Βασίλης Κοψαχείλης

Βασίλης Κοψαχείλης

Ο κ. Βασίλης Κοψαχείλης είναι διεθνολόγος και σύμβουλος εκτίμησης γεωπολιτικών κινδύνων