Η εξώδικη διαµαρτυρία της εταιρείας ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ και η αποκατάσταση της αλήθειας

Τελευταία Ενημέρωση

Με εξώδικη δήλωσή της η εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διαµαρτύρεται για το δηµοσίευµα της εφηµερίδας µας της 2/11/2018 µε τίτλο «Μνηµεία-φιλέτα στον... πλανήτη Υπερταµείο», ισχυριζόµενη ότι αναληθώς, τάχα, αναφέρεται ότι το έργο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου «καθυστέρησε υπερβολικά και δεν έφτασε στο απαιτούµενο επίπεδο λειτουργικότητας και ετοιµότητας», ότι αποδίδεται η ευθύνη για τη µη ολοκλήρωση του έργου στην εταιρεία αυτή και ότι συνδέσαµε την εταιρεία αυτή, είτε ευθέως είτε µε υπαινιγµούς, µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της Πράξης «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και ότι η εταιρεία αυτή «υπογράφει νέα τριετή σύµβαση συντήρησης του έργου».

Ειδικότερα, η ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ σηµειώνει τα εξής κατά λέξη: «Η Πράξη “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” εντάχθηκε αρχικά στις 8/2/2011 (Α∆Α: 4ΑΛΗΦ-Α) µε Κωδικό MIS 300571 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ψηφιακή Σύγκλιση” και ακολούθως µε Κωδικό ΟΠΣ 5003765, εντάχθηκε (µεταφέρθηκε πλην του ολοκληρωµένου υποέργου 2) στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020” µε την τελευταία τροποποίηση αυτής να λαµβάνει χώρα στις 29/03/2018 (ΩΒΥΖ465ΧΙ8-8ΦΑ), αποτελούµενη από τα παρακάτω τµήµαταυποέργα:

1. Το υποέργο 1 µε τίτλο “Ενέργειες Υποστήριξης και Εισαγωγής ∆εδοµένων”, το οποίο αφορά εργασίες που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας και βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς εκτελείται από το ΥΠΠΟΑ µε ίδια µέσα και µε το οποίο ουδόλως σχετίζεται η εταιρεία µας.

2. Το υποέργο 2 µε τίτλο “Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου”, αντικείµενο του οποίου ήταν η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήµατος, που θα φιλοξενήσει τα περιγραφικά και γεωχωρικά δεδοµένα που αφορούν τα δηµόσια ακίνητα, που έχουν αποκτηθεί από το ∆ηµόσιο µε διάφορους τρόπους, τους αρχαιολογικούς χώρους και λοιπές περιοχές προστασίας, καθώς και ακίνητα µνηµεία (αρχαία και νεότερα) που διαχειρίζεται το ΥΠΠΟΤ και

3. Το υποέργο 3 µε τίτλο “Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου: Εργασίες Ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσµατοποίηση): Εργασίες Εντοπισµού Ακινήτων/ Χώρων/Μνηµείων και Εργασίες Πεδίου” το οποίο, όπως και το υποέργο 1, βρίσκεται σε εξέλιξη και µε την εκτέλεση του οποίου δεν σχετίζεται η εταιρεία µας.

Σε πλήρη αντίθεση µε το όσα ψευδώς αναφέρονται στο ως άνω δηµοσίευµα της εφηµερίδας σας, το υποέργο 2 µε τίτλο “Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου”, το οποίο κατακυρώθηκε στην ανάδοχο ένωση εταιρειών “Velti-TelenavisiKnowHow” στις 21/12/2012 (Α∆Α: Β4ΜΑΓ-ΒΑΙ), και συµβασιοποιήθηκε στις 31/12/2012, έχει ολοκληρωθεί πλήρως παραλήφθηκε δε οριστικά ποιοτικά και ποσοτικά από το Υπουργείο Πολιτισµού στις 24/11/2015 (Α∆Α-6Υ∆24653Π4-ΠΜ1). Επισηµαίνεται δε το αυτονόητο, ήτοι ότι η από µέρους της αναδόχου ένωσής µας εκτέλεση του υποέργου 2 δεν συνεπάγεται αυτοµάτως την ολοκλήρωση της Πράξης «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», καθώς τα άλλα δύο υποέργα της Πράξης, µε τα οποία επαναλαµβάνεται ότι η εταιρεία µας ουδεµία σχέση έχει, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παντελώς αναληθής είναι, επίσης, η αναφορά του δηµοσιεύµατος περί υπογραφής από την εταιρεία µας νέας τριετούς συµβάσης συντήρησης του έργου, καθώς ουδέποτε υπεγράφη σχετική σύµβαση συντήρησης.

Τέλος, εµφατικά τονίζουµε ότι η εταιρεία µας ουδεµία σχέση έχει µε τον κατάλογο των µνηµείων που µεταβιβάστηκαν στο Υπερταµείο».

Η απάντηση του «Εθνους»

Το ρεπορτάζ µας, για το οποίο διαµαρτύρεται η εταιρεία ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ, βασίζεται σε δηµόσια έγγραφα και πληροφορίες από τα πλέον αρµόδια υπηρεσιακά πρόσωπα. Ωστόσο, δυνάµει νεότερης πληροφόρησής της, η εφηµερίδα µας διευκρινίζει ότι Ανάδοχος του έργου «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου» ήταν Ενωση Εταιρειών στην οποία συµµετείχε η ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ, και συγκεκριµένα η Ενωση εταιρειών µε την επωνυµία «VELTI – TELENAVIS HELLAS A.E.- IKNOWHOW».

Η εφηµερίδα µας αναφέρθηκε µόνο στην ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ δεδοµένου ότι όλη η πληροφόρηση που είχε εστίαζε αποκλειστικά στην εταιρεία αυτή, καθότι από το 2014 κοινός νόµιµος εκπρόσωπος της Ενωσης εταιρειών ορίστηκε στέλεχος της ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ, η οποία είχε τότε και το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής στην Ενωση εταιρειών. Ολες, δε, οι τροποποιήσεις/παρατάσεις της σύµβασης του έργου υπεγράφησαν από τον ανωτέρω κοινό νόµιµο εκπρόσωπο.

Η ίδια, δε, Ενωση εταιρειών υπέγραψε στις 23/11/2015 νέα τριετή σύµβαση συντήρησης του έργου, όπως αληθώς αναφέρουµε στο ρεπορτάζ µας. Πρόκειται επακριβώς για τη Συµφωνία Εξασφάλισης Επιπέδου Παρεχόµενων Υπηρεσιών (Service Level Agreement), η οποία λήγει στις 23/11/2018. Κατά τα λοιπά, το ρεπορτάζ µας επιβεβαιώνεται και από τα λεγόµενα της, όπως φαίνεται, πολύ καλά ενηµερωµένης υπουργού Πολιτισµού Μυρσίνης Ζορµπά. Ειδικότερα, στη συνέντευξή της στην «ΕΦ.ΣΥΝ.» (3/11/18), η υπουργός αναφέρει επί λέξει: «Σήµερα, εξετάζουµε όλες τις παραµέτρους, τις Εταιρείες που εµπλέκονται, τους αναδόχους και τους τρόπους που λειτούργησε το σύστηµα και δεν ολοκληρώθηκε. Παραδόθηκε µεν, αλλά δεν µπορούσε να λειτουργήσει, γεγονός που βρήκαµε µπροστά µας πρόσφατα. ∆ιότι, αν υπήρχε το Αρχαιολογικό Κτηµατολόγιο, δεν θα είχε συµβεί τίποτα».

Οταν λέει «σύστηµα» η κ. Ζορµπά αναφέρεται προφανώς στο «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου», µέσα στο οποίο θα εισερχόταν ο κατάλογος του Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου. Η ίδια η υπουργός είναι εµφανές ότι συνδέει το συγκεκριµένο έργο µε την εξέλιξη και ολοκλήρωση του ευρύτερου έργου του Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου, κάτι που η εταιρεία ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ αρνείται.

Η εφηµερίδα µας θεωρεί ότι το ρεπορτάζ µας υπηρετεί ένα θέµα υψίστου δηµοσίου ενδιαφέροντος, ενήργησε, δε, στο πλαίσιο της συνταγµατικά κατοχυρωµένης ελευθερίας του Τύπου, υπηρετώντας πιστά το καθήκον αληθείας και χωρίς καµία πρόθεση να βλάψει τη φήµη και το κύρος της εταιρείας ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ