον έξι μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του 2018, όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, του NAT και του ΕΤΑΠΜΜΕ, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας πέραν των έξι μηνών εντός του 2018.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας www.koinonikomerisma.gr με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet. Κατ’ εξαίρεση, το μέρισμα καταβάλλεται αυτόματα σε δικαιούχους που πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

  • Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
  • Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας 70 ετών και άνω.
  • Δεν υπάρχουν στην ωφελούμενη μονάδα ούτε εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.
  • Εχει δηλωθεί κύρια κατοικία, και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο.
  • Είναι ενημερωμένο το πεδίο του ΑΦΜ στη βάση του ΑΜΚΑ για τον υπόχρεο και συνυπόχρεο, εφόσον υπάρχει.

Κατά την επεξεργασία της αίτησης, ο αιτών μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση της ωφελούμενης μονάδας με την προσθήκη τέκνου που έχει γεννηθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2017, εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών ή τα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθούν την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ τους στα ΚΕΠ.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία των στοιχείων ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης, όπως αυτά προκύπτουν από το μητρώο του ΕΦΚΑ, ο αιτών θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αίτησης να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του στον ΕΦΚΑ.

Ποιοι εξαιρούνται

Δεν δικαιούνται κοινωνικό μέρισμα νοικοκυριά που στη φετινή φορολογική δήλωση:

Εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.

Δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ