Δρ Γιώργος Ελευθερίου

Δρ Γιώργος Ελευθερίου

Ο δρ Γιώργος Ελευθερίου είναι αγγειοχειρουργός